31
maaliskuu
2016
|
08:30
Europe/Helsinki

Energiapihi tulostin säästää rahaa ja ympäristöä – yrittäjiltä jäänyt tämä huomioimatta

Epsonin teettämän tutkimuksen mukaan tulostuskustannukset ovat valtaosalle (79 %) suomalaisista pk-yrityksistä tärkeä asia. Selvityksen mukaan yrityksissä ei kuitenkaan mielletä tulostuskustannusten ja energiankulutuksen yhteyttä.

Kustannustehokkuuden vaatimus näkyy yrityksissä kaikkialla. Tulostuskustannukset nousivatkin suomalaisten pk-yritysten tulostimien käyttöä selvittävässä tutkimuksessa merkittäväksi asiaksi. Kyselyyn vastanneista 79 prosenttia piti tulostuskustannuksia erittäin tärkeänä tai tärkeänä tekijänä.

Tutkimuksen mukaan energiatehokkuutta ei kuitenkaan yhdistetä tulostuskustannuksiin. Vastaajista peräti neljäsosa (23 %) ei pitänyt tulostimien energiatehokkuutta tärkeänä.

Energiatehokkuuteen on kuitenkin helppo vaikuttaa ja siten alentaa myös tulostuskustannuksia. Jo vaihtamalla lasertulostimet mustesuihkutulostimiin saavutetaan merkittäviä säästöjä, kertoo Epson Suomen yritystulostinratkaisuista vastaava Jorma Lempinen.

Buyers Laboratory LLC (BLI) -tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen* mukaan Epsonin mustesuihkutulostimet kuluttivat jopa 82 prosenttia vähemmän energiaa kuin vastaavat lasermallit. Epsonin tutkimuksen mukaan 69 prosenttia yrityksistä käyttää lasertulostinta.

Haluamme tuoda esille sen, että toimistotulostimien energiankulutuksessa on suuria eroja. Olemme Epsonilla luoneet laskurin**, jolla pystyy helposti vertailemaan sähkönkulutuksen ja CO2 –päästöjen määrää eri tulostinmallien välillä, Lempinen sanoo.

Ympäristöarvot ovat yrityksille tärkeitä

Ympäristöystävällisyys on monelle yritykselle tärkeä asia. Yksi keino vaikuttaa yrityksen ympäristövaikutuksiin on panostaa energiatehokkaisiin laitteisiin.

Yrityksissä tulostimiin liittyvät ympäristökysymykset mielletään helposti koskevan paperinkulutusta ja muita materiaalikuluja. Yritykset, jotka pyrkivät vastuullisiin valintoihin kaikessa toiminnassaan, tulisi panostaa myös energiapihiin tulostimiin, peräänkuuluttaa Lempinen.

Mustesuihkutulostimet eivät käytä tulostusprosessissa lämpöä lasertulostimien tapaan, joten ne kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa. Tämä säästää sekä ympäristöä että yrittäjän kustannuksia,toteaa Lempinen.

*Buyers Laboratory LLC (BLI) testasi tulostimia yli kahden kuukauden ajan huhtikuuhun 2015 asti. Testissä oli Epsonin valitsema joukko kilpailevia tulostimia. Lisätietoa on luettavissa osoitteesta: www.epson.eu/inkjetsaving

**www.epson.eu/eco-saving

 

Lisätietoja:

Eeva Saari, eeva.saari@epson.eu, 050 355 2344

Jorma Lempinen, jorma.lempinen@epson.eu, 0400 439141

 

Toimittajalle

 

Tietoja tutkimuksesta

Epson toteutti Tulostaminen pk-yrityksissä -kyselytutkimuksen helmikuussa 2016 Web-lomakkeella. Osoitelähteenä käytettiin MicroMedian Ostajahakua. Aineisto muodostui pk-yritysten IT-päättäjistä. Kyselyyn vastasi 87 yrityksen edustajaa, joista enemmistö 51 % toimii Uudellamaalla. PK-yritysten toimialoista 21 % toimii tukku- ja vähittäiskaupan alalla, 22 % teollisuudessa , 17 % muussa palvelutoiminnassa ja 15 % Informaatio –ja viestintäalalla. Enemmistö 52 % yrityksistä oli yksitoimipaikkaisia ja 88 %:ssä yrityksistä työskenteli alle 100 henkilöä.

 

Tietoja Epsonista

Epson on kansainvälinen innovaatioiden edelläkävijä, jonka tavoitteena on ylittää odotukset. Epson tarjoaa tuotteita koti- ja toimistokäyttöön sekä kaupan ja teollisuuden aloille. Epsonin tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa mustesuihkutulostimia, tulostusjärjestelmiä, 3LCD-projektoreita, teollisuusrobotteja, älylaseja ja tunnistusjärjestelmiä. Ratkaisut ovat pienikokoisia ja energiaa säästäviä, ja niissä käytetään erittäin tarkkaa teknologiaa.

Japanissa sijaitsevan Seiko Epson Corporationin johtama Epson-konserni koostuu eri puolilla maailmaa sijaitsevista 94 yrityksestä, joissa työskentelee yli 73 000 työntekijää. Epson panostaa jatkuvasti ympäristönsuojeluun ja paikallisiin yhteisöihin.

http://global.epson.com

Tietoja Epson Europesta

Amsterdamissa sijaitseva Epson Europe B.V. on konsernin Euroopan, Lähi-idän, Venäjän ja Afrikan toimintojen päämaja. Epson Europe työllistää 1 700 henkilöä ja sen myynti tilivuonna 2013 oli 1 517 miljoonaa euroa.

http://www.epson.eu

 

Ympäristövisio 2050

http://eco.epson.com