Amsterdam,
08
maart
2021
|
11:00
Europe/Amsterdam

Groen ondernemen maakt je een aantrekkelijkere werkgever 一zeker in de ogen van nieuwe generaties

Werknemers hechten waarde aan zekerheden zoals financiele stabiliteit, maar ook aan het halen van klimaat- en sociale doelstellingen

 

Aantrekkelijk werkgeverschap gaat in de komende jaren grotendeels bepaald worden door bedrijven die in staat zijn economische en duurzame doelstellingen te combineren. Duurzaamheid en sociale impact laten zich bovendien steeds meer gelden in de relatie tussen werknemers en werkgevers. Dat betekent dat:

1) bedrijven lange termijn doelstellingen moeten formuleren met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen;

2) van werkgevers wordt gevraagd werknemersbehoeften mee te nemen in de bedrijfsstrategie.

Ruim vierduizend Europese professionals zijn gevraagd een ranking te maken van hun prioriteiten voor bedrijven. Iets minder dan een derde (31 procent) van de Nederlandse werknemers zet de mate waarin een bedrijf aandacht heeft voor duurzaamheid en sociale impact in hun top drie van prioriteiten voor organisaties, hoger dan het Europese gemiddelde van 24 procent. 71 procent van de werknemers hecht sowieso waarde aan ten minste één environmental or social impact issue in hun werkende- of privéleven. In een steeds groter groeiende groep stakeholders die het belangrijk vindt dat organisaties zich commiteren aan duurzaamheid en sociale impact, nemen werknemers een belangrijke plek in.

Nederland staat met die 31 procent samen met Frankrijk net onder Duitsland en Italie (33 procent). Het gemiddelde in Europa ligt lager maar is nog steeds significantーgemiddeld zet 24 procent van de werknemers in Europa duurzaamheid en sociale impact in hun top drie van prioriteiten.

Een derde van de Nederlandse werknemer prioretiseert duurzaamheid en sociale impact in hun carriere.

Van de managers en directeuren in Europa, in totaal de helft van de 4000 respondenten, vindt 27 procent dat het halen van milieu- en sociale impactdoelstellingen een topprioriteit is voor hun organisatie, hoger dan het gemiddelde onder werknemers dus. Beslissers van startups wegen het thema nog zwaarder, 30 procent van hen zegt het een topprioriteit te vinden. Ruim zestig procent (64%) van de directeuren verwacht dat het thema de komende jaren belangrijker gaat worden.

Behoefte aan zekerheid

Werknemers verkiezen zekerheden boven alles. Financiele stabiliteit prijkt bovenaan de lijst van prioriteiten van werknemers. Ruim zestig procent van de ondervraagde werknemers vindt dat één van de belangrijkste zaken voor een organisatie om op te sturen. Verder geven werknemers hun voorkeur aan baanzekerheid en aandacht voor het welzijn van werknemers. In tijden van economische neergang zijn die keuzes voor zekerheid heel logisch. Wel kan worden aangenomen dat de prioretisering van zekerheden gedreven wordt door toenemende onzekerheid wereldwijd. 

Stabiliteit van bedrijven en baanzekerheid voor werknemers staan namelijk steeds meer onder druk. Klimaatopwarming- en verandering zijn daarvan de belangrijkste oorzaken, blijkt ook uit het World Economic Forum Global Risks Report 2021 waarin staat uitgewerkt wat de grootste destabiliserende risico’s zijn van deze tijd. In het rapport zijn de grootste risico’s met de hoogste kans zich voor te doen: extreme weersomstandigheden, falend optreden om klimaatopwarming tegen te gaan, schade aan de natuur door menselijk handelen en de versnelde afname van biodiversiteit. Op plek zes en zeven staan risico’s direct gelinkt aan ongelijkheid: de concentratie van digital power en digitale ongelijkheid. 

Het indammen van risico’s door klimaatverandering is in het economisch belang van bedrijven.

Het tegengaan van deze destabiliserende risico’s zal ook een positief effect hebben op financiele stabiliteit en daardoor ook de kans op baanzekerheid vergroten. Met andere woorden, het is in het economisch belang van bedrijven en organisaties om bij te dragen aan de risico’s van klimaatverandering en social impact issues zoals ongelijkheid en een gebrek aan diversiteit.

Verleggen focus noodzakelijkManagers en directeuren kennen deze risico’s en wat de opbrengst kan zijn deze te verkleinen. Meer en meer bedrijven ontwikkelen een MVO-beleid of een purpose. Dat beslissers het thema van duurzaam ondernemen hoger inschalen dat werknemers sluit daarop aan. Maar tegelijkertijd zijn veel plannen en oplossingen van tijdelijke aard, met een bescheiden opbrengst. Consultant Deloitte vroeg bijna 1200 CEO’s wereldwijd over de risico’s van klimaatopwarming op hun organisatie. Twee opvallende conclusies uit dat rapport zijn:

  1. there is an increasing pressure to act from a broad range of stakeholders
  2. companies’ climate responses focus primarily on measures that have a short-term cost-saving effect

CEO’s horen vanuit steeds meer hoeken de roep voor hun organisatie om te investeren in duurzame oplossingen en manieren om de sociale impact van hun bedrijf te vergroten. Ondanks die roep lukt het veel bedrijven nog niet om lange termijn-plannen te ontwikkelen die meer omvatten dan snelle kostenbesparing. Het vertalen van de roep om duurzaamheid naar langetermijnstrategie bewijst lastig, mogelijk omdat het economisch belang ervan lastig aan te tonen is.

De risico’s uit het rapport van het World Economic Forum vragen juist in het bijzonder om een focus voor de lange termijn. CEO’s en andere managers hebben de taak om plannen te maken waarmee hun organisaties a) bijdragen aan het verminderen van de risico’s van klimaatverandering wereldwijd en b) bijdragen aan de sociale ongelijkheid tussen mensen, waarmee in effect wordt bijgedragen een een stabielere wereld met een verhoogde kans op financiele stabiliteit (voor bedrijven) en baanzekerheid voor werknemers.

Bij Epson geloven we dat bedrijven economisch belang kunnen koppelen aan strategische keuzes zoals CO2-uitstoot reduceren en een aantrekkelijk werkgever zijn, door de bedrijfsdoelstellingen direct te koppelen aan duurzame doelstellingen.

Boilerplate

Over Epson

Epson is wereldwijd toonaangevend op het gebied van technologie en toegewijd om een onmisbaar bedrijf te worden voor de maatschappij, door mensen, dingen en informatie met elkaar te verbinden door middel van zijn efficiënte, compacte en precisie-technologieën. Het bedrijf richt zich op het stimuleren van innovaties en het overtreffen van de verwachtingen van de klant op het gebied van inkjet, visuele communicatie, wearables en robotica. Epson is trots op zijn bijdragen aan het realiseren van een duurzame samenleving en op zijn continue inspanningen om de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling te realiseren.

De Epson-groep, geleid door het in Japan gevestigde Seiko Epson Corporation, genereert jaarlijks een omzet van meer dan 1 biljoen JPY. global.epson.com

Ecologische visie 2050 - eco.epson.com