Praha,
05
Marec
2018
|
08:00
Europe/Bratislava

Podniky a zamestnanci v Európe sa budú musieť adaptovať na pracovné pozície budúcnosti

Čo bude menšia pracovná sila lepšie vybavená technológiami znamenať pre spoločnosti budúcnosti

Ak technológia prinesie revolúciu v priemysle, bude to taká, ktorú budú využívať pracovníci v Európe. Budú realizátormi tejto revolúcie a zároveň prvkami, ktoré ju umožnia. Pritom budú zárukou jej konečného úspechu. Európska komisia si stanovila cieľ http://eskills-lead.eu/news/single-view/for-europe-a-potential-of-more-than-750000-new-ict-jobs-until-2020.html dosiahnuť 750 000 pracovných pozícií v IKT do roku 2020 . Táto pracovná sila viac zameraná na IT bude mať podporu pri získavaní zručností v minulosti vymedzených pre technicky zdatnú elitu. Vyvíjajúca sa technológia sa bude čoraz viac včleňovať do nášho každodenného života. Čo to bude znamenať pre európsky priemysel?

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, inteligentných okuliarov, snímacích systémov či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinášať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 80 000 ľudí v 86 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacim centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 750 ľudí a vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala obrat 1,7 miliárd eur. http://www.epson.sk

Environmentálna vízia 2050

http://eco.epson.com/

 

Výhody pre priemysel

Spoločnosť Epson kládla otázky 17 odborníkom v oblasti priemyslu a viac ako 7 000 európskym zamestnancom, aby zistila, ako technológia mení európske pracoviská. Objavili sme víziu budúcnosti, v ktorej technológia prinesie obrovské výhody pre priemysel, podniky a naše individuálne pracovné pozície. S touto postupujúcou technologickou transformáciou budú organizácie čoraz viac potrebovať zamestnancov so zručnosťami v rámci využívania technológií a analýzy údajov. Táto revolúcia je vnímaná veľmi pozitívne. Jedna tretina opýtaných verí, že celkovo sa ich pozície stanú účinnejšími vďaka výhodám vyplývajúcim z technológií. Za tým hneď nasleduje produktivita, väčšia presnosť a viac analýz. Bude rásť aj kreativita, pričom približne pätina opýtaných verí, že ich pracovná pozícia sa stane kreatívnejšou. Ako sa dalo očakávať, odpovede sa v rámci rôznych odvetví líšia, pričom odvetvia, ako je výroba a maloobchod, tvrdia, že najväčším prínosom bude lepšia účinnosť.

 

Éra spolupráce

Podľa opýtaných, technológia uvedie nové obdobie podnikovej spolupráce. Mnohí z nich si tiež myslia, že nové technológie budú podporovať ešte širšiu spoluprácu medzi miestnymi a globálnymi zamestnancami. Podľa 71 % opýtaných európskych zamestnancov budú zasadacie miestnosti budúcnosti úplne virtuálne, pričom zamestnanci z celého sveta na svojich pracoviskách budú využívať technológie, ako je rozšírená realita a holografické projektory, na spojenie sa s pracovnými skupinami v reálnom čase. Je dôležité poznamenať, že pre virtuálnu spoluprácu bude dôležité vybrať vhodné technológie, rovnako dôležité bude školenie a podpora zamestnancov pri zavádzaní a využívaní danej technológie. To môže mať výrazný vplyv na zapojenie sa zamestnancov, zvlášť keď 68 % opýtaných verí, že ľudia sa budú cítiť menej prepojení so svojou spoločnosťou, keď je pracovisko vzdialené, menej orientované na tím a menej osobné.

 

Evolúcia, ktorú máte pod kontrolou

Keď ide o rozvoj budúcich pracovných pozícií, 65 % opýtaných verí, že ich organizácie sú dobré alebo vynikajúce, pokiaľ ide o školenie zamestnancov v rámci využívania nových technológií. Avšak pri ďalších otázkach iba 47 % opýtaných uviedlo, že ich organizácia je dobrá v preškoľovaní potenciálne nadbytočných zamestnancov, a 60 % uviedlo, že ich organizácie je dobrá alebo vynikajúca pri najímaní nových zamestnancov. S rastúcim zameraním sa na IT zručnosti v podnikaní sa organizácie budú musieť prispôsobiť a zaistiť správnu rovnováhu medzi zamestnávaním nových talentov a rozvojom talentov v rámci existujúcej pracovnej sily. Napokon, evolúcia je procesom postupnej zmeny a nemusí vždy pre každú organizáciu prebiehať rovnako. Jeden fakt však zostáva. Spoločnosti nesú bremeno správneho manažovania evolúcie, aby zaistili pozitívne výsledky.

 

Čo viac zistiť?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese https://www.epson.sk/resources#resource_filter stiahnuť tu