Søborg,
11
August
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

DERFOR RUMMER WEARABLETEKNOLOGIEN OPSKRIFTEN PÅ BEDRE SUNDHEDSPLEJE

Oversigt

Europa er på vej mod en demografisk revolution ifølge forskning udført af den britiske tænketank "Centre Forum". Inden for de næste få årtier vil en ændret demografisk profil skabe strukturelle, sociale og økonomiske udfordringer, hvis den nuværende befolkningstilvækst fortsætter, og befolkningstallet øges fra 501 millioner til 525 millioner i 2035(1).

Europa er på vej mod en demografisk revolution ifølge forskning udført af den britiske tænketank "Centre Forum". Inden for de næste få årtier vil en ændret demografisk profil skabe strukturelle, sociale og økonomiske udfordringer, hvis den nuværende befolkningstilvækst fortsætter, og befolkningstallet øges fra 501 millioner til 525 millioner i 2035(1).

Arbejdsgivere er allerede stadigt mere bekymrede over den påvirkning, kroniske lidelser har på arbejdsstyrken i form af sygedage og reduceret produktivitet. På samme tid bliver regeringer og nationale institutioner stadigt mere opmærksomme på omkostningerne ved vores længere levetid og det stigende pres, det lægger på de nationale sundhedsvæsners strukturer.

Spørgsmålet er, hvem der skal tage sig af den ældre, længerelevende befolkning, hvordan og til hvilken pris? Medmindre der findes nye løsninger på disse udfordringer, kunne de stigende udgifter til sundhedsvæsnet "få en hel nation til at gå fallit"(2).

I 2012 TEGNEDE SUNDHEDS- OG MEDICINALSEGMENTET SIG ALLEREDE FOR OMKRING 35 % AF DET SAMLEDE, GLOBALE MARKED FOR WEARABLE-TEKNOLOGI

E-sundhed. Heldigvis tegner der sig i horisonten en ny helt inden for sundhedsektoren.

Den næste generation af wearable-teknologier understøtter en sundere livsstil, hvor både unge og gamle kan holde styr på deres aktivitet, hjerterytme, søvnkvalitet, forbrændte kalorier og endda, hvordan deres sindstilstand påvirker hjerterytmen. Dette skulle give folk mulighed for at forbedre deres livsstilsvalg, hvilket skulle gøre dem mindre sårbare over for livsstilssygdomme og lette trykket på de nationale sundhedssystemer.

Wearables tilfredsstiller også forbrugernes behov for mere information om deres aktivitetsniveau og generelle sundhedstilstand. Dette omfatter den ældre befolkning, som nu er mere teknologibevidste og informationshungrende end nogensinde før. Desuden er kropsnære enheder med mange funktioner udformet, så de er lette at bruge og bære på kroppen.

Transparency Market Research viser, at i 2012 tegnede sundheds- og medicinalsegmentet sig allerede for omkring 35 % af det samlede globale marked for wearable-teknologi tæt efterfulgt af fitness- og wellnesssegmentet(3). Nøgleprodukterne i disse segmenter omfatter søvnsensorer, glukosesensorer, sensorer til elektrokardiografi (EKG), puls- og iltmålere, blodtryksmålere og fitnessmålere.

I Japan har de asiatiske sundhedsmyndigheder brugt Epsons hjerterytme- og aktivitetsmålere til at hjælpe med at bekæmpe overvægt ved at give folk en enkel metode til at spore og overvåge aktiviteter, kalorieindtagelse og søvnmønster. Det er påvist i forsøg, at wearables også kan spille en stor rolle i overvågningen af hele arbejdsstyrkers sundhed. I et nyligt forsøg fik tre hundrede it-beslutningstagere i Storbritannien og USA wearables, som skulle bruges i en prøveperiode på en måned. Resultaterne afslører en stigning på op til 8,5 procent i produktiviteten og op til 3,5 procent højere arbejdstilfredshed hos medarbejdere, som brugte wearables(4).

Fremtiden for wearables findes inden for sundhedsindustrien

En af de største fordele ved at bruge wearable-teknologier er den mobilitet, de giver. Det er let at forestille sig, at hospitaler i en nær fremtid vil skifte til wearables, som overvåger alle vitale parametre, så patienterne kan gå rundt uden at være sluttet til et traditionelt medicinsk overvågningsapparat. Ydermere kunne patienterne få wearables, som de kunne bruge før, under og efter behandlingen for at fjernovervåge behandlingens indvirkning. Praktiserende læger kunne fjernovervåge en patients sundhedstilstand i længere tidsrum ved hjælp af de lagrede data og "slå alarm", når vitale statistikker viser tegn på, at medicinsk indgriben er påkrævet.

RESULTATERNE AFSLØRER EN STIGNING PÅ OP TIL 8,5 % I PRODUKTIVITETEN OG OP TIL 3,5 % HØJERE ARBEJDSTILFREDSHED HOS MEDARBEJDERE, SOM BRUGTE WEARABLES

VORES EGEN NYLIGE UNDERSØGELSE VISTE, AT 64 % AF MEDARBEJDERNE INDEN FOR SUNDHEDSVÆSNET I FRANKRIG, TYSKLAND, ITALIEN, SPANIEN OG STORBRITANNIEN TROR, AT WEARABLE-TEKNOLOGI VIL HJÆLPE MED AT FORBEDRE YDEEVNEN OG EFFEKTIVITETEN I DERES BRANCHE(5)

Men wearables hører absolut ikke kun til i en fjern fremtid, de implementeres allerede med succes i nutidens sundhedsindustri, og målere af vitalparametre er ikke de eneste ændringer, der påvirker den måde, wearable-teknologien kan bruges og allerede bliver brugt på. Kropsnære produkter, som giver mulighed for at udnytte en udvidet virkelighed og dataoverlejring, er også ved at finde plads inden for den medicinske verden, hvor de kan forbedre processer, effektivitet og patientpleje.

Epsons Moverio-platform bruges i UniversitätsSpital Zürich - det største hospital i hovedstaden i Schweiz. I dette tilfælde bruges Moverio til at hjælpe med at forbedre præcisionen af CT-scanninger, som skal fastslå placeringen og størrelsen af svulster. Da CT-scanningerne bruges som referencedata for strålebehandling, er det uhyre vigtigt at få så præcis en idé som muligt om placeringen og omfanget af en svulst, da det er den eneste måde at behandle en svulst på med præcision, samtidig med at sundt væv beskyttes bedst muligt.

En af udfordringerne ved CT-scanning er at eliminere patientens bevægelser, som forårsages af vejrtrækning under CT-scanningen. Derfor er det vigtigt, at patienten bliver ved med at trække vejret jævnt, og ved at bruge Moverio til at vise patienten et billede af denne bevægelse bliver det nemmere for patienten at styre vejrtrækningens dybde og rytme, hvilket fører til et mere præcist CT-billede.

Smart glasses og føleteknologier, der bruges i situationer som disse, er med til at udbrede målingen af vitalparametre, placering og bevægelse hos personer samt tilvejebringelsen af forbedret optagelse og overlejring af data og information, hvilket styrker præcisionen og pålideligheden for praktiserende lægers diagnoser og behandlinger.

For Epson har disse teknologier været en logisk udvikling, og vi ser allerede spændende anvendelsesmuligheder for vores krystalbaserede følerteknologier, både under udvikling og i brug inden for det medicinske område. Vores erfaring med følerteknologi strækker sig over flere årtier, og vi er en af de eneste virksomheder i verden, som ikke alene dyrker egne krystaller men også producerer egne krystalenheder og de halvledere, der bruges til at kontrollere krystalenhederne. Disse erfaringer har resulteret i, at vi har etableret troværdighed inden for bevægelse, tryk, temperatur, GPS-modtagere og biometrisk føling.

I henhold til Credit Suisse har den samlede industri for wearables allerede en værdi på op til $5 mia., og da der udvikles næsten 50.000 sundhedsapps over hele verden, og der lægges stadigt mere arbejde i at bygge nye applikationer, er wearables på vej til at blive et stærkt værktøj til innovation inden for sundhedssektoren(6). ABI Research, en amerikansk virksomhed inden for teknologisk markedsanalyse, har også forudsagt, at mere end 100 millioner kropsnære trådløse, medicinske enheder vil blive solgt årligt i 2016(7), og Europa og Østasien tilsammen vil tegne sig for omkring 49 % af markedsomsætningen inden for wearables til sundhedssektoren i 2018(3).

MERE END 100 MILLIONER KROPSNÆRE TRÅDLØSE, MEDICINSKE ENHEDER VIL BLIVE SOLGT ÅRLIGT I 2016

Denne helt inden for sundhedsområdet vil fortsætte sin udvikling med fokus på behovene hos patienter og praktiserende læger og samtidig bistå i kampen for at reducere det antal mennesker, der kræver behandling af medicinalbranchen. Potentialet for, at wearable-teknologien kan få en positiv indflydelse inden for sundhed og wellness er enormt, og grænserne for, hvad de vil kunne gøre, er stort set uendelige. Kun tiden vil vise, om vi som nation er i stand til at udnytte dem fuldt ud og lette det tryk, som de globale tendenser forudsiger vil komme på vores samfund.

Kilder

1) CentreForum, 2007

2) The guardian (2014), Obesity could bankrupt NHS if left unchecked

3) Transparency Market Research, 2013

4) Rackspace og University of Goldsmiths, 2014

5) Epson, 2014

6) Credit Suisse, 2013

7) ABI (2011), Wearable Wireless Medical Devices to Top 100 Million Units Annually by 2016