04
December
2017
|
07:00
Europe/Bratislava

Budúcnosť maloobchodu je ultra prispôsobenie

Pracovníci v maloobchode očakávajú, že kamenné predajne zostanú kľúčovým prvkom v ich odvetví, ale ako ovplyvnia nové technológie to, čo nakupujeme?

Budúcnosť maloobchodu je ultra prispôsobenie sa. Podľa nedávneho výskumu spoločnosti Epson, ktorý skúmal pracoviská zajtrajška, do roku 2025 bude maloobchod (on-line aj v kamenných predajniach) prostredím mimoriadneho prispôsobenia sa.

Howard Saunders, futurista v oblasti maloobchodu, je presvedčený, že tzv. „Big data“ (veľké množstvá údajov) umožní nakupovanie prispôsobiť presne na mieru jednotlivcom a zdá sa, že európski pracovníci v maloobchode majú rovnako pozitívny názor. Podľa výskumu spoločnosti Epson, ktorý predložil myšlienky a predpovede odborníkov v priemysle viac ako 7 000 európskych lídrov a zamestnancov podnikov, 72 percent ľudí pracujúcich v sektore maloobchodu si myslí, že nová technológia podporí dobrú skúsenosť zákazníkov. V konečnom dôsledku 73 percent opýtaných vidí, že osobné zariadenia ponúkajú čoraz užšie prepojenie medzi zákazníkmi a obchodom, pričom takmer polovica súhlasí s tým, že veľké množstvá údajov budú mať pozitívny vplyv na odvetvie. Takže čo toto vynárajúce sa prispôsobené prostredie znamená pre budúcnosť maloobchodu?

Rozvoj fyzického maloobchodu

Popri digitálnej revolúcii podporovanej počítačovými údajmi sa bude musieť fyzická stránka maloobchodu rozvíjať, aby si udržala krok. Viac ako polovica opýtaných vo výskume spoločnosti Epson je presvedčená, že budúcnosť bez kamenných predajní nie je príťažlivá. To predstavuje významnú prekážku pre odvetvie zaťažené rastúcou potrebou vyvážiť potrebu fyzického priestoru a digitálnej konkurencie. Európski zamestnanci odhadujú, že 56 percent nákupných rozhodnutí sa do roku 2025 uskutoční v predajniach. Tieto predajne sa podľa 51 percent opýtaných stanú komunitným priestorom, kde sa ľudia stretnú, aby sa podelili s ostatnými o skúsenosti. Pri tejto novej vlne technológie sa fyzické dodanie produktov zrejme zmení. Štyridsaťšesť percent pracovníkov v maloobchode verí, že technológia umožní obchodom nemať sklady, ale namiesto toho vyrábať prispôsobené produkty, ktoré budú reagovať na aktuálny dopyt.

Augmented retail

Od rozšírenej reality sa očakáva, že do maloobchodného sektora prinesie obrovský posun. Šesťdesiatdeväť percent opýtaných súhlasí, že simulácia produktov v akomkoľvek prostredí pomôže zákazníkom predstaviť si ich prispôsobené použitie, pričom rozšírená realita poskytne zákazníkom jedinečnú senzorickú skúsenosť. 57 percent zároveň súhlasí, že rozšírená realita prináša sociálne a zábavné nakupovanie a vytvára pocit komunity okolo danej značky. Podľa Jonathana Reynoldsa, akademického riaditeľa inštitútu Oxford Institute of Retail Management (Oxfordský inštitút maloobchodného manažmentu), rozšírená a virtuálna realita sa momentálne vynárajú zo špičky svojej hype krivky. Tvrdí, že ich skutočná integrácia do maloobchodu sa neuskutoční, kým neposkytnú mechanizmus na každodennú skúsenosť. Vlastný výskum spoločnosti Epson ukazuje, že z perspektívy európskych pracovníkov v maloobchode môže byť tento posun oveľa bližšie, ako si možno myslíme.

Výzva v oblasti údajov

Napriek ambicióznej budúcnosti, ktorú ponúkajú nové technológie v maloobchode, prístup verejnosti k zdieľaniu údajov môže stále predstavovať bariéru. Zákazníci nemusia byť ochotní odsúhlasiť obchod spojený s vlastnením údajov a prispôsobenou zákazníckou skúsenosťou. Navyše, 63 percent opýtaných si myslí, že náklady na novú technológiu budú vysoké a 40 percent súhlasí s tým, že vplyv môže mať aj nedostatočne vyškolený personál. Zdá sa, že budúcnosť technológie prináša dôležité otázky o vzťahu medzi maloobchodníkmi a ich zákazníkmi, ktoré treba riešiť, ako majú maloobchodníci naplno využiť príležitosti technologickej transformácie.

Čo viac zistiť?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese stiahnuť tu