Praha,
29
Březen
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Technologie a nové pracoviště: Jak hláskovat „štěstí“ u lidských zdrojů a informačních technologií

Shrnutí

Jak se naše pracovní prostředí vyvíjejí, posouvá se i naše chápání toho, co považujeme za naplňující a vyvážený život. Ačkoli mnozí zaměstnavatelé stále hovoří o dosažení optimální rovnováhy mezi prací a soukromým životem, faktem je, že nejšťastnější zaměstnanci začínají tuto myšlenku oddělení obou rolí opouštět a namísto toho se zaměřují na optimální integraci práce a soukromého života.

Mobilní technologie všeobecně vylepšují způsoby naší práce, jejich vypnutí se však stalo podstatně těžším. Vzhledem k tomu, že se naše práce nově stává propojenou po celém světě, vyžadují překrývající se časová pásma a rozložená pracovní doba, abychom se tam, kde je to možné, přizpůsobili. Spíše než abychom se snažili (a často selhávali) udržovat práci a soukromý život oddělené a vyvážené, zaměřujeme se nově na nalezení lepších způsobů, které by umožnily oběma stranám spolu mírumilovně koexistovat. Jedním z klíčových přístupů/bodů úspěšné realizace této změny je společná technologie. Tento nový způsob myšlení prosazuje ideu, že pokud jsou zaměstnanci ochotni přizpůsobit své životní plány tak, aby odpovídaly pracovním potřebám – a nedávný výzkum dokazuje, že často ochotni jsou – pak je pro zaměstnavatele jistě dalším krokem, aby to ocenili a odpověděli stejně.

V nedávném výzkumu mezi zaměstnanci v Evropě, na Blízkém východě a Africe (v oblasti EMEA) se 87 % respondentů shodlo, že práce v kanceláři na plný úvazek není ideální pro vyvážení práce a soukromého života, a dalších 43 % respondentů připouští, že jednoduše nemají během dne dost času na to, aby mohli dokončit své úkoly. Zaměstnanci v průměru každý týden odpracují přibližně 6 hodin přesčasů. Více než třetina (34%) to však dělá výměnou za sociální naplnění během dne, přičemž 86 % respondentů také dospělo k závěru, že si obvykle svou práci i pracoviště užívají.

To, jak sladíme tyto odlišné údaje a poznatky, které můžeme zjistit o zapojení zaměstnanců na pracovišti, by mohlo být klíčem k úspěšným strategiím v oblasti lidských zdrojů v moderním pracovním prostředí. Integrace práce a soukromého života není zdaleka tak snadná, vyžaduje flexibilitu a důvěru jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance, ale výhody mohou být podstatné pro obě tyto strany.

Mladí mileniálové, kteří dnes vstupují do pracovního prostředí, chápou očekávání a do určité míry i novou normu, že zaměstnanci musejí být k dispozici také mimo tradiční pracovní dobu, aby vyřešili naléhavé e-maily, termíny a potřeby klientů[1].

„Pracovní návyky se budou drasticky měnit, a to nejen přístupem k fyzickému prostoru, v němž pracujeme, ale i tím, kým jsme v našem pracovním životě.“ Mariano Corso, vědecký pracovník, Partners for Innovation

Povzbuzujícím je také to, že naše výzkumy ukazují, že navzdory rostoucí době přesčasů – zaměstnanci v oblasti EMEA odpracují v průměru denně hodinu přesčasů, z čehož 34% je nemá placené – 82% zaměstnanců je obecně spokojeno s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem. Zdá se, že pro mnohé zůstává klíčem k celkovému obrazu flexibilita: možnost krátkých drobných přestávek během pracovního dne k integraci potřeb „života“, znamená, že hodina navíc nebo práce ve večerních hodinách nemusí být důvodem k obavám[2]. Ať už je to dvacet minut surfování po internetu, naplánování kadeřníka, návštěva banky nebo setkání s přítelem na delší oběd – tyto přestávky nebo přechody do osobního života z nás dělají nejen šťastnější, ale i produktivnější zaměstnance.

Pravá flexibilita však není jen o čase, ale i o místě. Umožnění práce na dálku je dalším přínosem, který může být pro zaměstnance nesmírně atraktivní a také tím, jenž má – díky technologii – schopnost provést revoluci v současných pracovních praktikách na všech úrovních řízení, v komunikaci se zákazníky i ve spolupráci s kolegy. Ať už se jedná o jednoduchá zařízení, která všichni dobře známe, jako jsou projektory a tiskárny, nebo o novější nástroje, jako je rozšířená realita – všechny tyto nástroje mohou usnadnit naše role, zlepšit spolupráci a interakci a umožnit lidem pracovat bezproblémově v různých zeměpisných oblastech a prostorech. V současné době 26 % kanceláří podporuje práci z domova, přičemž 82 % lidí pracuje z domova alespoň částečně. Práce na dálku, pro mnohé považována za přínosnou, dokonce prokázala, že hraje svou roli při podporování inkluze, přičemž pomáhá skupinám, jako jsou starší pracovníci, mladé ženy s dětmi a osoby se zdravotním postižením, na pracoviště vstoupit a zůstat v něm déle.

To neznamená, že je zavedení takové flexibility snadné. Změna může být zpočátku obtížná a klíčem k předcházení možným úskalím je příprava vedení a pracovníků ve vedoucích rolích, aby se s novými způsoby práce a plánováním času vyrovnali. Zpráva OSN zveřejněná v únoru letošního roku vrhá světlo na tato úskalí a vysvětluje možné nedostatky pružné pracovní doby a práce na dálku, které mohou vést k tomu, že lidé budou mít tendenci pracovat delší dobu a následně budou zažívat vyšší stres[3]. Pro společnost jako celek mohou být proto užitečné iniciativy, které zkoumají efektivní využití informačních a komunikačních technologií pro práci na dálku a způsoby, jak nejlépe spravovat a co nejlépe využívat flexibilitu.

„Technologie mění naše kanceláře i naše životy a společnost Epson je odhodlána usnadnit pozitivní technologický posun tím, že bude vyvíjet řešení, která zvýší efektivitu a produktivitu pracovních sil. Naše klíčové technologie –nositelné, robotika, vizuální zobrazovaní a tiskové technologie – jsou připraveny poskytnout nové možnosti pro firemní pracoviště. Přesto, bez ohledu na to, jak se pracoviště vyvíjí, změna bude mnohem větší, než je součet jejích částí a technologie ovlivní každého jednotlivce. Tímto způsobem přebíráme odpovědnost za tento vývoj, který bude definovat naše role v příštích 10 až 20 letech.“ Pan Usui, prezident společnosti Epson

V posledních letech jsme zřejmě dosáhli bodu zvratu; naše průmyslová odvětví a pracoviště procházejí dramatickými přeměnami, přetvářejí způsoby, jakým jsou společnosti organizovány a jakým lidé pracují. Flexibilní plánování, integrace práce, soukromého života a technologie umožňují zaměstnancům přizpůsobit si způsob řízení své práce a umožňují bezproblémovou spolupráci, ať už v kanceláři, nebo na cestách. Nyní je čas, aby oddělení pro lidské zdroje a oddělení informačních technologií začala společně pracovat na přijetí této nové kancelářské kultury.

[1] https://www.entrepreneur.com/article/284140

[2] Sejde z očí, sejde z mysli? Jak a kdy epizody přechodu kognitivních rolí ovlivňují výkon zaměstnance http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0018726716636204

[3] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56176#.WM_5lm_yvRZ