Søborg,
25
Januar
2018
|
10:17
Europe/Amsterdam

Undersøgelse afslører stærke kommende valg i Europas forhold til teknologi

Epson undersøger virkningen af teknologi på vores arbejdsstyrke, mens 64 % af europæerne udtrykker en positiv følelse* om dens indførelse, men stiller spørgsmål om ansvar

En verden, hvor masseproduktion hører fortiden til, hvor folk kan forebygge sygdom hjemmefra, og hvor virtuelle møder foregår ved hjælp af hologrammer, er ikke så langt væk, som vi tror, ifølge ny forskning fra Epson. Over halvdelen (57 %) af den europæiske arbejdsstyrke inden for en række brancher, herunder sundhedssektoren, uddannelse, detailhandel og produktion, tror, at teknologien vil forpurre både brancher og organisatoriske modeller i de næste ti år, og 6 % er enige i, at deres individuelle roller ikke længere vil findes (baseret på aktuelle modeller viser dette tal, at beskæftigelsesniveauet kan blive reduceret til 64 %, hvilket er lavere end for ti år siden i 2005) 2. Da de blev informeret om, hvordan teknologien kan komme til at forme deres fremtidige arbejdspladser, så 72 % af respondenterne dog fortrøstningsfuldt på fremtiden, og 65 % udtrykte sig villige til at blive omskolet til nye roller.

Denne optimisme kan dog være forgæves, hvis organisationerne ikke selv forsøger at maksimere de muligheder, som den nye teknologi tilbyder. I betragtning af, at kun 14 % af medarbejderne betegner deres organisationers evne til at søge efter nye teknologiske fremskridt som "udmærket", og mindre end en tredjedel (28 %) anser deres organisationer for særligt gode til at implementere ny teknologi, står man tilbage med spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for at drive implementeringen og brugen af den nye teknologi.

Denne undersøgelse, der er den første af sin art, så nærmere på accepten af indsigter fra 17 globale brancheeksperter hos over 7.000 virksomhedsledere og medarbejdere i Europas fem største økonomier, tyder på, at enkeltpersoner, arbejdsgivere og politiske beslutningstagere bliver stillet over for nogle vanskelige beslutninger fremover i forbindelse med indførelsen af teknologi. Disse beslutninger, som meget nemt kan påvirke enkeltpersoners omstillingsparathed, virksomhedernes resultater samt den internationale konkurrenceevne, mødes med blandede følelser i spørgsmålet om teknologiens potentielle fordele (og opfattede trusler) i forskellige brancher og økonomier.

Faktisk sagde 75 % af arbejdsstyrken, at ny teknologi generelt ville medføre en nedgang i arbejdsstyrken. De spanske medarbejdere var de mest bekymrede (80 % af respondenterne forudser en nedgang), men de tyske medarbejdere var mindre bekymrede (67 %). Desuden viste produktionsbranchen sig at være overraskende optimistiske. 75 % af medarbejderne forudser et skift i retning af en mere lokaliseret produktionsmodel, og med over halvdelen (55 %) som forventer, at ansættelsesniveauet vil være det samme eller stige. Inden for uddannelse var respondenterne imidlertid mindre optimistiske. De udtalte, at den største trussel mod fremtidige generationers uddannelse er relateret til økonomi, uddannelse af undervisere og forældet teknologi. 61 % af respondenterne var enige i, at underviserne i løbet af et årti ikke er rustet til at uddanne de studerende - i det mindste ikke med de færdigheder, som underviserne har inden for brugen af teknologi.

Men for virksomheder på tværs af alle sektorer sagde mere end tre fjerdedele af respondenterne, at teknologien ville bringe "større fortjeneste" og "åbne nye vækstmuligheder". For dem, der ønsker at forblive konkurrencedygtige og udnytte disse ændringer, har undersøgelsen afsløret tre nøgletendenser, der skal tages med i betragtning:

 • Årsager til mindre engagement: En lille men ikke ubetydelig 6 % af arbejdsstyrken sagde, at de med vilje ville forpurre indførelsen af teknologi, hvis deres job var truet. Overraskende nok stiger dette tal til 12 % for den yngre generation (Millenniumgenerationen, 18-29 år) og stiger endnu mere for seniorledelsen (17 %).
 • Kløften mellem fascination og viden: Respondenterne fandt generelt nye teknologier som kunstig intelligens, Augmented Reality, wearables, samarbejdsteknologier og robotteknologi "tiltalende", selvom de havde en fornemmelse af, at de kun havde meget lidt "viden" om dem.
 • Hurtig effekt eller fremtidssikring: Næsten en tredjedel af respondenterne mener, at deres organisation er dårlig til at kommunikere teknologiske ændringers indflydelse på arbejdspladsen. Endvidere sagde 65 % af de adspurgte, at mens deres organisation er god til at uddanne medarbejdere til at bruge nye teknologier, synes arbejdsgiverne at være meget bedre til at ansætte nye medarbejdere, når de har brug for teknologiske færdigheder (60 %) i modsætning til at omskole potentielt overflødige medarbejdere, hvilket kun 47 % betragtede deres arbejdsgiver som værende god til. På trods af dette siger 65 % af respondenterne, at de gerne ville omskoles, hvis de var i fare for at miste deres job, og organisationer burde udnytte denne vilje til at lære.

"De miljøer, hvor vi bor, arbejder og spiller, kommer til at ændre sig radikalt med teknologi, mens vi regerer i en verden, hvor vores liv får nye formål. siger Epsons globale præsident, Minoru Usui."Det er forståeligt, at nutidens mennesker er bekymrede over teknologiske fremskridt, men vi står også over for en god mulighed, hvis teknologien styres godt. Uanset vores nuværende levevilkår vil vores fremtid være anderledes, og som resultaterne af denne undersøgelse viser, er der et presserende behov for en yderligere dialog mellem regeringer, organisationer og samfund som helhed for at sørge for, at vi alle er udstyret med færdighederne til at påtage os nye roller og udfordringer.

Den måde, vi tager ejerskab over denne udvikling, definerer vores roller i de næste 10 til 20 år", tilføjer han."Teknologi forbinder os med nye muligheder. Som virksomhed er Epson dedikeret til at muliggøre et positivt, teknologisk skift ved at udvikle løsninger, der gør arbejdsstyrken mere effektiv og produktiv. Vores kerneteknologier, wearables, robotteknologi, visuel imaging og udskrivningsteknologier er skabt til at levere en positiv version af denne fremtid."

Om studiet

Det tofasede undersøgelsesprojekt blev foretaget af FTI Consulting. Fase et bestod af kvalitative telefoninterviews med 17 globale futurister og europæiske eksperter fra forskellige sektorer fra den 22. september til den 19. oktober 2016 for at få indsigt i og udvikle hypoteser om fremtiden for arbejdspladsen og arbejdsstyrkens skiftende roller frem til 2025. Fase to bestod af en kvantitativ onlineundersøgelse udført af FTI Consultings Strategy Consulting & Research-team fra den 2.-13. december 2016. Respondenterne omfattede fuldtidsmedarbejdere på tværs af fem store sektorer (erhverv, produktion, uddannelse, sundhedsvæsen og detailhandel) på arbejdspladser i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien på deres lokale sprog.

I alt 7.016 fuldtidsmedarbejdere fuldførte undersøgelsen. Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: Storbritannien (1.329), Frankrig (1.308), Tyskland (1.427), Italien (1.526), Spanien (1.426). Opdelingen af respondenterne, som har deltaget i undersøgelsen i hvert land, er følgende: erhverv (2.051), produktion (1.519), uddannelse (1.090), sundhedsvæsen (1.215), detailhandel (1.139).

De 7.016 svar giver en fejlmargen på +/-3 % med et konfidensinterval for branchestandarden på 95 %. Bemærk, at standardkonventionen for afrunding er anvendt, og derfor er nogle totaler ikke lig med 100 %.

Yderligere oplysninger om undersøgelsesmetoden eller FTI Consultings markedsanalyseservices: Market.Research@fticonsulting.com

Interviewede er globale futurister og europæiske eksperter

 • Jonathan Reynolds, akademisk direktør for Oxford Institute of Retail Management (OXIRM), lektor inden for detailmarketing og stedfortrædende dekan på Said Business School
 • Howard Saunders, detailfuturist, Twenty Second & Fifth
 • Dave White, leder for Technology Enhanced Learning, University of the Arts London
 • Russel Stannard, teknolog inden for uddannelse og grundlægger af www.teachertrainingvideos.com 
 • Professor Darwin Cadwell, forskningsdirektør, Italian Institute of Technology i Genova og formand for IEEE Robotics and Automation Chapter (UKRI)
 • Professor Alain Bernard, forskningsdirektør, Laboratoire IRCCyN, vicedirektør, AFPR, viceformand for WG5.1 of IFIP og medlem af CIRP-rådet i Frankrig
 • Clive Hickman, administrerende chef for Manufacturing Technology Centre
 • Christopher Barnatt, futurist, ExplainingTheFuture.com
 • Gerd Leonhard, futurist, The Future Agency
 • Ben Hammersley, journalist, Technologist, futurist
 • Brice Le Blévennec, administrerende direktør hos Emakina
 • Clinton Wingrove, HR-futurist
 • Dr. Bertalan Mesko, futurist, grundlægger af The Medical Futurist
 • Giuliano Noci, professor
 • Richard Webber, professor
 • Dr. Tobias Gantner, futurist inden for sundhedsvæsenet, HealthCare Futurists GmbH
 • Mariano Corso, videnskabelig medarbejder
* Respondenterne udtrykte positive følelser om teknologi i deres branche 10 år fra nu ved at svare, at de personligt føler sig enten "begejstrede" eller "fascinerede" i modsætning til "bekymrede" eller "truede"
1) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics

Om Epson

Epson er en globalt ledende teknologivirksomhed, som er dedikeret til at være uundværlig for samfundet ved at forbinde mennesker, ting og information med sine originale, effektive og kompakte præcisionsteknologier. Virksomheden er fokuseret på at skabe innovation og overgå kundernes forventninger inden for inkjet, visuel kommunikation, bærbare produkter og robotter. Epson er stolt over sit bidrag til at realisere et bæredygtigt samfund og over sine bestræbelser på at realisere United Nations' Sustainable Development Goals.

Ledet af det japanskbaserede Seiko Epson Corporation skaber Epson Group på verdensplan et årligt salg på mere end JPY 1 billion. www.global.epson.com

Om Epson Europe

Epson Europe B.V., baseret i Amsterdam, er gruppens regionale hovedkontor for Europa, Mellemøsten, Rusland og Afrika. Med en arbejdsstyrke på mere end 1.968 ansatte var Epson Europes salg for finansåret 2017 på mere end Euro 1,7 mia. www.epson.eu

Miljøvision 2050 - www.eco.epson.com