14
September
2017
|
10:00
Europe/Bratislava

Európsky obchod čakajú náročné rozhodnutia pokiaľ ide o vzťah s technológiou

Analýzy od odborníkov na globálny priemysel, vedúcich predstaviteľov a zamestnancov spoločností zvýrazňujú značné rozdiely v pripravenosti, chápaní a vízii technologicky rozvinutej spoločnosti

Počas nadchádzajúcich rokov náš priemysel a naše pracoviská prejdú dramatickou transformáciou, ktorá zmení to, ako sú spoločnosti organizované a ako ľudia pracujú. Teraz treba urobiť dôležité rozhodnutia od výroby cez maloobchod po vzdelávania a zdravotnú starostlivosť, aby sme pripravili cestu budúcim príležitostiam. Spôsob, akým vzdelávame a školíme ľudí, akým regulujeme priemysel a akým zabezpečujeme, aby spoločnosti zostali konkurencieschopné a zároveň slúžili spoločnosti, je veľkou témou na diskusiu.

V tomto ohľade sa spoločnosť Epson nedávno podujala na výskum, aby pochopila nielen očakávané hlavné trendy v technológiách na pracoviskách a ich vplyv na priemysel a prácu, ale aj ochotu ľudí prijímať tieto technológie a zmeny. Prvý výskum tohto druhu testoval akceptovanie analýz od 17 odborníkov na globálny priemysel v skupine 7 000 vedúcich predstaviteľov a zamestnancov spoločností v piatich najväčších európskych ekonomikách. Zistenia naznačujú, že pred jednotlivcami, zamestnávateľmi a tvorcami politík ležia náročné rozhodnutia týkajúce sa prijímania technológií. Ponúkané možnosti, ktoré môžu mať vplyv na zamestnateľnosť jednotlivcov, výkonnosť spoločností a medzinárodnú konkurencieschopnosť, sú vítané so zmiešanými pocitmi smerom k potenciálnym výhodám (a možným hrozbám) technológie v rozličných odvetviach a ekonomikách.

V rámci odvetví vrátane zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, maloobchodu a výroby viac ako polovica (57 %) európskej pracovnej sily verí, že priemyselné a organizačné modely počas nasledujúcich desiatich rokov technológia naruší, a 6 % súhlasí s tým, že ich pracovné pozície už nebudú existovať. Na základe aktuálnych modelov tieto čísla naznačujú, že úrovne zamestnanosti môžu klesnúť na 64 %, čo je menej ako pred desiatimi rokmi. 1. Napriek tomu 72 % ľudí vyjadrilo pozitívne očakávania týkajúce sa budúcnosti, keď im bolo ukázané, ako môže technológia zmeniť ich pracovné prostredie. 65 % opýtaných vyjadrilo ochotu preškoliť sa na nové pracovné pozície.

Tento optimizmus však môže byť márny, ak sa organizácie nebudú snažiť maximalizovať príležitosti ponúkané novými technológiami. Len 14 % zamestnancov považuje svoje organizácie za „vynikajúce“, pokiaľ ide o monitorovanie nových technologických pokrokov, a menej ako tretina (28 %) verí, že ich organizácie sú zvlášť dobré v oblasti zavádzania nových technológií. Preto tu zostáva otázka, kto je zodpovedný za podporu zavádzania a používania týchto nových technológií.

Nie je však pochýb o tom, že náš „pracovný svet“, ako ho poznáme, sa zmení. To, ako sa ako jednotlivci, organizácie a národy prispôsobíme a rozvinieme, zrejme rozhodne o tom, kto bude úspešný a kto nie.

V sérii príspevkov sa podelíme o analýzy z tohto výskumu a budeme diskutovať o výrazných medzerách v pripravenosti organizácií a povedomia jednotlivcov v súvislosti s technologickými výhodami. Tiež sa pozrieme na zodpovednosť a to, ako sa čo najlepšie pripraviť na budúcnosť. Hoci technológia môže podporovať masívnu zmenu, je za tým ľudská snaha o vytvorenie lepšej spoločnosti. Technológia je prostriedkom na dosiahnutie tohto zlepšenia, nie cieľom sama o sebe. Je však jasné, že pred európskymi podnikmi ležia náročné rozhodnutia týkajúce sa vzťahu k technológiám.

Chcete zistiť viac?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete na adrese tu.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, inteligentných okuliarov, snímacích systémov či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinášať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 80 000 ľudí v 86 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacim centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 750 ľudí a vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala obrat 1,7 miliárd eur. http://www.epson.sk

Environmentálna vízia 2050

http://eco.epson.com/