Επικοινωνία

 

Πρώτα απ'όλα σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο newsroom της Epson Ελλάδος.

Για όλα τα ερωτήματα που που σχετίζονται με τα μέσα ενημέ

ρωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο δημοσίων 

σχέσεών μας.

 

 

 

 

Alexandra Kardami

PR Consultant

T: 0030 2106095044

E: akardami@onewhole.gr

 

Matina Vorria

Marketing Service Specialist, Epson Greek Branch Office

T: 0030 2106828729

E: