Søborg,
06
Juli
2018
|
12:09
Europe/Amsterdam

Et solidt robotgreb om intelligent produktion

Epsons toarmede, autonome robotter hjælper europæiske producenter med at skabe mere intelligente samlebånd

Epson har givet sig selv udfordringen at bruge sine kerneteknologier til at skabe forandringer inden for fire vigtige områder. Et af disse er fremstillingssektoren. Da vi påtog os denne udfordring, modstod vi fristelsen til at hvile på laurbærrene i egenskab af globalt førende SCARA-leverandør (Selective Compliance Assembly Robot Arm - robotarme til selektiv overholdelsesmontering) og fokuserede i stedet på at overgå kundernes forventninger. Derfor kan vi nu udvikle avanceret robotteknologi, der synes forudbestemt til at revolutionere produktionsprocesser.

Verden forandrer sig for europæiske og globale producenter

Selvom fremstillingsbranchen længe har været mekaniseret, hviler kvantitet og kvalitet i produktionen stadig på mennesker. Det er ved at ændre sig. I de avancerede økonomier begynder arbejdskraften at mangle på grund af faldende fødselsrater, og i vækstøkonomierne sker der indkomststigninger. Europas høje omkostninger til ressourcer, energi og arbejdskraft betyder, at producenterne skal levere produkter i ekstrem høj kvalitet på en ressourceeffektiv måde for at bevare konkurrenceevnen på det globale marked. Intelligent produktion, der bygger på innovativ ICT som for eksempel automatiseret robotteknologi, RFID- og digitale innovationer som dataregistrering, Cloud-tjenester og big data-analyser, bidrager til at slå bro over kløften. Desuden bliver produkterne stadigt mere avancerede og komplekse. Mange produkter, for eksempel wearable-teknologi og bærbare enheder, kræver nøjagtighed i produktionen, der overstiger de menneskelige evner.

Autonome, toarmede robotter, der "lytter, ser og tænker"

Epson går nye veje ved at udvikle autonome, toarmede robotter, som kan se, fornemme, tænke og derefter arbejde. Almindelige robotter kræver specialistinstallation på produktionslinjer. Brugere af Epsons autonome, toarmede robotter skal derimod kun instruere robotterne i de dele eller andre objekter, der skal håndteres, og i arbejdsscenarierne. Hvis en toarmet robot kommanderes til at sætte to dele sammen, tager den først et 3D-billede af de enkelte objekter med kameraer, der er installeret i dens hoved og arme. Den "ser" formen på næsten samme måde, som et menneske gør. Derefter tager den fat om delene med multifunktionelle effektorer, der ligesom hænder fornemmer, hvor meget kraft der skal benyttes. Til sidst bruger robotten oplysninger fra kameraer og sensorer til at "tænke" over, hvordan den bedst kan bevæge sig for at udføre sit arbejde. På samme måde som et menneske kan robotten også bruge almindelige standardværktøjer. Epson er i færd med at skabe en fremtid, hvor anvendelse af autonome, toarmede robotter vil være omkostningseffektiv i kortsigtet produktion og andre udfordrende områder. Flere selvhjulpne robotter vil fjerne en producents behov for dyrt perifert udstyr eller komplekse programmer for at automatisere deres aktiviteter. I stedet kan robotter hurtigt og nemt tilpasses til forskellige produkter og processer.

Bygget på erfaring

Hos Epson lægger vi os altid i selen for at bygge videre på vores kernekompetencer og ekspertise og sikre, at de produkter, vi sætter på markedet, er de bedste i deres klasse. Under udviklingen af den autonome, toarmede robot kombinerede vi vores tekniske og produktionsmæssige erfaring og skabte et fantastisk resultat. I hjertet af dette produkt sidder en af Epsons tre egenudviklede kerneteknologier - den QMEMs-sensorteknologi, som har hjulpet Epson med at opnå en enestående position på en række forskellige B2B-komponentmarkeder. Disse ekstremt følsomme kraftsensorer fungerer på samme måde som den menneskelige sansefornemmelse. Det betyder, at de automatisk kan tilpasse den kraft, som de anvender på forskellige objekter, hvilket yderligere øger deres tilpasningsevne i fabrikken. Samtidig er Epson naturligvis også en globalt førende producent af udskrivnings- og projektorteknologi, med salgs- og serviceanlæg i 53 lande. For at kunne møde efterspørgslen på vores produkter beskæftiger Epson et stort antal personer i fabrikker over hele verden. Da vi begyndte arbejdet med at designe en robot til produktionslinjen, havde vi derfor mange millioner - hvis ikke milliarder - mande- og robottimers viden at indbygge i vores design. Denne erfaring er blevet brugt til at udvikle pakker med produktionsløsninger, som indeholder robotter, perifer sensorteknologi, robotvisionssystemer, professionel rådgivning og meget mere.

Vejen fremad

Epson ser store muligheder inden for både intelligent produktion og tingenes internet (IoT - Internet of Things). Vi vil hjælpe med at frigøre mennesker fra simple arbejdsopgaver og gøre det muligt for dem at bruge deres tid mere kreativt og produktivt. Epsons langsigtede mål er at stille robotløsninger til rådighed, som automatiserer hele produktionsprocessen, fra råmateriale til levering. Inden for andre forretningsområder har vi allerede identificeret hurtigt ekspanderende markeder for robotter til elektronik-, bil- og medicinalbranchen. De kræver mindre, smartere og teknisk avancerede produkter - perfekte opgaver for Epsons kompakte, lette og meget blanke præcisionsrobotter. Og så må vi naturligvis heller ikke glemme robotter til hjemmet - men den historie gemmer vi til en anden gang... Du kan få yderligere oplysninger ved at klikke her.