Warszawa,
20
grudnia
2019
|
08:45
Europe/Amsterdam

Epson z najwyższą nagrodą EcoVadis za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Henning Ohlsson, Dyrektor ds. CSR
W 2019 roku poczyniliśmy ogromne postępy szczególnie w obrębie praw człowieka i pracownika, dlatego jesteśmy ogromnie zadowoleni, że zostało to zauważone i nagrodzone przez EcoVadis. Jednocześnie cały czas mamy świadomość, że wciąż jest więcej do zrobienia, dlatego nieustannie będziemy sprawdzać każdy aspekt naszej działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju, by dalej to ulepszać.
Henning Ohlsson, Dyrektor ds. CSR

Nagroda pozycjonuje japońskiego producenta w gronie 2 proc. najlepszych firm świata pod względem zrównoważonego rozwoju.

Niezależna platforma ekspercka EcoVadis trzeci raz z rzędu przyznała firmie Epson złotą ocenę za jej aktywność w zakresie CSR. Najwyższa nagroda wyraża zaangażowanie japońskiego producenta w osiąganiu najlepszych możliwych standardów w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. CSR). Wyróżnienie dotyczy działalności w zakresie Zrównoważonego Zaopatrzenia", „Praw Człowieka i Pracownika” oraz „Troski o Środowisko”. Warto podkreślić, że dzięki 5-procentowemu wzrostowi w stosunku do ubiegłego roku w kategorii „Prawa Człowieka i Pracownika”, Epson znalazł się w gronie 2 proc. najlepszych firm swojej branży pod względem CSR.

"Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest integralną częścią wszystkiego, co robimy jako Epson, a osiągnięcia w dziedzinie CSR są dla nas istotne na równi z wynikami finansowymi.Jako firma pragniemy być potrzebni, co oznacza, że w sposób długoterminowy musimy tworzyć wartości poprzez produkcję świetnych produktów, które przewyższają oczekiwania naszych klientów, dotykają spraw społecznych oraz uwzględniają zrównoważony rozwój środowisk, w których są używane. Podporządkowując wszystkie nasze aktywności realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jesteśmy z całych sił zaangażowani w tworzenie lepszej oraz zrównoważonej przyszłości"- powiedział Minoru Usui, prezes firmy Epson. 

EcoVadis jest niezależną, cieszącą się zaufaniem i opartą na współpracy platformą ekspercką, która ocenia politykę oraz działalność firm, m.in. poprzez publikację raportów związanych ze środowiskiem, prawami człowieka i pracowniczymi, etyką i zrównoważonym zaopatrzeniem. Unikalna metodologia oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ze 155 krajów obejmuje ponad 198 kategorii zaopatrzenia oraz 21 wskaźników CSR. Już ponad 55 tys. firm współpracuje z EcoVadis na rzecz zmniejszania ryzyka, stymulowania innowacji oraz budowania jawność i zaufania między partnerami biznesowymi.

"W 2019 roku poczyniliśmy ogromne postępy szczególnie w obrębie praw człowieka i pracownika, dlatego jesteśmy ogromnie zadowoleni, że zostało to zauważone i nagrodzone przez EcoVadis. Jednocześnie cały czas mamy świadomość, że wciąż jest więcej do zrobienia, dlatego nieustannie będziemy sprawdzać każdy aspekt naszej działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju, by dalej to ulepszać" -  powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. CSR w Epson. 

"Złota nagroda EcoVadis jest ważnym i znaczącym wyznacznikiem sukcesu naszej firmy. Nasi klienci z prywatnego oraz publicznego sektora coraz częściej wymagają od nas całościowych audytów, które mogą potwierdzić prawdziwe zaangażowanie w zrównoważony rozwój z uwzględnieniem najwyższych standardów pracy, praw człowieka oraz społeczności" - dodał Henning Ohlsson.

Więcej informacji na temat wyników firmy Epson w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw można znaleźć w raporcie zintegrowanym, który opisuje postępy firmy i jej kluczowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego na całym świecie. Dostępny jest także „Green Report” opisujący działania Epson na rzecz ekologii.