Praha,
15
Únor
2021
|
15:39
Europe/Amsterdam

Společnost Epson se umístila na prestižním seznamu „A List“ organizace CDP za svou činnost v oblasti boje proti klimatickým změnám a ochrany vodních zdrojů

Společnost Epson dosáhla vysokého hodnocení za svou činnost v oblasti ochrany životního prostředí a transparentnost

Společnost Epson se poprvé umístila na prestižním seznamu „A List“ vydaném globální neziskovou environmentální organizací CDP (Carbon Disclosure Project) za své přední postavení v boji proti klimatickým změnám a ochraně vodních zdrojů.

CDP je nezisková charitativní organizace, která spravuje globální systém zveřejňování informací pro investory, společnosti, města, státy a regiony. Pomáhá jim tak lépe zvládat a chápat jejich dopad na životní prostředí. Organizace CDP je po celém světě považována za zlatý standard vykazování ekologické činnosti společností. Disponuje totiž komplexním souborem údajů týkajících se činnosti korporací a měst. Organizace CDP používá přesnou a nezávislou metodologii k hodnocení společností a přiděluje skóre A až D na základě komplexnosti zveřejňování, povědomí a řízení environmentálních rizik a demonstraci osvědčených postupů spojených s vedením společnosti s ohledem na životní prostředí, jako je například stanovení ambiciózních a smysluplných cílů. Společnost Epson si je zcela vědoma důležitosti environmentálních opatření a transparentnosti rozhodování, které organizace CDP vyžaduje, a neustále usiluje o snížení svého dopadu na životní prostředí v souladu s příslušnou dlouhodobou strategií.

Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK, uvedl: „Pro společnost Epson se jedná o významnou a důležitou certifikaci. Vykazování organizaci CDP nám pomáhá najít nové příležitosti pro činnost v oblasti klimatických změn a životního prostředí, kterou naši investoři a zákazníci po celém světě vyžadují. V seznamu CDP je společnost Epson z více než 5 800 podniků jednou z mála společností, které v roce 2020 dosáhly hodnocení „AA“. Tento prestižní seznam představuje významné sdělení našim zákazníkům, kteří hledají ekologicky ohleduplné produkty a služby, a také našim obchodním partnerům a zainteresovaným stranám.“

Společnost Epson se pokouší dosáhnout své vize v oblasti ochrany životního prostředí, Environmental Vision 2050. Využívá své efektivní, kompaktní a přesné technologie a přijímá důsledná opatření ke snížení dopadu svých produktů a obchodní činnosti na životní prostředí v celém svém hodnotovém řetězci. V říjnu 2019 společnost souhlasila s doporučením pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) a domnívá se, že umístění společnosti na seznamu „A List“ je výsledkem dodržování požadavků CDP pro zveřejňování TCFD.

■ Kompletní metodologie a kritéria pro umístění na seznam „A List“ jsou k dispozici na webových stránkách CDP: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ CSR společnosti Epson a životní prostředí https://global.epson.com/SR/

Často používané

O společnosti Epson

Společnost Epson je globálním technologickým lídrem, který propojuje lidi, věci a informace pomocí nebývale efektivních, kompaktních a precizních technologií. Společnost se soustředí na to, aby přinášela inovace a překonala očekávání zákazníků v oblasti inkoustového tisku, vizuální komunikace, přenosné elektroniky a robotiky. Epson je rovněž hrdý na to, že pomáhá spoluvytvářet udržitelnou společnost, stejně tak jako své dlouhodobé snahy o naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Globální korporace Epson Group vedená společností Seiko Epson Corporation se sídlem v Japonsku dosahuje ročních prodejů v hodnotě přesahující 1 miliardu JPY. global.epson.com

Environmentální vize 2050 – eco.epson.com