Høvik,
26
September
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Epson vil skape oppmerksomhet rundt fordelene med blekkskrivere

Denne uken lanserer Epson “It´s your choice” - en kampanje som gjenspeiler selskapets oppfatning om at bedrifter over hele Europa har et valg å gjøre når det gjelder utskriftsteknologi. Kampanjen tar sikte på å øke bevisstheten om fordelene med å skrive ut med blekkskrivere, og hvordan valget av utskriftsteknologi har betydning for miljøet og samfunnet vårt.

Til tross for industritester og analyser som viser at blekkskriverteknologien er overlegen laser når det gjelder ytelse, er dette fortsatt ikke noe man har innsett i mange organisasjoner rundt om i Europa. Siden bærekraft og samfunnets fremtid står høyt på agendaen hos bedrifter, og ikke-finansiell rapportering blir en prioritet, kan blekkskriverteknologi ha en betydelig positiv effekt på økoeffektiviteten og produktiviteten til ansatte.

Med dette ønsker Epson at bedrifter bedre skal forstå realiteten av blekkskrivere versus laserskrivere og inviterer derfor til å ta en 2-minutters interaktiv quiz som vil belyse faktaene. Prøv det – faktaen vil kanskje overraske deg.

Mer informasjon om Epsons satsing på blekkskrivere finner du i denne pressemeldingen.

VALGET ER DITT

Visste du at den teknologien du velger for arbeidsplassen, kan forandre fremtiden? Valget ditt kan blant annet ha stor innvirkning på miljøet og arbeidstedet...

Til og med det du velger av mer undervurdert teknologi på arbeidsplassen– som for eksempel skrivere – kan være av betydning. Når valget står mellom blekk eller laser – hva velger du?

Faktaene kan overraske deg:

AVFALL: Blekkskrivere produserer 99 % mindre avfall enn laser 1

ENERGIFORBRUK: Blekkskrivere forbruker 96 % mindre energi enn laser 2

HASTIGHET: Blekkskrivere er opptil 3,5 ganger raskere enn laser 3

PRODUKTIVITET: Med blekkskrivere reduseres tiden som brukes til inngripen med opptil 98 %, sammenlignet med laserskrivere 4

CO2: Blekkskrivere produserer opptil 92 % mindre CO2 enn laser 5 

Bransjerapporter, -tester og -sammenligninger viser det vi lenge har trodd: blekkskrivere overgår de andre teknologiene når det gjelder ytelse og effektivitet. Utskrifter er fortsatt en viktig del av livene våre – både på jobb og hjemme. Selskaper som velger å investere i en blekkskriver, kan redusere avfallet med opptil 99 %, strømforbruket med 96 % og tiden som brukes til vedlikehold og inngripen med 98 % [1] . Innovasjoner innen blekkskrivere er rettet direkte mot behovene til dagens næringsliv. Resultatet er en dreining fra laser til blekk på det europeiske markedet for bedriftsutskrifter. Bedriftene begynner å se reelle økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler ved denne teknologien.
Epson

I tillegg til fordelene med kontorbaserte utskrifter har blekkskriverteknologien vist seg å være fleksibel når det gjelder endringer i markedsbehovet, samtidig som den endrer hele markedssegmenter, blant annet tekstiltrykk innen mote og design, emballasjetrykk og utskrift på skilter i bredt format, og gjør det mulig å korte ned på produksjonsprosessene samtidig som avfallsmengdene og kostnadene reduseres.

[1] Forskning utført av BLI, 2017

Fotnoter:

  1. Testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til februar 2017 mot et utvalg av konkurrerende maskiner.
  2. Testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til februar 2017 mot et utvalg av konkurrerende maskiner.
  3. Testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til februar 2017, med FPOT over natten, mot et utvalg av konkurrerende maskiner.
  4. Testet av BLI på oppdrag fra Epson i en periode på to måneder frem til februar 2017 mot et utvalg av konkurrerende maskiner.
  5. Basert på utpakkingen og behandlingen av råvarer og fremstillingen av tilbehør. Som testet med Epson-metoder: 1. Beregningen gjelder kun for CO2-utslipp som en belastende faktor for miljø og global oppvarming. 2. Resultatet av beregningen er basert på egenerklæring. (Har ikke mottatt bekreftelse fra tredjepart). 3. Vi bruker koeffisienten for CO2 (kg-CO2/enhet) som publisert i JEMAI-databaseb «LCA Pro».