Søborg,
12
Februar
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Rollen som lærer i klasselokalet forandres med henblik på at optimere fordelene ved uddannelsesteknologi til morgendagens arbejdsstyrke

Introduktion af morgendagens lærere

Hvem var din bedste lærer? Langt de fleste af os kan huske navnene på mindst et par yndlingslærere (og også et par mindre værdsatte). Inspirerende, autoritære, sympatiske, strenge, sjove - som alle andre mennesker, vi træffer, findes der lærere i alle afskygninger. Men mange af de grundlæggende principper, som vedrører undervisning og forholdet mellem lærer og elev, har været næsten de samme fra generation til generation. Dette er under forandring, og de seneste innovationer på uddannelsesområdet bliver ikke drevet af ændrede samfundsholdninger men af innoverende teknologi og behovene på fremtidens arbejdspladser. Arbejdspladsen anno 2025 vil være mere dynamisk og teknologisk avanceret og kræve en arbejdsstyrke, som er samarbejdende, fleksibel og hurtigt kan tilpasse sig nye færdigheder og roller. Metalæring (eller evnen til egenlæring) vil være en uundværlig færdighed. Derfor er uddannelsesfokus og lærerrollen under forandring.

Fra "vismanden i centrum" til "vejlederen på sidelinjen"

I en nylig undersøgelse om teknologiens betydning inden for nøglesektorer bad Epson 17 førende tænkere om at beskrive deres forventninger til de uddannelsesmæssige normer anno 2025. Hypoteserne blev derefter testet blandt ledere og medarbejdere inden for forskellige nøglesektorer. Russel Stannard, uddannelsesteknolog og grundlægger af http://www.teachertrainingvideos.com/ www.teachertrainingvideos.com forudsagde, at "der vil ske et færdighedsskift i undervisningen, efterhånden som lærerne mere og mere bliver "vejlederen på sidelinjen" i stedet for "vismanden i centrum". 70 procent af den europæiske arbejdsstyrke var enig i denne fortolkning og forudsiger, at lærere kommer til at påtage sig rollen som vejledere, der guider de studerende gennem læringen. 64 procent var enige i, at anvendelsen af information og analytiske færdigheder derfor vil være en central del af morgendagens uddannelsessystem. Dette skift vil blive støttet af en række nye teknologier som for eksempel interaktive projektorer, 3D-printere, Augmented Reality og cobots (samarbejdende robotter), der vil muliggøre en tiltagende blanding af online- og offlinelæring. Augmented Reality vil for eksempel gøre visse videnskabelige demonstrationer nemmere at udføre, mere sikre og mindre tidskrævende at planlægge. David White, der er chef for digital læring på University of the Arts i London, siger: "Undervisning i brugen af teknologier er forældet. Fremtiden ligger i at undervise de studerende i praktiske færdigheder og give dem mulighed for frit at veksle mellem forskellige platforme."

 

Fordelene ved "vejlederen på sidelinjen"

Efterhånden som lærerne i mindre grad kun skal formidle viden, vil de bedre kunne varetage den parallelle rolle som livscoach. 72 procent af europæerne forventer, at læring derfor bliver mere tilpasset og personligt rettet mod den enkelte. Det forudsiges også, at uddannelse bliver mere dynamisk og effektiv anno 2025. 72 procent af de adspurgte var enige i, at "blandet læring" (blandet brug af online- og offlinelæringsressourcer) hjælper med at opnå dette.

 

Hjælp til, at lærerne kan tilpasse sig de nye prioriteringer

Vores lærere er i frontlinjen, når det gælder det forestående skift i arbejdspladskultur. For at stimulere de færdigheder, der kræves af morgendagens arbejdsplads, skal dagens lærere tilpasse deres egen formåen og tilgang i det kommende årti. Det vil givetvis medføre udfordringer. Mens 63 procent af europæerne er positive over for implementeringen af teknologi, mener 61 procent også, at lærerne ikke aktuelt er rustet til at undervise de studerende i de færdigheder, der kræves for at bruge den teknologi, som bliver integreret i uddannelserne over de næste ti år. I vores undersøgelse fandt vi også en række andre trusler mod den fremtidige uddannelseskvalitet. Heraf var den største del af de adspurgte enige om, at finansiering (47 procent), læreruddannelse (40 procent) og forældet teknologi (34 procent) kunne være begrænsende faktorer, når det drejer sig om at tilpasse uddannelsessteder og lærere til de nye uddannelsesprioriteter.

 

Fremtidens yndlingslærer

Det fremgår tydeligt af vores undersøgelse, hvor vigtigt det er, at lærere, politiske beslutningstagere, teknologivirksomheder og uddannelsessteder arbejder sammen for at bygge bro fra nutidens uddannelsesnormer til dem, der gælder i 2025. Men det er også tydeligt, at morgendagens yndlingslærere vil være dem, der kan håndtere metalæring, blandet indlæring og personlige undervisningsmål. Heldigvis gav 60 procent af de adspurgte lærere udtryk for, at de ville være villige til at efteruddanne sig til denne fremtidige rolle.

 

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne. Du kan downloade det i kolonnen til højre på siden

 

Om Epson

Epson er en globalt ledende teknologivirksomhed, som er dedikeret til at være uundværlig for samfundet ved at forbinde mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Virksomheden er fokuseret på at skabe innovation og overgå kundernes forventninger inden for inkjet, visuel kommunikation, bærbare produkter og robotter. Epson er stolt over sit bidrag til at realisere et bæredygtigt samfund og over sine bestræbelser på at realisere United Nations' Sustainable Development Goals.

Ledet af det japanskbaserede Seiko Epson Corporation skaber Epson Group på verdensplan et årligt salg på mere end JPY 1 billion. www.global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baseret i Amsterdam, er gruppens regionale hovedkontor for Europa, Mellemøsten, Rusland og Afrika. Med en arbejdsstyrke på mere end 1.968 ansatte var Epson Europes salg for finansåret 2017 på mere end Euro 1,7 mia. www.epson.eu

Miljøvision 2050 - www.eco.epson.com