18
Október
2017
|
15:38
Europe/Bratislava

Ako môžu technológie zmeniť priemysel?

Štvrtá priemyselná revolúcia bude mať vplyv nielen na výrobu, ale bude si vyžadovať prispôsobenie sa regulátorov, vzdelávajúcich, investorov a pracovníkov

Meniaci sa priemysel

Revolúcia v technológii prinesie transformáciu v celej šírke priemyselného sektora. Táto zmena nebude jednotná. Rozdiely sú jasne zvýraznené v nedávnom výskume spoločnosti Epson, ktorý sa zameriaval na pracoviská roku 2025 a vzdialenejšej budúcnosti. Uskutočnili sme rozhovory so 17 hlavnými mysliteľmi, ktorí sa vyjadrili k otázke týkajúcej sa trendov v európskom priemysle súvisiacich s technológiou. Následne sme ich hypotézy testovali na 7 000 vedúcich predstaviteľoch a zamestnancoch európskych spoločností, aby sme porozumeli ich povedomiu a vnímaniu týchto trendov, ako aj ich očakávaniam, aké budú mať tieto trendy na nich vplyv. Keď hovoríme o priemyselnej revolúcii, predstavujeme si obrazy transformatívnych zariadení, ktoré prinášajú inovácie do výroby. Vnímanie novej (štvrtej priemyselnej) revolúcie je rovnaké. Zamestnanci v Európe obzvlášť zvýraznili automobilový sektor a priemyselnú výrobu ako tie oblasti, ktoré zrejme pocítia najväčšie zmeny. Nebudú to však len zariadenia, ktoré prejdú revolúciou.

Meniace sa predpisy

Táto revolúcia sa od tých minulých líši tým, že prenikne do širších oblastí. Moderné európske priemyselné prostredie je riadené prepojenými predpismi a tieto predpisy budú mať výrazný vplyv na premenu zajtrajška. Náš výskum zdôrazňuje, že 73 % európskych zamestnancov verí, že nové technológie povedú k ďalším predpisom a zákonom týkajúcim sa zodpovednosti a postupov. Práve toto je oblasť, kde sa naša moderná revolúcia môže výrazne odlíšiť od minulosti, keďže odvetvia, ako je napríklad zdravotníctvo, sa podriaďujú oveľa závažnejšiemu bremenu nariadení. Práve tu môžu vládne orgány ponúknuť najvýraznejší, sektorovo špecifický vplyv na technológie.

Transformácie podľa sektorov

Rozličný vplyv technológie v rámci sektorov je kľúčovým prvkom výskumu spoločnosti Epson. Preskúmali sme päť kľúčových sektorov zdravotnej starostlivosti, maloobchodu, výroby, vzdelávania a všeobecného sveta korporácií. Je jasné, že napriek ohromujúcim prínosom technológie, budú tieto sektory čeliť rovnakej výzve efektívnej implementácie. Náš výskum zistil, že spotrebitelia v maloobchode budú mať výrazný vplyv na spôsob, akým sa nakupuje a vyrába tovar, keďže 3D tlač vytvára kreatívne prostredie lokálnych a prispôsobených produktov. Veľké objemy údajov a nositeľné technológie budú ďalej uľahčovať posun smerom k svetu, kde už maloobchodníci neposkytujú tovar, ale ponúkajú zákazníkom licencie na tlač doma alebo mimo neho. Vo výrobe bude mať tento posun v nákupnom správaní podstatný vplyv na spôsob, akým sa tovar globálne vyrába. Sektor vykazuje osviežujúco pozitívny pohľad do budúcnosti napriek priznaniu, že tradičný model výroby bude zrejme úplne zmenený. V zdravotníctve majú údaje úlohu demokratizácie osobnej starostlivosti. Umožnia pacientom diagnostickú a preventívnu starostlivosť vo vlastných domovoch vo väčšom rozmere, ako je to aktuálne možné.  Ale ako sme už predtým uviedli, rozličné nariadenia môžu mať výrazný vplyv na úspech v tejto oblasti.

Adaptovanie sa v rámci sektorov

Hoci okamžité vplyvy v rámci sektorov môžu byť rôzne, spoločnou témou bude potreba odvetví sa pozitívne adaptovať. Správa EÚ 2016 o budúcnosti práce1 zvýrazňuje pretrvávajúci charakter tejto zmeny, ale aj životne dôležitú potrebu nariadení, ktoré sa jej prispôsobujú a rozumejú, či potrebu vzdelávacieho rámca, ktorý buduje zručnosti pre budúcnosť. Náš vlastný výskum ukazuje, že pracovníci vo vzdelávaní majú optimistický pohľad na vplyv technológií na svoj sektor. Avšak financie, školenia učiteľov a správna implementácia môžu predstavovať bariéry na ceste k úspechu. Očakáva sa, že počas nasledujúceho desaťročia a v nasledujúcom období sa bude priemysel naďalej prispôsobovať a meniť z dôvodu pretrvávajúcich technologických inovácií. V tejto súvislosti bude vytvorenie vzdelávacieho systému, ktorý pripraví pracovnú silu budúcnosti a podporí ju pri celoživotnom vzdelávaní a adaptácii, kritickým základom Európy.

Chcete zistiť viac?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete tu.

http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-2