Stockholm,
26
September
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

Epson vill skapa medvetenhet kring de många fördelarna med bläckstråleutskrift

Denna vecka lanserar Epson kampanjen “It´s your choice” - Det är ditt val!

Denna vecka lanserar Epson “It´s your choice” - en kampanj som reflekterar företagets syn på att verksamheter runt om i Europa har ett val att göra när det gäller utskriftsteknologi.

Kampanjens ambition är att skapa medvetenhet kring de många fördelarna med bläckstråleutskrifter. Och hur valet av utskriftsteknologi för företag har en inverkan på miljön och samhället.

Trots industritester och analyser som visar att utskrifter med bläckstråleteknologi är överlägsen laser när det gäller prestanda är detta fortfarande inte något som man insett i många organisationer runt om i Europa. Eftersom hållbarhet och samhällets framtid står högt på företags agendor, och annan rapportering än finansiell blir en prioritet, kan bläckstråleteknologi för utskrifter ha en betydande och positiv effekt på Eco-effektivitet och produktivitet för våra anställda.

I och med detta vill Epson att företag bättre ska förstå realiteter kring bläckstråle kontra laser och bjuder därför in till en 2-minuters interaktiv quiz som belyser dessa realiteter.

Testa – faktan kanske förvånar dig.

Mer information gällande Epsons satsning på bläcksråle kan du hitta i denna pressrelease.

DET ÄR DITT VAL

Visste du att den tekniska utrustning som du väljer för arbetsplatsen kan ändra framtiden? Den kan ha stor inverkan på både miljön och på ditt sätt att arbeta, och ännu fler områden...

Även valet av teknik som kanske underskattas – till exempel skrivare – kan ha stor påverkan. När du behöver välja mellan bläckstråleskrivare eller laserskrivare – vilket väljer du?

Du kanske överraskas av dessa fakta:

AVFALL: Bläckstråleskrivare ger upp till 99 % mindre avfall än laserskrivare​ 1

ENERGIFÖRBRUKNING: Bläckstråleskrivare förbrukar 96 % mindre energi än laserskrivare 2

HASTIGHET: Bläckstråleskrivare är upp till 3,5 gånger snabbare än laserskrivare 3

PRODUKTIVITET: Med bläckstråleskrivare minskas tiden som läggs på åtgärder upp till 98 % jämfört med laserskrivare 4

KOLDIOXID: Bläckstråleskrivare skapar upp till 92 % mindre koldioxidutsläpp än laserskrivare 5

Branschrapporter, tester och jämförelser visar vad vi länge har trott: bläckstråleskrivare går om andra tekniker när det gäller prestanda och effektivitet. Eftersom det alltjämt är en viktig del av våra liv att skriva ut material – både i arbetet och hemmet – kan företag som väljer att investera i bläckstråleskrivare uppnå 99 % mindre avfall, 96 % lägre energiförbrukning och 98 % mindre tid på underhåll och åtgärder [1] . Bläckstråleinnovationer är ett direkt svar på företags behov i dagsläget, och som ett resultat av det ser vi en övergång från laser till bläckstråle på den europeiska marknaden för företagsskrivare. Företag börjar uppleva verkliga ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar tack vare den här tekniken.
Epson

Utöver kontorsbaserad utskrift har bläckstråleteknik visat prov på sin flexibilitet i takt med att marknadens behov ändras, och omformar nu hela marknadssegment, inklusive mode och dekorativ textilutskrift samt förpackningsutskrift och skyltutskrift i stort format – samtidigt som bläckstråletekniken också möjliggör produktionsprocesser med korta serier och sänker kostnaderna och avfallet.

[1] Forskning genomförd av BLI, 2017

Fotnoter:
  1. Enligt tester utförda av BLI på uppdrag av Epson under två månader fram till och med februari 2017 mot ett urval av konkurrerande apparater.
  2. Enligt tester utförda av BLI på uppdrag av Epson under två månader fram till och med februari 2017 mot ett urval av konkurrerande apparater.
  3. Enligt tester utförda av BLI på uppdrag av Epson under två månader fram till och med februari 2017, tid till första utskrift (FPOT) efter viloläge under natten, mot ett urval konkurrerande apparater.
  4. Enligt tester utförda av BLI på uppdrag av Epson under två månader fram till och med februari 2017 mot ett urval av konkurrerande apparater.
  5. Baserat på utvinning och förädling av råvaror och tillverkning av förbrukningsartiklar. Enligt tester med Epson-metod: 1. Beräkningen är endast för koldioxidutsläpp som påverkar den globala uppvärmningen. 2. Beräkningsresultatet baseras på egendeklarationer. (Tredjepartsverifikation erhålles ej.) 3. Vi använder koefficienten för koldioxid (kg-koldioxid/enhet) som offentliggjordes i JEMAI-databasen ”LCA Pro”.