Søborg,
14
Februar
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Nye undersøgelser viser, at fordelene ved inkjet erstatter laserprintere som den ønskede udskrivningsteknologi

Der findes stadig fejlopfattelser om laserudskrivningsteknologi i Europa, men forventningerne til miljøvenlighed, omkostninger og ydeevne bliver stadig større, og dette skaber nye muligheder for inkjet

Kun få måneder efter, at Epson annoncerede deres stadigt større investering i inkjetudskrivningsteknologien, viser forskning, at 74 % af europæiske beslutningstagere og meningsdannere vælger inkjet, når de bliver præsenteret for fakta om deres valg af udskrivningsteknologi til erhvervsmæssig brug.

 

Undersøgelsen, som er udført af Epson Europe og Coleman Parkes, samlede indsigt fra mere end 8.000 fagfolk i 21 europæiske lande, herunder Danmark. På basis af uafhængigt bekræftede fakta om ydeevnen af inkjet til erhverv sammenlignet med laserteknologi blev respondenterne stillet en række sandt/falsk-spørgsmål for at teste deres viden. Resultaterne var overraskende og viste, at der stadig er mange gamle fejlopfattelser af, hvilken teknologi der klarer sig bedst, når det gælder spild og produktivitet. Faktisk vidste kun 7 % af respondenterne, at inkjet til erhverv klarer sig bedre på alle de fem testede områder: spild, produktivitet, hastighed, CO2 og brug af energi.

Hvis vi ser nærmere på resultaterne efter område, ser vi interessante sammenligninger mellem større markeder i Europa. Hvis vi fokuserer på Norge, Sverige, Finland og Danmark, viser svarene, at på trods af fejlopfattelserne om inkjet ville den overvejende størstedel 62 % af deltagerne, som valgte inkjet i området, vælge en inkjet til erhvervsbrug efter at have fået præsenteret realiteterne om deres valg af printere.

Størstedelen af respondenterne, 62 % i området, som svarede FALSK på spørgsmål 1, troede fejlagtigt, at en laserprinter producerer mindre CO2 og 65 % troede fejlagtigt, at den producerer mindre spild end en inkjet. Desuden gættede 70 % af respondenterne ukorrekt på, at en laserprinter resulterer i højere produktivitet på grund af mindre tid anvendt på vedligeholdelse og nedetid. Epson, som er en virksomhed med en lang tradition inden for udskrivningsinnovation, ønsker at forbedre forståelsen for fordelene ved en inkjet til erhverv som en udskrivningsteknologi, der ikke kun støtter bundlinjen, men som også reducerer miljøpåvirkningen.

Peter Ravnhøj, Business Sales Manager, Epson Danmark siger: "Laserprintere har længe været dominerende inden for kontorudskrivning, men brugerne er på udkig efter bedre udskrifter til lavere omkostninger og højere hastigheder, og som samtidig sparer energi. Vi konkluderede, at den eneste måde, vi kunne opfylde disse forventninger på, var ved at videreudvikle den inkjetteknologi, som vi oprindelig udviklede til industriel trykning, et miljø hvor produktivitet og kvalitet er af afgørende betydning.

"Denne udvikling har resulteret i inkjetprodukter til erhvervsbrug, der leverer udskrivningshastigheder på op til 100 sider pr. minut med en lav pris pr. side, reduceret spild og et reduceret strømforbrug på henholdsvis op til 99 % og 96 % i sammenligning med laserprintere. Desuden er behovet for vedligeholdelse og brugerindgriben op til 98 % mindre sammenlignet med laserprodukter." 1

"Inkjets er ved at slå rigtigt an på udskrivningsmarkedet. I henhold til analysevirksomheden IDC forventes markedet for inkjet at vokse med 10,2 % (CAGR) i Vesteuropa frem til 2020 2. Men der er stadig videnskløfter, så vi besluttede os for at tage valget om udskrivningsteknologi til markedet og vise realiteterne ved inkjet i forhold til laser og påvirkningen af hver af disse ved valg af en udskrivningsteknologi.

I en tid, hvor arbejdspladsstandarderne for virksomhedernes sociale ansvar (herunder miljømæssige og sociale hensyn) bliver stadigt vigtigere i Europa, støttes Epsons beslutning om at satse på inkjet af det faktum, at størstedelen 74 % af de adspurgte europæere valgte inkjet, da de blev konfronteret med realiteterne ved deres valg af en udskrivningsteknologi.

Fordelene med inkjet til erhverv er især vigtige for store selskaber, som vil se et stadigt stigende behov for at skulle overholde ikke-finansielle rapporteringsstandarder både i EU og andre steder hvert år. De nuværende nationale politikker er fortsat ikke tilstrækkelige til at kunne begrænse den globale opvarmning med 2 °C, som angivet i Parisaftalen. Hvis de internationale mål skal kunne opfyldes, kræves det især af virksomhederne, at de demonstrerer, at de opfylder behovene for globale normer, f.eks. målene om bæredygtig udvikling.

 

Epson har investeret 585 millioner euro i nye produktionsanlæg i Japan og på andre markeder. 185 millioner euro af disse er dedikeret til udvikling af Epsons PrecisionCore-teknologi, en innovation der har revolutioneret området for erhvervsinkjet.

Epson foretog en onlineundersøgelse på tværs af sociale medier, onlinemedier og direkte mailkanaler i 21 europæiske lande (Finland, Polen, Ungarn, Norge, Rumænien, Sverige, Serbien, Tjekkiet, Slovenien, Holland, Grækenland, Danmark, Kroatien, Slovakiet, Belgien, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal og Tyskland) mellem september og november 2017 og indsamlede 6.326 svar. Formålet var at teste respondenternes viden om fordelene ved laserteknologi i forhold til inkjet og at vise, hvad de ville vælge, hvis de blev præsenteret for fakta.

Der blev foretaget yderligere undersøgelser online af Coleman Parkes Research på vegne af Epson i november 2017. Resultaterne omfatter feedback fra 1.818 fagfolk i organisationer over hele Europa.

1 Som testet af BLI i løbet af to måneder frem til februar 2017 i forhold til et udvalg af konkurrerende maskiner, som bestilt af Epson.
2 IDC, Western Europe Business Inkjet Market Shares, 2015