25
syyskuu
2015
|
08:55
Europe/Helsinki

Energiatehokas tulevaisuus

Yhteenveto

Energiankulutuksen vähentäminen tuo mukanaan monia etuja.

 

Epson blog team

Sähköisten laitteiden energiankulutuksen leikkaamisella on monia etuja, jotka ulottuvat taloudellisista eduista ympäristön hyvinvointiin. Epsonin tekemän kyselyn mukaan saksalaiset yritykset arvostavat kaikkein todennäköisimmin energiatehokkaiden laitteiden tuomia hyötyjä.

Epson on yritys, jonka suunnittelu ja myynti kattaa laajan valikoiman sähköisiä toimistolaitteita, on tietoinen siitä panoksesta, jonka se voi tehdä yhteisön ja ympäristön hyväksi valmistamalla pienikokoista ja energiaa säästävää tekniikkaa.

Vuonna 2014 Epson suoritti kyselyn 1250 johtavassa asemassa olevalle IT-päätöksentekijälle Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, ja Espanjassa. Kyselyn mukaan 30 % vastaajista ilmoitti kokonaiskustannusten (joista energiankulutus on merkittävä tekijä) olevan avaintekijä laitteisto- ja ohjelmistopäivityksistä päätettäessä.Kyselytutkimus keskittyi erityisesti rahoituspalvelun ja vähittäiskaupan yrityksiin, joissa työskentelee 50 ja 500 ihmistä. Tutkimuksessa kävi erityisesti ilmi, että 88 % saksalaisista vastaajista hankkii aktiivisesti ympäristöystävällisiä tuotteita. Yli neljäsosa heistä pitää sitä mahdollisuutena vähentää liiketoiminnan kustannuksia.

Ponnistelujemme tuloksena useat tuotteistamme on sertifioitu energy star -tunnuksella, mukaan lukien vähittäiskaupan, hotelli- ja ravintola-alan, terveydenhuollon, tekstiili- ja opetussektorien erikoistuotteet. Käytössämme on myös jatkuva laitteiden elämänkaaren uudelleensuunnitteluprosessi, jonka avulla ylitämme energiatehokkuuden ja tulostuslaadun suorituskyvyn rajoja.

Onneksemme liikekumppanimme ovat ottaneet tämän lähestymistavan hyvin vastaan – kehityssuunta, jonka odotamme kehittyvän edelleen.