Høvik,
05
Mars
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Bedrifter og arbeidstakere over hele Europa må tilpasse seg for å fylle fremtidens jobber

Betydningen av mindre og mer teknologisk orienterte arbeidsstyrker for morgendagens selskaper

Teknologien kan bare transformere de ulike bransjene hvis europeiske arbeidstakere ønsker at dette skal skje. Det er de som legger til rette for å implementerer teknologiutviklingen, og deres velvilje er veien til suksess. EU-kommisjonen har som mål å oppnå 750 000 IKT-jobber innen 2020 . Denne IT-sentrerte arbeidsstyrken skal utnytte ferdigheter som tidligere var begrenset til en teknisk kompetent elite. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg, vil den bli en integrert del av hverdagen til alle og enhver. Hva betyr dette for de europeiske bransjene?

Fordeler for bransjen
Epson intervjuet 17 bransjeeksperter og utførte en undersøkelse med over 7000 europeiske arbeidstakere for å utforske hvordan teknologi endrer Europas jobblandskap. Resultatet var en fremtidsvisjon der teknologien gir enorme fordeler for bransjer, bedrifter og ansatte. Etter hvert som denne teknologiske transformasjonen pågår, trenger organisasjoner ansatte som har de nødvendige ferdighetene for å utnytte teknologien og analysere data. Denne revolusjonen oppfattes stort sett som positiv. En tredjedel av deltakerne i undersøkelsen tror at de vil bli mer effektive takket være teknologiens fordeler, tett fulgt av mer produktive, mer nøyaktige og mer analytiske. Kreativitet kommer også til å bli mer fremtredende, og rundt en femtedel av deltakerne mener de vil få en mer kreativ rolle. Som ventet, varierer svarene på tvers av de ulike bransjene, og bransjer som produksjon og detaljhandel hevder at effektivitet er den største teknologifordelen.

En æra for samarbeid
Ifølge undersøkelsen vil teknologien starte en ny æra for samarbeid, og mange mener at ny teknologi i enda større grad vil støtte samarbeid mellom lokale og globale ansatte. Ifølge 71 prosent av europeiske ansatte vil fremtidens møterom bli helt virtuelle, med medarbeidere rundt om i verden som bruker AR og holografiske projektorer til å delta i arbeidsgrupper i sanntid. Teknologi vil være avgjørende for virtuelt samarbeid, men det er viktig å understreke viktigheten av opplæring og støtte for ansatte, slik at de kan implementere og bruke teknologien. Dette kan ha en stor innvirkning på de ansattes engasjement. 68 prosent av deltakerne svarte nemlig at folk vil føle en svakere tilknytning til bedriften hvis de jobber eksternt, og de vil bli mindre opptatt av teamarbeid og få en mer upersonlig hverdag.

Du styrer utviklingen
Når det gjelder utviklingen av fremtidige arbeidsoppgaver, mener 65 prosent av deltakerne at organisasjonen deres gir god eller glimrende teknologiopplæring. Men bare 47 prosent oppgir at organisasjonen var god på opplæring av potensielt overflødige ansatte, og 60 prosent mener at organisasjonen var god eller svært god til å rekruttere nye ansatte. Med økende fokus på IKT-ferdigheter må selskaper finne riktig balanse mellom ansettelse av nye medarbeidere og talentutvikling i den eksisterende arbeidsstyrken. Utviklingen er en trinnvis endring, og den vil ikke være lik for hver eneste organisasjon. Én ting er imidlertid felles for alle: arbeidet med å administrere en utvikling som skal gi positive resultater.