Søborg,
25
Januar
2018
|
10:19
Europe/Amsterdam

Ifølge en europæisk undersøgelse skal politikere handle nu for at udnytte de uddannelsesmuligheder, der er skabt af den teknologiske revolution

63 % af de europæiske uddannelsesmedarbejdere udtrykker en positiv følelse* om teknologi, men de udtrykker også bekymring over, om de nuværende ordninger kan understøtte det

Nutidens børn kommer til at stå over for en arbejdsplads, hvor teknologi spiller en stadig større rolle. De bør derfor drage fordel af en uddannelse, der forbereder dem på det. En ny undersøgelse fra Epson antyder dog, at systemfejl kan udgøre en trussel for undervisernes evne til at forberede de studerende, og at positive læringsresultater på tværs af alle sektorer vil afhænge af, at regeringer, institutioner og enkeltpersoner overvinder betydelige hindringer.

Undersøgelsen, som samlede indsigterne fra 17 globale branchespecialister, inden de blev sendt ud til 7.000 medarbejdere fra udvalgte sektorer i hele Europa, viste, at på trods af en stærk positiv stemning om teknologi inden for uddannelse, var de største trusler mod kvaliteten af fremtidig uddannelse finansiering (47 %), underviseruddannelse (40 %) og forældet teknologi (34 %). Desuden mener 61 % af medarbejderne i uddannelsessektoren, at lærerne ikke er klædt på til at undervise de studerende i de færdigheder, der er nødvendige for at kunne bruge teknologi, der bliver almindelig i de kommende 10 år, selvom 60 % siger, at de er villige til at omstille sig.

Med de rigtige beslutninger går vi ind i en æra, hvor kreativt samarbejde og metalæring vil indtage en førende position, og hvor underviserne bliver frigjort fra mange opgaver for at kunne fokusere på den vigtige rolle som guide eller "life coach", i henhold til 70 % af respondenterne. Faktisk mener 67 % af de respondenter, der i øjeblikket arbejder i uddannelsessektoren, at pædagogiske mål vil komme til at handle mere om informationsstyring og erstatte nutidens fokus på bevarelse af viden, efterhånden som vi lærer at udnytte og anvende de oplysninger, vi har lige ved hånden. Desuden mener 71 %, at blandet læring vil gøre uddannelse mere dynamisk og undervisere mere effektive.

"Vores undersøgelse viser både entusiasme og bekymring over, hvordan teknologi kan hjælpe med at forme uddannelsens fremtid, og der er en konkret frygt for, at vi ikke kan gøre det rigtigt", siger Epsons globale præsident, Minoru Usui."Hvis vores uddannelsessystemer skal kunne høste fordelene ved ny teknologi, fra interaktive projektorer og Augmented Reality til robotter, og lede næste generation af studerende ind i en fremtid, hvor verden er deres klasseværelse, skal regeringer og uddannelsesinstitutioner investere der, hvor det betyder noget.

Teknologi giver betydelige muligheder, men det vil kræve ændringer ifølge 78 % af respondenterne, der er enige om, at teknologi inden for uddannelse vil udfordre den traditionelle måde at gøre ting på. Undersøgelsen afslørede også fire dominerende tendenser, der vil forme og definere uddannelse i de næste ti år:

 • Læring vil blive skræddersyet,selv inden for et fælles klasselokale, i henhold til 72 % af respondenterne. Dette forstærkes af typen af teknologi, der forventes at transformere uddannelse, med samarbejdsteknologi (f.eks. projektorer), der muliggør blandet læring og metalæring samt wearables, Augmented Reality og 3D-udskrivning, som står øverst på listen over de mest indflydelsesrige teknologier.

 • Metalæring,hvor de studerende er mere ansvarlige for deres egen læring, bliver den nye norm, siger 57 % af fagfolk inden for uddannelsessektoren, hvoraf 55 % er enige om, det vil have en positiv indvirkning på sektoren.

 • Mere dynamisk uddannelsesmæssigt indholdbliver resultatet af teknologier som f.eks. Augmented Reality (AR) og samarbejdsteknologier som interaktive projektorer (hvilket 70 % af respondenterne er enige i). 60 % af respondenterne er enige i, at den samarbejdsmæssige uddannelsestendens vil have en positiv indvirkning på sektoren, og 49 % mener, at det samme gælder for samarbejdsteknologier.

 • Der vil ske en stigning i kreativt samarbejde,og dette vil være forventet, efterhånden som klasselokaler bliver mere en workshop for samarbejde og gruppearbejde, i henhold til 67 % af respondenterne.

"Vores læringscentre bliver i stigende grad sammenkoblet, og teknologien vil yderligere omdanne den måde, som de studerende modtager deres uddannelse på og den måde, de lærer at imødekomme kravene fra morgendagens arbejdsplads, siger Epsons globale præsident, Minoru Usui."Som virksomhed er Epson dedikeret til at muliggøre et positivt, teknologisk skift ved at udvikle løsninger, der gør miljøerne mere effektive og produktive. Vores kerneteknologier, wearables, robotteknologi, visuel imaging og udskrivningsteknologier er udviklet til at skabe en positiv vision af denne fremtid."

Om studiet

Det tofasede undersøgelsesprojekt blev foretaget af FTI Consulting. Fase et bestod af kvalitative telefoninterviews med 17 globale futurister og europæiske eksperter fra forskellige sektorer fra den 22. september til den 19. oktober 2016 for at få indsigt i og udvikle hypoteser om fremtiden for arbejdspladsen og arbejdsstyrkens skiftende roller frem til 2025. Fase to bestod af en kvantitativ onlineundersøgelse udført af FTI Consultings Strategy Consulting & Research-team fra den 2.-13. december 2016. Respondenterne omfattede fuldtidsmedarbejdere på tværs af fem store sektorer (erhverv, produktion, uddannelse, sundhedsvæsen og detailhandel) på arbejdspladser i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien på deres lokale sprog.

I alt 7.016 fuldtidsmedarbejdere fuldførte undersøgelsen. Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: Storbritannien (1.329), Frankrig (1.308), Tyskland (1.427), Italien (1.526), Spanien (1.426). Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: erhverv (2.051), produktion (1.519), uddannelse (1.090), sundhedsvæsen (1.215), detailhandel (1.139).

De 7.016 svar giver en fejlmargen på +/-3 % med et konfidensinterval for branchestandarden på 95 %. Bemærk, at standardkonventionen for afrunding er anvendt, og derfor er nogle totaler ikke lig med 100 %.

Yderligere oplysninger om undersøgelsesmetoden eller FTI Consultings markedsanalyseservices: Market.Research@fticonsulting.com

Interviewede er globale futurister og europæiske eksperter

 • Jonathan Reynolds, akademisk direktør for Oxford Institute of Retail Management (OXIRM), lektor inden for detailmarketing og stedfortrædende dekan på Said Business School

 • Howard Saunders, detailfuturist, Twenty Second & Fifth

 • Dave White, leder for Technology Enhanced Learning, University of the Arts London

 • Russel Stannard, teknolog inden for uddannelse og grundlægger af www.teachertrainingvideos.com

 • Professor Darwin Cadwell, forskningsdirektør, Italian Institute of Technology i Genova og formand for IEEE Robotics and Automation Chapter (UKRI)

 • professor Alain Bernard, forskningsdirektør, Laboratoire IRCCyN, vicedirektør, AFPR, viceformand for WG5.1 of IFIP og medlem af CIRP-rådet i Frankrig

 • Clive Hickman, administrerende chef for Manufacturing Technology Centre

 • Christopher Barnatt, futurist, ExplainingTheFuture.com

 • Gerd Leonhard, futurist, The Future Agency

 • Ben Hammersley, journalist, teknolog, futurist

 • Brice Le Blévennec, administrerende direktør hos Emakina

 • Clinton Wingrove, HR-futurist

 • Dr. Bertalan Mesko, futurist, grundlægger af The Medical Futurist

 • Giuliano Noci, professor

 • Richard Webber, professor

 • Dr. Tobias Gantner, futurist inden for sundhedsvæsenet, HealthCare Futurists GmbH

 • Mariano Corso, videnskabelig medarbejder

* Respondenterne udtrykte positive følelser om teknologi i deres branche 10 år fra nu ved at svare, at de personligt føler sig enten "begejstrede" eller "fascinerede" i modsætning til "bekymrede" eller "truede"

Om Epson

Epson er en globalt ledende teknologivirksomhed, som er dedikeret til at være uundværlig for samfundet ved at forbinde mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Virksomheden er fokuseret på at skabe innovation og overgå kundernes forventninger inden for inkjet, visuel kommunikation, bærbare produkter og robotter. Epson er stolt over sit bidrag til at realisere et bæredygtigt samfund og over sine bestræbelser på at realisere United Nations' Sustainable Development Goals.

Ledet af det japanskbaserede Seiko Epson Corporation skaber Epson Group på verdensplan et årligt salg på mere end JPY 1 billion. www.global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baseret i Amsterdam, er gruppens regionale hovedkontor for Europa, Mellemøsten, Rusland og Afrika. Med en arbejdsstyrke på mere end 1.968 ansatte var Epson Europes salg for finansåret 2017 på mere end Euro 1,7 mia. www.epson.eu

Miljøvision 2050 - www.eco.epson.com