Stockholm,
13
November
2017
|
07:00
Europe/Amsterdam

Branschen bör fokusera på cybersäkerhet, inte på arbetssäkerhet

Ny forskning visar att den europeiska arbetsstyrkan oroar sig mer för effekterna av hackningsförsök än automatisering

Branschen förvandlas, och i hjärtat av denna förändring finns anslutningsmöjligheterna. Globalt förväntas utgifterna inom den industriella Internet of Things (IoT) uppgå till 500 miljarder dollar senast år 20201. I denna alltmer anslutna värld spelar cybersäkerheten en stor roll. Att se till att säkerheten implementeras korrekt kommer att bli en betydande utmaning för branschen. Epsons senaste forskning inom effekten av teknik på vitala affärssektorer2 har visat att 67 procent av den europeiska tillverkningspersonalen anser att cybersäkerheten utgör det största hotet mot branschen. Den siffran ökar till 76 procent för de med chefsroller. Om hotet från cyberattacker ska kunna adresseras måste företagen anpassa sig.

Att förändra uppfattningar

Det är en allmän uppfattning att många människor fruktar att den framtida industriella förändringen kommer att resultera en ökad teknisk tillämpning och färre jobb. Denna åsikt stöds inte märkbart av vår undersökning, som visar att bara 47 procent av europeiska anställda tror att tekniken kommer att rubba deras yrkesroller i framtiden. Det råder heller ingen tvekan om att en del av denna störning kommer att genereras av cyberbrottslighetens negativa effekter, snarare än från automatiserade processer. En amerikansk studie utförd av Deloitte visade att cyberbrottslighet påverkade över 40 procent av tillverkningsföretagen, samt att 38 % av de utsatta drabbades av skador vars värde översteg 1 miljon dollar3. Branschen måste hitta ett sätt att säkerställa att hot som kryptering eller rena textmeddelanden transporteras genom nätverken inte kan infiltrera vitala system och medföra operativa driftstopp. De måste vara vaksamma för att kunna minska möjligheterna till infiltrering av brandväggar och stöld av känsliga data. I en alltmer automatiserad framtid kommer också säkrandet av en robotteknikdominerad infrastruktur mot manipulation att vara vital. Utbildning kommer att spela en vital del i detta.

Utbilda personalen

Tillverkningsindustrin utgör 15 procent av Europas BNP och innebär över 52 miljoner direkta eller indirekta arbetstillfällen. Denna industris arbetsstyrka har dessutom uppfriskande positiva anställningsutsikter i en osäker era. 62 procent av de svarande anser att tillverkningsjobben kommer att utvecklas med hjälp av tekniken, inte bytas ut mot den. Dessutom anser experter, tillsammans med 74 % av högre chefer i Europa, att snabba globala förändringar inom tillverkningsindustrin kommer att leda till stärkta lokala ekonomier och jobbutsikter tack vare tekniken. I fråga om cyberbrottsligheten är det emellertid utbildning och inte en positiv inställning som kommer att ha störst inverkan. Att hålla arbetstagarna informerade om bästa praxis, att hjälpa dem att förstå säkerhetsproblemen och främja deras egen roll i bekämpningen av cyberbrott är avgörande. En ökänt exempel på detta kommer från det amerikanska återförsäljningsföretaget Target, där åtkomst via en tredjepartsleverantör i ett helt vanligt mail ledde till stora mängder stulna data4. Det är dessa säkerhetsproblem som personalen måste vara utbildad nog att skydda sig mot.

En positiv effekt

Samtidigt som det är tydligt att framtida tillverkning kommer att ha en rubbande inverkan på jobben, så bör vi kanske ändå lägga störst fokus på cyberbrottsligheten. År 2020 kommer det att finnas över 12 miljarder maskin-till-maskin-anslutningar5. Denna siffra omfattar allt från digitaliserade energidistributionssystem till robotteknik inom logistik. Att säkerställa att dessa anslutningar är säkra kommer att vara en vital del för att skapa en framgångsrik, ansluten framtid. En studie utförd av den europeiska byrån för nätverks- och informationssäkerhet visade att cyberbrottsligheten kan kosta vissa länder hela 1,6 procent av landets BNP6 Med det i åtanke är det kanske klokt att 67 procent av arbetsstyrkan och 76 procent av ledningen har insett vilken vital roll som cybersäkerheten måste spela i tillverkningsbranschens framtid.