23
Október
2017
|
05:00
Europe/Bratislava

Ako technológia zmení našu prácu?

Výskum ukázal, že pracovníci v Európe očakávajú od technológie, že ich práca bude menej stresujúca, flexibilnejšia a kreatívnejšia – sú pripravení?

V spoločnosti Epson sa snažíme skúmať vplyv, ktorý má technologická transformácia na naše pracoviská. Pomocou nového výskumu sa objasňuje rozsah tohto vplyvu. V našom prvom blogu tejto série „Ako technológia zmení podnikanie?“ skúmame to, akú zmenu očakávajú európski pracovníci v podnikaní počas najbližšieho desaťročia a ako by sa spoločnosti mali pripraviť. V tomto článku preskúmame vplyv týchto zmien na jednotlivých pracovníkov a ich každodenných úloh. Je zrejmé, že technologický vplyv vzbudzuje v európskych pracovníkoch obavy.  Takmer polovica (48 %) verí, že technológia priamo naruší ich pracovné úlohy, a 6 percent ide až tak ďaleko, že očakávajú zrušenie svojej pracovnej pozície do desiatich rokov. Tieto pocity súvisia s pozadím príkrych globálnych varovaní. Správa organizácie The World Economic Forum z roku 2016 odhaduje, že do roku 2021 by mohlo z dôvodu robotickej automatizácie stratiť zamestnanie až 5,1 milióna ľudí v 15 vedúcich svetových ekonomikách.Takže majú zamestnanci pravdu, keď majú obavy?

Účinné pracovné pozície

Ak sa chceme vyhnúť pasci a nepredstavovať si technológiu len ako hrozbu pre pracovné miesta, musíme objaviť príležitosti, ktoré prináša, ako to ukazujú zistenia nášho výskumu. V protiklade k negatívnym titulkom o prepustených zamestnancoch je medzi pracovnou silou pozitívne naladenie týkajúce sa toho, ako sa budú pracovné pozície vyvíjať. Tretina európskych pracovníkov verí, že ich pracovná pozícia bude s pomocou technológie efektívnejšia, budú produktívnejší, presnejší a analytickejší, pričom zamestnanci v maloobchode a výrobe súhlasia, že zvýšená efektivita prinesie najväčšie benefity. Neočakáva sa však vývoj len v oblasti účinnosti našich operácií, ale aj ich charakter.  Napríklad 21 percent zamestnancov je presvedčených, že vďaka technologickej transformácii bude ich pozícia kreatívnejšia.

Komunikácia na meniacom sa pracovisku

Naše pracovné prostredie tiež prejde zmenou. Takmer polovica opýtaných verí, že pracoviská budú viac monitorované a kontrolované, ale objaví sa aj flexibilnosť, pričom 38 percent opýtaných je presvedčených, že technológia prinesie flexibilnejšie pracovné hodiny. Naopak, len 19 percent si myslí, že ich práca bude vyčerpávajúcejšia a náročnejšia, pričom zdôrazňujú očakávaný trend smerom k lepšej rovnováhe pracovného a súkromného života. Prezentovanie vplyvu tejto transformácie pracovísk bude zásadné. Len 62 percent zamestnancov je momentálne presvedčených, že ich organizácie sú dobré alebo vynikajúce, pokiaľ ide o informovanie o vplyve technologických zmien. Toto číslo sa znižuje na 57 percent, keď ide o informovanie o zmenách týkajúcich sa konkrétnych pracovných pozícií. Navyše len 54 percent opýtaných povedalo, že ich organizácie sú dobré alebo vynikajúce, pokiaľ ide o zapojenie ovplyvnených zamestnancov do procesu rozhodovania. To znamená, že takmer polovica firiem nedostatočne informuje o vplyve kľúčových technologických zmien.

Príprava je veľmi dôležitá

Ak chcú byť organizácie v dobrej pozícii, v ktorej môžu využiť technologickú transformáciu, jednotliví pracovníci musia byť pripravení. Iba 65 percent opýtaných verí, že ich organizácia e dobrá alebo vynikajúca, pokiaľ ide o školenie zamestnancov v používaní nových technológií, a iba 47 percent si myslí o svojich organizáciách, že dobre preškoľujú potenciálne nadbytočných zamestnancov. V prostredí, kde 60 percent európskych pracovníkov verí, že ich organizácie sú dobré alebo vynikajúce v prijímaní nových zamestnancov, náš výskum odhaľuje možnú verziu budúcnosti, v ktorej si budeme zručnosti viac osvojovať ako rozvíjať. Na pracovisku, ktoré sa rýchlo mení, môže byť podpora prispôsobovania sa zamestnancov počas nadobúdania nových zručností skutočne veľmi podstatná.

Čo viac zistiť?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese stiahnuť tu

1 http://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-employment-idUSKCN0UW0NV