Søborg,
25
Januar
2018
|
10:20
Europe/Amsterdam

Den største trussel mod produktionsbranchen er cybersikkerhed og ikke jobsikkerhed

66% af europæerne udtrykker en positiv følelse* om teknologiens rolle inden for produktion, i takt med at vi bevæger os tættere på en model, der er baseret på at producere det, der er behov for

Midt i de hurtigt skiftende globale ændringer inden for produktion er 74 % af topledere i Europa enige i, at lokale økonomier og jobudsigter vil blive styrket takket være teknologi og opfordrer Europa til at fjerne opmærksomheden fra bekymringer om jobsikkerhed og i stedet rette opmærksomheden mod cybertrusler, viser ny forskning fra Epson.

67 % af den europæiske arbejdsstyrke i produktionssektoren mener, at cybersikkerhed er den største trussel, og dette stiger til 76 % hos personer i ledende stillinger. Produktionssektoren står for 15 % af Europas bruttonationalprodukt 3og bidrager med over 52 millioner direkte eller indirekte job. 4Undersøgelsen fremhæver et forfriskende positivt syn på beskæftigelsesudsigterne midt i en tid, der er præget af usikkerhed i et Europa, hvor bl.a. robotteknologi vinder større og større indpas i nutidens store produktionsanlæg. F.eks. mener 60 % af arbejdsstyrken, at robotter ikke vil kunne erstatte menneskets fleksibilitet, kreativitet og reaktion, og 62 % sagde, at job inden for produktion vil udvikle sig med teknologi, ikke blive erstattet af det, hvilket understøtter Europas bestræbelser på at skabe en mere menneskelig centreret forretningsmodel inden for produktion.

Efterhånden som der indføres smarte fabrikker og teknologi, vil produktion, som vi kender det, blive omformet af nye måder at gøre ting på og nye idealer. Fabrikker, der på afstand identificerer efterspørgslen, vil levere hurtigere, billigere og mere efterspurgt produktion, og 40 % af producenterne tror, at forsyningskæderne vil blive kortere. Desuden er 57 % enige i, at produktionsanlæg vil blive mere lokaliserede og tilbyde tilpasset produktion, som vil erstatte den samlede masseproduktion og give betydelige fordele til erhvervslivet, miljøet og samfundet. Oven i den økonomiske velstand sagde 83 % af respondenterne inden for produktion, at teknologien ville forbedre en organisations effektivitet (den højeste i alle brancher, der blev undersøgt i Europa). De udtrykte også, at deres individuelle roller ville blive mere effektive, mere produktive, mere præcise, mere analytiske og mere kreative.

Undersøgelsen samlede indsigterne fra 17 globale branchespecialister, inden de blev sendt ud til 7.000 fuldtidsmedarbejdere fra udvalgte sektorer i hele Europa, herunder 1.500 medarbejdere i produktionssektoren, for at undersøge deres holdninger til, hvordan teknologi kunne forme fremtiden for deres branche og deres arbejdsplads.

Næsten halvdelen (47 %) af respondenterne inden for produktion udtrykte, at teknologien ville ændre deres job i fremtiden, og at der vil være behov for mere uddannelse og opgradering af kompetencer for at kunne udnytte de fordele, som teknologien udgør i denne sektor. 68 % sagde, at de ville omskoles, hvis deres nuværende stilling bliver truet af nye teknologier, hvilket tyder på, at de er villige til at bidrage til teknologiske ændringer, og 13 % sagde, at de ville foretrække et nyt job, der ikke ville kræve omskoling. Dem, der vil fortsætte med at arbejde i branchen, vil sandsynligvis se en ændring i deres stilling, væk fra produktionsvirksomheder, som de kender dem, til teknologi, som f.eks. kodning og cybersikkerhed.

Disse teknologier kan i vid udstrækning betragtes som drivkræfterne for den innovation, der vil sende vores brancher ind i fremtiden. Men ud over deres bekymringer om cybersikkerhed var 55 % af respondenterne enige i, at virksomhederne måske kan have problemer med at holde trit med lovgivningsmæssige krav, f.eks. når der integreres robotter i produktionsinfrastrukturen.

"Vores arbejde og vores arbejdsområder bliver mere og mere indbyrdes forbundne, og teknologien omdanner vores fabrikker, kontorer, hjem, hospitaler og skoler - alle de miljøer, der former vores liv. Produktion og udvikling af industrirobotter har været kernen i Epsons forretning siden starten. Mens produktion omdefineres af teknologier som robotter og 3D-printere, vil mennesket fortsat være i centrum og være en integreret del af enhver strategi for virksomheder, der forsøger at bevare et konkurrencemæssigt forspring", siger Minoru Usui.

"Som virksomhed er Epson dedikeret til at muliggøre et positivt, teknologisk skift ved at udvikle løsninger, der gør arbejdsstyrken mere effektiv og produktiv. Vores kerneteknologier, wearables, robotteknologi, visuel imaging-produkter og udskrivningsteknologier er skabt for at levere nye muligheder inden for produktion og endnu videre med denne fremtidsvision i tankerne. Vi får allerede nye indsigter baseret på mere information, øget kreativitet og øget effektivitet, og der vil komme flere forbedringer", tilføjer Usui.

Om studiet

Det tofasede undersøgelsesprojekt blev foretaget af FTI Consulting. Fase et bestod af kvalitative telefoninterviews med 17 globale futurister og europæiske eksperter fra forskellige sektorer fra den 22. september til den 19. oktober 2016 for at få indsigt i og udvikle hypoteser om fremtiden for arbejdspladsen og arbejdsstyrkens skiftende roller frem til 2025. Fase to bestod af en kvantitativ onlineundersøgelse udført af FTI Consultings Strategy Consulting & Research-team fra den 2.-13. december 2016. Respondenterne omfattede fuldtidsmedarbejdere på tværs af fem store sektorer (erhverv, produktion, uddannelse, sundhedsvæsen og detailhandel) på arbejdspladser i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien på deres lokale sprog.

I alt 7.016 fuldtidsmedarbejdere fuldførte undersøgelsen. Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: Storbritannien (1.329), Frankrig (1.308), Tyskland (1.427), Italien (1.526), Spanien (1.426). Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: erhverv (2.051), produktion (1.519), uddannelse (1.090), sundhedsvæsen (1.215), detailhandel (1.139).

De 7.016 svar giver en fejlmargen på +/-3 % med et konfidensinterval for branchestandarden på 95 %. Bemærk, at standardkonventionen for afrunding er anvendt, og derfor er nogle totaler ikke lig med 100 %.

Yderligere oplysninger om undersøgelsesmetoden eller FTI Consultings markedsanalyseservices: Market.Research@fticonsulting.com

Interviewede er globale futurister og europæiske eksperter

 • Jonathan Reynolds, akademisk direktør for Oxford Institute of Retail Management (OXIRM), lektor inden for detailmarketing og stedfortrædende dekan på Said Business School
 • Howard Saunders, detailfuturist, Twenty Second & Fifth
 • Dave White, leder for Technology Enhanced Learning, University of the Arts London
 • Russel Stannard, teknolog inden for uddannelse og grundlægger af www.teachertrainingvideos.com
 • Professor Darwin Cadwell, forskningsdirektør, Italian Institute of Technology i Genova og formand for IEEE Robotics and Automation Chapter (UKRI)
 • Professor Alain Bernard, forskningsdirektør, Laboratoire IRCCyN, vicedirektør, AFPR, viceformand for WG5.1 of IFIP og medlem af CIRP-rådet i Frankrig
 • Clive Hickman, administrerende chef for Manufacturing Technology Centre
 • Christopher Barnatt, futurist, ExplainingTheFuture.com
 • Gerd Leonhard, futurist, The Future Agency
 • Ben Hammersley, journalist, Technologist, futurist
 • Brice Le Blévennec, administrerende direktør hos Emakina
 • Clinton Wingrove, HR-futurist
 • Dr. Bertalan Mesko, futurist, grundlægger af The Medical Futurist
 • Giuliano Noci, professor
 • Richard Webber, professor
 • Dr. Tobias Gantner, futurist inden for sundhedsvæsenet, HealthCare Futurists GmbH
 • Mariano Corso, videnskabelig medarbejder
*. Respondenterne udtrykte positive følelser om teknologi i deres branche 10 år fra nu ved at svare, at de personligt føler sig enten "begejstrede" eller "fascinerede" i modsætning til "bekymrede" eller "truede"
1. http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2016/03/29/future-of-manufacturing-in-europe-seven-transformative-forces-that-will-boost-industrial-growth/#161ae9e924cc
2. https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe

Om Epson

Epson er en globalt ledende teknologivirksomhed, som er dedikeret til at være uundværlig for samfundet ved at forbinde mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Virksomheden er fokuseret på at skabe innovation og overgå kundernes forventninger inden for inkjet, visuel kommunikation, bærbare produkter og robotter. Epson er stolt over sit bidrag til at realisere et bæredygtigt samfund og over sine bestræbelser på at realisere United Nations' Sustainable Development Goals.

Ledet af det japanskbaserede Seiko Epson Corporation skaber Epson Group på verdensplan et årligt salg på mere end JPY 1 billion. www.global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baseret i Amsterdam, er gruppens regionale hovedkontor for Europa, Mellemøsten, Rusland og Afrika. Med en arbejdsstyrke på mere end 1.968 ansatte var Epson Europes salg for finansåret 2017 på mere end Euro 1,7 mia. www.epson.eu

Miljøvision 2050 - www.eco.epson.com