Stockholm,
03
December
2019
|
12:27
Europe/Amsterdam

Epson betonar miljöåtaganden inför COP25

Epson betonar miljöåtaganden inför COP25

Epson understryker sitt åtagande att minska växthusgaser inför FN: s klimatkonferens COP25, som hålls i Madrid 2 - 13 december.

Samhället förväntar sig att företag ska vara en drivkraft i miljö- och hållbarhetsinitiativ. Epson tror att dess innovationer kan spela en viktig roll för att uppnå FN: s hållbarhetsmål.

- Det växer politisk och ekonomisk osäkerhet och världen står inför utmanande tider. Jag tror starkt på Epsons roll i att bidra till att uppnå global hållbarhet och göra världen till en bättre plats. Förutom våra miljömedvetna produkter och vår värmefria bläckteknik så bekämpar vi också klimatförändringar genom att minska utsläppen av växthusgaser i produktionen och genom hela vår värdekedja för att driva omvandligen till en fossilfri framtid. Klimatförändringarn är en stor utmaning för hela vår planet och vi på Epson gör allt vi kan. Vi har fastställt mål för att minska utsläppen av växthusgaser i vår egen affärsverksamhet och hela värdekedjan för att uppnå Parisavtalet. Målen är godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi) som förenliga med klimatvetenskapen. Jag är glad för att Epson är på god väg att uppnå dessa mål, säger Minoru Usui, Epsons globala president.

- Det är inte längre ansvarigt eller acceptabelt att vänta och se eller att behandla klimatförändringarna som naturliga. Vi måsta alla engagera oss, uppmuntra andra, vänner och familj och driva fram klimatåtgärder genom handling, både i jobb- och privatsammanhang, säger Henning Ohlsson, CSR-chef på Epson Europe