Søborg,
13
November
2017
|
07:00
Europe/Amsterdam

Branchen bør fokusere på sikkerhed på internettet - ikke usikkerhed på jobbet

Nye undersøgelser viser, at den europæiske arbejdsstyrke er mere bekymret for betydningen af hacking end jobautomatisering

Branchen ændrer sig, og i hjertet af denne ændring findes alle nutidens tilslutningsmuligheder. Globalt forventes udgiften til industrielt IoT (Tingenes internet) at nå USD 500 milliarder i 20201. I denne stadigt mere sammenkoblede verden vil sikkerhed på internettet spille en meget stor rolle. Det vil blive en større udfordring for industrien at sørge for, at sikkerhed implementeres korrekt. Den seneste forskning fra Epson om påvirkningen af teknologi på vigtige erhvervssektorer2 afslørede, at 67 % af den europæiske arbejdsstyrke inden for produktionsbranchen mener, at sikkerhed på internettet udgør den største trussel mod industrien. Dette tal stiger til 76 % for personer i ledende stillinger. Afhjælpning af truslen om cyberangreb vil kræve, at virksomheder tilpasser sig.

Ændring af opfattelser

Det er en udbredt opfattelse, at mange mennesker frygter, at den fremtidige industrielle transformation vil resultere i mere teknologi og færre jobs. Den holdning blev der ikke fundet nogen signifikant støtte for i vores undersøgelse, der viser, at kun 47 % af de europæiske medarbejdere mener, at teknologi vil ændre deres rolle i fremtiden. Der er heller ikke nogen tvivl om, at en del af ændringen vil komme fra negativ påvirkning af cyberkriminalitet i stedet for fra automatiserede processer. En amerikanskbaseret undersøgelse fra Deloitte viste, at cyberkriminalitet påvirkede mere end 40 % af produktionsvirksomhederne, og 38 % af disse led skader for mere end 1 million USD3. Branchen skal finde en måde til at sørge for, at trusler, som kryptering eller meddelelser i almindeligt tekstformat, der overføres via netværk, ikke kan infiltrere vitale systemer og medføre driftsmæssig nedetid. De skal være påpasselige for at reducere muligheden for infiltrering af firewalls eller tyveri af følsomme data. I en stadigt mere automatiseret fremtid vil sikring af robotinfrastruktur mod uautoriseret adgang også være vigtig. Uddannelse vil spille en vigtig rolle i dette.

Uddannelse af medarbejdere

Produktionssektoren står for 15 % af Europas bruttonationalprodukt og over 52 millioner direkte eller indirekte job, og arbejdsstyrken selv har et forfriskende positivt syn på beskæftigelsesudsigterne midt i en tid, der er præget af usikkerhed. 62 % af respondenterne i undersøgelsen sagde, at produktionsjob vil udvikle sig med teknologi og ikke blive erstattet af den. Desuden mener eksperter sammen med 74 % af topledere i Europa, at hurtige, globale ændringer inden for produktionen vil føre til fremgang for lokale økonomier og jobudsigter takket være teknologi. Men over for cyberkriminalitet er det uddannelse og ikke positivitet, der vil have den største virkning. Det at holde medarbejdere informeret om de bedste fremgangsmåder hjælper dem med at forstå sikkerhedsrisici og styrker deres egen rolle i at mindske cyberkriminalitet. Et kendt eksempel på dette er den amerikanske detailhandlende Target, hvor man fik stjålet store mængder data, efter at nogen havde fået adgang til virksomheden i en simpel e-mail via en tredjepartsleverandør.4 Det er de sårbarheder, som medarbejderne skal uddannes til at beskytte sig imod.

Føle den positive påvirkning

Mens det står klart, at fremtidig produktion kommer til at have drastiske ændringer på job, bør vores fokus måske være rettet mod cyberkriminalitet. Inden år 2020 kommer der til at være mere end 12 milliarder forbindelser mellem maskiner.5 Det tal omfatter alt fra digitaliserede energidistributionssystemer til robotlogistikteknologi. Det at sørge for, at disse forbindelser er sikre, kommer til at være en naturlig del at det at opbygge en succesfuld, sammenkoblet fremtid. En undersøgelse, der blev udført af European Agency for Network and Information Security, afslørede, at cyberkriminalitet vil kunne komme til at koste enkelte lande helt op til 1,6 procent af deres bruttonationalprodukt.6 Med dette i tankerne er det måske klogt, at 67 % af arbejdsstyrken og 76 % af ledelsen anerkender den vitale rolle, som cybersikkerhed skal spille i produktionsbranchens fremtid.