16
oktober
2014
|
10:56
Europe/Amsterdam

Epson bevordert intuïtieve mobiele afdrukervaring voor zakelijke en thuisgebruikers met door Mopria gecertificeerde alles-in-één-printers

Samenvatting
Epson heeft bekendgemaakt dat 13 van zijn nieuwste modellen printers voor thuis- en kantoorgebruik de Mopria-certificering hebben verworven. Het bedrijf benadrukt hiermee zijn inzet voor het creëren van een betere, eenvoudigere en makkelijker toegankelijke mobiele afdrukervaring.

Momenteelzijn er 13 Epson printers gecertificeerd voor de MopriaTM PrintService

Epson heeft bekendgemaakt dat 13 van zijnnieuwste modellen printers voor thuis- en kantoorgebruik [1]de Mopria-certificering hebben verworven. Het bedrijf benadrukt hiermee zijninzet voor het creëren van een betere, eenvoudigere en makkelijker toegankelijkemobiele afdrukervaring.

De behoefte aan mobiel afdrukken neemt snel toe, geziende verwachting dat het wereldwijd bezit van smartphones en tablets zal groeientot 5,1 miljard in 2018 [2].Epson´s inspanningen op het gebied van mobiel afdrukken zijn er volledig opgericht om in te spelen op de snel veranderende behoeften van mobielegebruikers en de groeiende diversiteit van de verschillende besturingssystemen.Een van Epson's belangrijkste initiatieven is zijn inzet voor de missie van deMopria Alliance voor intuïtief mobiel afdrukken. Het doel van de Mopria-ledenis om de mobiele afdrukstandaarden op een hoger plan te brengen zodatgebruikers thuis en op kantoor kunnen afdrukken zonder rekening te hoevenhouden met merk, apparaat of besturingssysteem.

Door te voldoen aan de certificering, werken de printersvan Epson met de Mopria Print Service en het geïntegreerde PrintingFramework in Android versie 4.4 of hoger (KitKat). Door de nieuwstefirmwareversie te installeren op de printer kunnen gebruikers van Android 4.4afdrukken vanuit Google-apps zoals Chrome, Gmail, Drive en QuickOffice, en ookvanuit Adobe Reader en de WPS Office-app van Kingsoft. Gezien de verwachting dat74% van de wereldwijde verkoop van smartphones en tablets zal bestaan uitAndroid-apparaten [2], biedt Epson hiermee actief ondersteuning voorintuïtief afdrukken aan een ongekend aantal nieuwe Android-gebruikers.

Kevin Toes, Senior Product Manager, Epson Europe, merktop: “Gezien het feit dat de verkoop van tablets en smartphones in Europa bijnazeven keer hoger ligt dan de verkoop van desktop-pc´s [2] en dat twee van de vijf werknemerssmartphones gebruiken op het werk [3], kunnenwe concluderen dat er overduidelijk behoefte bestaat aan intuïtieve mobieleafdrukopties en -ondersteuning. Epson is er trots op actief ondersteuning tebieden aan een industrie-brede beweging die tot doel heeft het gebruiksgemak ende toegankelijkheid van mobiel afdrukken te stroomlijnen.”

Vanaf heden zullen de volgende Mopria-gecertificeerdeprinters van Epson automatisch via de Wi-Fi-verbinding worden gedetecteerd doorandere Mopria-gecertificeerde mobiele apparaten: Expression Home XP-322,Expression Home XP-422, Expression Home XP-425, Expression Premium XP-520,Expression Premium XP-620, Expression Premium XP-625, Expression PremiumXP-720, Expression Premium XP-820, Expression Photo XP-760, Expression PhotoXP-860, WorkForce WF-2630, WorkForce WF-2660 en WorkForce WF-2650.

###

Opmerkingvoor de redacteur

Over de Mopria Alliance

De Mopria Alliance is een non-profitledenorganisatie van toonaangevende wereldwijde technologiebedrijven met demissie om het afdrukken vanaf smartphones, tablets en andere apparatenintuïtief eenvoudig te maken. Door de verschillende bedrijfstakken van mobieletechnologie, software-ontwikkeling en de grafische industrie samen te brengen,kan de Mopria Alliance technologiestandaarden selecteren en bevorderen om hetgebruiksgemak (interoperabiliteit) tussen de verschillende apparaten en besturingssystemente verbeteren. Hierdoor kunnen gebruikers (thuis en op het werk) eenvoudig verbindingmaken tussen hun mobiele apparaat en een printer ongeacht het merk. Hetdownloaden van apps en het configureren van nieuwe mobiele apparaten ofprinters wordt daarbij, als bijkomend gemak, overbodig. De Mopria Alliancestreeft deze doelstellingen na door de adoptie van geselecteerde technologieënte stimuleren en door het uitvoeren van een testprogramma om de compatibiliteitvan printers te certificeren voor Mopria-ondersteunde mobiele apparaten. Gavoor meer informatie over Mopria naar: www.mopria.org.

[1]Voor de meeste functies is een internetverbinding met de printer vereist,evenals een apparaat met internet en/of e-mail. Beschikbaarheid, specificatiesen productnamen kunnen per regio verschillen. Raadpleeg hetEpson-verkoopkantoor in uw regio voor informatie over de beschikbare productenin uw land.

[2] "Forecast: PCs, Ultramobiles andMobile Phones, Worldwide, 2011-2018, 2Q14 Update" Gartner Research; juni 2014

[3] "Is Printing from Mobile Devices Ready to TakeOff?" InfoTrends; juli 2012