twitter share quote
like_disabled
Brøndby,
09
Marts
2021
|
08:30
Europe/Amsterdam

Trods efterspørgsel anså mindre end en fjerdedel af virksomhederne bæredygtighed og sociale problemer for at være en top tre-prioritet i 2020, men forventningerne efter Covid-19 ser lyse ud.

En ny indeksrapport for bæredygtighed fra Epson

 • Ny Epson indekseringsrapport ser på forventningerne til bæredygtighed under og efter Covid‑19-krisen og forretningspåvirkningerne deraf.
 • Rapporten afslører skiftende prioriteter, splittede interessenter og forskellige drivkræfter afhængig af generationer og regioner.

En ny indekseringsrapport lanceret af Epson gennemgår de skiftende prioriteter og forventninger, der vedrører bæredygtighed og sociale hensyn, nu og efter Covid‑19-krisen. Rapporten søger ikke blot at identificere virksomheders aktiviteter men også muligheder og trusler, der skyldes deres kunders og medarbejderes forventninger. Demografiske og regionale afvigelser gennemgås også.

Rapporten omfatter resultater fra forskning, der blev udført i Covid‑19-pandemiens sommermåneder, hvor flere end 4.000 respondenter med base i Europa og Mellemøsten blev spurgt om deres tiltag og holdninger til bæredygtighed. [1] Dette blev efterfulgt af en række debatarrangementer, der blev afholdt i sidste kvartal af 2020 for at spørge ind til undersøgelsens fund.

[1] Undersøgelse udført på vegne af Epson af B2B International, juni 2020.

“For Epson har bæredygtighed længe været en hjørnesten i virksomheden, både i desig og ved fremstillingen af vores produkter såvel som i vores egen adfærd og forretningsdrift. Vi tror ikke, at vi er alene om at stræbe efter en mere bæredygtig tilgang til at drive forretning, og pandemien har ændret en masse prioriteter,” siger Darren Phelps, VP i Epson Europe. 

“Vi ønskede at lære af og tilpasse os vores partnere og forbrugere for at finde områder, hvor teknologien kan strømlines og hjælpe med at støtte planer for en mere bæredygtig og økonomisk holdbar fremtid. Denne rapport beskriver den indsigt, vi har indsamlet både med hensyn til nuværende og planlagte tiltag samt forventningerne fra de interessenter, der kan have indflydelse på virksomhedens succes.”

Vigtige pointer:

 • Under Covid‑19-krisen anså mindre end en fjerdedel af de europæiske og mellemøstlige virksomheder bæredygtighedsproblemer og sociale problemer som en top tre-prioritet.
 • Dette var i modstrid med den almindelige befolkning, hvor miljømæssige og sociale spørgsmål ansås for vigtige af 71 % (både blandt kunder og medarbejdere).
 • Og 83 % mener, at de miljømæssige og sociale indvirkninger af produkter og serviceydelser, som de personligt har købt, var vigtige.
 • Både medarbejdere, der arbejder på kontoret og hjemmefra, nævnte, at miljøfaktorer spiller en vigtig rolle i de produkter, der stilles til rådighed for dem (70 % mener, at teknologier til hjemmearbejde skal være langtidsholdbare, energieffektive eller reducere spild).
 • 81 % af medarbejderne oplyste, at det er vigtigt for dem, at deres arbejdsgiver støtter sociale og miljømæssige problemer.
 • IT-beslutningstagere fører an, når det kommer til positiv miljøplanlægning for fremtiden. Dette vil uden tvivl støtte de virksomheder, der ser på at prioritere disse problemer efter Covid‑19-krisen, og som ønsker at tilpasse sig bedre til kundernes, medarbejdernes og interessenternes forventninger.
 • Regionale og generationsmæssige forskelle er tydelige, men et flertal er enige om, at der er forretningsfordele ved bæredygtige og samfundsmæssige tiltag.

Yderligere oplysninger:

Bæredygtighedsposition - nu og efter Covid‑19-krisen.

Forståeligt nok fik nyt pres fra Covid‑19-pandemien virksomheder til at omprioriterende. Desværre blev bæredygtighed og sociale spørgsmål tilsyneladende lagt til side, idet 76 % bekræftede, at disse spørgsmål ikke var med i deres top tre over forretningsprioriteter. På den positive side forventes der fornyet fokus, når krisen er overstået, idet 65 % meddeler, at disse problemer vil blive vigtigere i kølvandet af Covid-19-krisen.

Bæredygtighed og omkostningseffektivitet kan gå hånd i hånd, når det gælder kontorteknologier. Men disse løsninger overskygges ofte af makrotendenser såsom vindmøller og solpaneler, hvilket giver indtryk af, at bæredygtighed kan være utilgængelig og dyr.

IT-beslutningstagere er mest sandlynligt fortalere for bæredygtighed.

IT-beslutningstagere fører an, når det kommer til positiv, fremtidig planlægning, hvor 79 % forventer, at vigtigheden af miljømæssige og sociale problemer vil stige efter Covid‑19-krisen. Dette kan forklares ved, at de har bedre indsigt i og viden om de enkle teknologiløsninger, der er til deres rådighed, og er bedre stillet til både at gennemføre disse og spore deres indvirkning.

“Vi ved allerede, at inkjetteknologi har store miljømæssige fordele i forhold til laser, og vi har været fortalere for skiftet i mange år,” siger Darren Phelps. “Meget enkelt: Hvis alle laserprintere i Europa blev udskiftet med Epsons varmefri inkjetprintere til erhvervsbrug, kunne vi spare nok energi årligt til at reducere CO2-udledningen med 410 mio. kg og reducere energiomkostningerne med op til 152 mio. euro hvert år”. [1]

[1] Baseret på Epsons beregninger. Metodologi, der er efterkontrolleret af TÜV Rheinland, og som er baseret på et “typisk strømforbrug”, der er defineret og/eller simuleret i henhold til ENERGY STAR-testproceduren og præsenteret i kWh/år. Modeller, der er identificeret ved hjælp af IDC HCP Tracker 2019Q2 (data for 1. kvartal af 2015 til 4. kvartal af 2018) og installeret i 2018, base i EU22-virksomheder, rapporteret af IDC (“Installed Base by Vertical, 2019Q2”). Sammenlignende beregninger kan findes her: https://www.epson.eu/neop-footnotes

Mulighed for bæredygtighed.

Der findes også mindre håndgribelige fordele for virksomheder, der fortsat er engageret i miljømæssige og sociale bestræbelser, hvor 82 % af beslutningstagerne og 78 % af ikke-beslutningstagerne mener, at disse bestræbelser kan have en betydelig indvirkning på virksomhedens resultater.

 • 44 % tror på opfattelsen af brandet
 • 40 % på medarbejderloyalitet
 • 38 % på arbejdsstyrkens produktivitet

Desuden forventer 86 % af dem, der fokuserer på miljømæssige og sociale bestræbelser, at forretningens indtjening stiger over det næste år/fem år.

Som forbrugere eller kunder 83 % af respondenterne tilkendegiver, at for de produkter og serviceydelser, som de personligt køber, spiller den miljømæssige og sociale påvirkning en vigtig rolle Også blandt medarbejdere spiller disse faktorer en vigtig rolle, idet 81 % af medarbejderne gerne ser, at disse faktorer støttes af deres arbejdsgiver. En afgørende faktor, når det kommer til fremtidig planlægning af arbejdsstyrken.

Medarbejdere ønsker, at der lægges mere vægt på udstyr (i hjemmet og på kontoret), uanset udstyrets alder.

Når det kommer til de leverede produkter, ønsker medarbejderne også at se indsatser for bæredygtighed, idet 70 % mener, at det er afgørende, at produkterne enten er bygget til at holde, er energieffektive og/eller reducerer spild.

Og mens der er tydelige forskelle mellem generationerne - med flere end 76 % under 22 år og 71 % i alderen 23-37 år, der forventer, at sociale og miljømæssige spørgsmål bliver vigtigere og vigtigere efter Covid-19-krisen, mod 55 % af gruppen 54 år og derover - er det den ældre del af befolkningen, der driver efterspørgslen efter produkter med hensyn til energieffektivitet, lang levetid og mindre spild.

Få mere at vide og få adgang til indeksrapporten her: www.epson.dk/eco-values

Bemærkninger til redaktør

Epson gør meget for at understøtte bæredygtighed. Se mere her: https://www.epson.eu/greenreport