Amsterdam,
07
november
2016
|
11:03
Europe/Amsterdam

Europese bedrijven kunnen € 4,6 miljoen per maand besparen

Samenvatting

Epson liet onderzoeken wat er zou gebeuren als de energieverslindende laserprinters in Europese bedrijven worden vervangen door de nieuwe generatie energiezuinige inkjetprinters. De uitkomsten van het onderzoek zijn opmerkelijk: 507.000 Europese huishoudens kunnen hier bijvoorbeeld door worden voorzien van stroom.

Printerfabrikant Epson liet onderzoeken wat er zou gebeuren als de energieverslindende laserprinters in Europese bedrijven worden vervangen door de nieuwe generatie energiezuinige inkjetprinters. De uitkomsten van het onderzoek zijn opmerkelijk: met de switch van laser naar inkjet kunnen 507.000 Europese huishoudens (dat is meer dan heel Amsterdam) van stroom worden voorzien en zou de jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot equivalent zijn aan de hoeveelheid die door 26,9 miljoen bomen wordt opgenomen. Bovendien levert het de bedrijven zelf een besparing op van € 4,6 miljoen per maand[1].

Strengere milieuwetgeving
De druk op bedrijven om hun ecologische impact te minimaliseren, neemt toe. Europese wetgeving wordt steeds verder aangescherpt en ook de consument vraagt om duurzamere goederen en diensten. Overheden, bedrijven en individuen staan voor de aanzienlijke taak om binnen korte tijd de CO2-emissies terug te dringen en ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Overstappen naar energiezuinige ICT-apparatuur is het laaghangende fruit in deze strijd voor duurzaamheid. Het is immers een eenvoudige manier om het milieu te helpen en tegelijkertijd kosten te besparen.

Overstappen naar inkjet
In Europa worden in totaal bijna 23 miljoen laserprinters gebruikt in bedrijven met meer dan tien medewerkers. Deze laserprinters gebruiken samen maar liefst 2,841,520,271 kWh per jaar. Epson liet onderzoeken wat een switch van laserprinttechnologie naar de nieuwe generatie inkjettechnologie aan besparingen op zou leveren voor Europese bedrijven. Het energieverbruik van de laserprinters werd vergeleken met het energieverbruik van Epson's eigen zakelijke inkjetprinters en alleen op dit punt zou al 1,826,254,464 kWh aan stroom kunnen worden bespaard (64% minder stroomverbruik).

Maar ondanks de druk om kostenefficiënter en duurzamer te ondernemen, bleek uit het onderzoek dat amper 23% van de Europese ondernemingen volop het potentieel van energie-efficiënte technologie benut. Er bestaan daarbij grote verschillen tussen grote ondernemingen en het MKB: 74% van de grote ondernemingen beschouwt duurzaamheid als een topprioriteit tegenover slechts 33% van het MKB. Grotere ondernemingen (39%) bleken dan ook al vaker energie-efficiënte IT te gebruiken dan kleinere organisaties (8%). Het MKB ziet vooral de kosten als grootste obstakel.

Duurzaam is goedkoper
Duurzame initiatieven hoeven echter niet te leiden tot hogere kosten, benadrukt Ward Estoppey van Epson Nederland: “Overschakelen van laser naar inkjetprinters zorgt bij bedrijven voor een energiebesparing tot 96%, een tot 92% lagere CO2-uitstoot en tot 95% minder afval. Zo zorgt de switch naar inkjetprinters niet alleen voor milieuwinst, maar ook voor een behoorlijke kostenbesparing.”

De toekomst is inkjet
Meer dan de helft van de respondenten (56%) heeft plannen om in het komende jaar de overstap naar inkjet te maken. De verkoopcijfers weerspiegelen deze trend: het aantal inkjetprinters in kantoren groeit jaarlijks met 13%, terwijl de markt voor laserprinters slechts 2% per jaar groeit. Volgens IDC zal tegen 2019 al een derde van de zakelijke printermarkt uit inkjetprinters bestaan.

Grote organisaties bereiden de weg en laten in de praktijk zien dat de overstap veel op kan leveren. Zo is het hoofdkantoor van Mazda Motor Europe volledig overgestapt van laserprinters naar Epson Workforce inkjetprinters. Dit leidde onder meer tot een verlaging van het stroomverbruik voor het printerpark met maar liefst 80%. Karali, een Burger King franchisenemer in het Verenigd Koninkrijk, kon de totale kosten (TCO) van het printerpark met 70% verlagen door over te stappen naar inkjetprinters.

“Het lijkt misschien alsof we slechts kleine beetjes kunnen bijdragen aan een kostenefficiënt kantoor en een duurzamere wereld, maar tel je alle inspanningen bij elkaar op dan zie je dat je al gauw in staat bent om een groot verschil te maken,” stelt Estoppey. “Ik wil Europese bedrijven dan ook vragen om mee te doen aan de grootste uitdaging van deze tijd: het besparen van kosten, energie en grondstoffen. Want verandering is niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk!”

[1] Berekend op basis van IDC data over printvolume en de hoeveelheid bedrijven in West-Europa, BLI data over de bespaarde tijd met WorkForce Pro RIPS model interventies, en het gemiddelde uurloon van Eurostat. Kijk voor meer informatie op https://www.epson.nl/verticals/finance/greener.