Vantaa,
28
helmikuu
2018
|
09:00
Europe/Helsinki

Epsonin projektorit läpäisivät kestävän kehityksen testin

Epsonin projektorit saivat kestävän kehityksen TCO-sertifikaatin

Epson ilmoitti tänään, että sen 45 opetus- ja yrityskäyttöön tarkoitettua projektoria on saanut kestävän kehityksen noudattamisesta myönnettävän maailmanlaajuisen TCO-sertifikaatin. Sertifiointia hallinnoi TCO Development, jonka omistaa Ruotsissa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö.

Tuotteiden on sertifikaatin saadakseen täytettävä yhteiskunnallisen ja ekologisen kestävyyden kriteerit koko elinkaaren ajalta – valmistuksessa, käytössä ja poistovaiheessa. Kriteereinä ovat esimerkiksi tehtaan työolot, vaarallisten aineiden käytön vähentäminen, heijastuskuvan laadukkuus, käytönaikainen energiataloudellisuus ja vastuullinen käsittely poistovaiheessa. Kaikkien kriteerien täyttyminen varmennetaan erikseen sertifioinnin aikana ja myös sen jälkeen. Näin ostajat voivat luottaa siihen, että tuotteet ovat kriteerien mukaisia koko käyttöikänsä ajan.

Epson on ollut markkinajohtaja projektoreissa viimeiset 16 vuotta. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa itse projektorien kaiken keskeisen teknologian, myös LCD-näytöt ja lamput. Yhtiö pystyy siis myös itse varmistamaan, että kaikki osat valmistetaan tiukimpien yhteiskunta- ja ympäristövastuunormien mukaisesti.

”Tavoitteenamme on kannustaa elektroniikkateollisuutta kehittämään tuotteita, jotka noudattavat entistä paremmin kestävän kehityksen periaatteita. Esimerkiksi EU:n hankintadirektiivit ohjeistavat nyt painottamaan kestävää kehitystä. Projektorin ostajat voivat käyttää TCO-sertifikaattia apuvälineenä ympäristö- ja yhteiskuntatavoitteiden saavuttamisessa niin, että halutusta kuvanlaadusta ei tarvitse tinkiä", kertoo TCO Certified -järjestön johtaja Niclas Rydell.

"TCO-sertifiointi toimii valmistajille myös ohjelmana, jonka avulla voi jatkuvasti kehittää omia toimiaan kestävän kehityksen suhteen. Sertifioinnin aikana Epson avasi tuotantotilansa riippumatonta tarkastusta varten, jota jatketaan vuosittaisin pistokokein ja riskiperusteisin arvioinnein”, Rydell jatkaa.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että projektorituotteillamme on nyt TCO-sertifikaatti”, sanoo Epsonissa yrityksen yhteiskuntavastuujohtaja Henning Ohlsson. ”Epson pyrkii valmistamaan äärimmäisen laadukkaita tuotteita ja hoitaa siksi suuren osan valmistuksesta itse. Näin työmenetelmiä on helpompi valvoa koko valmistusprosessissa, tuotannosta aina jakeluun saakka. Epson panostaa myös sellaisten kompaktien ja energiataloudellisten tuotteiden suunnitteluun, joiden vaikutus ympäristöön on mahdollisimman pieni – tinkimättä kuitenkaan suorituskyvystä.

Maapallon kestokyky on rajallinen ja kannamme vastuun ympäristövaikutusten vähentämisessä. Epson aikoo pienentää hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia kaikkien tuotteidensa ja palvelujensa koko elinkaaren ajalta vuoteen 2050 mennessä.”

 

Epsonin projektorituotteet ja ympäristö

Epsonin projektorituotteet on suunniteltu pienentämään yritysten ympäristöjalanjälkeä ja minimoimaan virrankulutuksen niin projektion kuin joutokäynninkin aikana. Laitteiden teknologiakokonaisuus sisältää energiataloudellisen perusrakenteen sekä ECO-valikon virransäästöasetukset. Kun käytetään erittäin pienen kirkkauden tilaa, energiankulutus vähenee, kun projektori on joutokäynnillä eikä heijasta kuvaa.

 

Hiljattain kehitetty valon optimointitoiminto säätää lampun kirkkautta heijastettavan kuvan mukaan automaattisesti projektion aikana. Virrankulutus pienenee jopa 27 prosenttia heijastettaessa tummasävyisiä kuvia. Kaikissa Epson-projektoreissa on säästötila, joka pidentää lampun kestoa ja vähentää projektion energiankulutusta yli neljänneksellä.

Elektroniikan valmistuksessa ihmisoikeusloukkauksia pidetään yleisesti vaaratekijöinä, mutta ostajien on lähes mahdotonta arvioida tilannetta itse. Tietokonelaitteistojen hankinnoissa jo pitkään hyödynnetty TCO-sertifikaatti on myös AV-laitteiden ostajille tärkeä vahvistus siitä, että hankittavat projektorit on valmistettu oikeudenmukaisissa olosuhteissa. Kun hankintasopimukseen kirjataan ehdoksi TCO-sertifikaatti, ostajat voivat suoraan ohjata alan teollisuutta kehittämään yhteiskunta- ja ympäristövastuuseen liittyvää toimintaansa.

 

Epsonin yhteiskuntavastuu valmistajana

Epson huolehtii itse valmistuksesta. Näin yhtiön on helppo valvoa siihen liittyviä prosesseja ja työmenetelmiä sekä yhteiskuntavastuun tiukkoja normeja. Myös Epsonin tavarantoimittajien on noudatettava yhtiön menettelysäännöstön ankaria kriteerejä. Toimittajat tarkastetaan säännöllisesti, ja niiden on toteutettava mahdolliset parannusvaatimukset heti.

 

Epson noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 1 määrittämiä normeja ja ylittää niiden vaatimukset. Esimerkiksi lapsityövoiman käyttö on kiellettyä, ja työntekijöiden ikä varmistetaan. Epson ylittää ILOn normien vaatimukset soveltamalla kaikissa tehtaissaan työntekijöiden 18 vuoden vähimmäisikärajaa (ILO:n vastaava ikäraja on 16). Lisäksi Epsonin jokaisella työntekijällä on sopimus, johon on kirjattu säädellyt työtunnit ja ylityömahdollisuudet. Epson myös maksaa selvästi keskipalkkoja enemmän.

 

Tietoja TCO-sertifikaatista

TCO-sertifikaatti on maailmanlaajuinen kestävää kehitystä koskeva tietotekniikkatuotteiden sertifiointi, joka on perustettu yli 25 vuotta sitten. Kriteerejä ovat esimerkiksi yhteiskuntavastuullinen valmistus, ympäristöseikat, käyttäjien terveys ja turvallisuus sekä ergonomisuus. Kaikkia kriteerejä tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren näkökulmasta, joten huomioon otetaan valmistus-, käyttö- ja poistovaihe. Sertifioitavien tuotemallien ja niiden valmistuslaitosten vaatimustenmukaisuuden tarkistaa riippumaton taho. Sertifioinnissa on kahdeksan tuoteluokkaa: näyttölaitteet, kannettavat tietokoneet, tabletit, älypuhelimet, pöytätietokoneet, all-in-one-tietokoneet, projektorit ja kuulokkeet. TCO-sertifikaatti on ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki .

1. Vuonna 1919 perustettu YK:n alainen ILO-järjestö on alusta lähtien tehnyt yhteistyötä 187 jäsenvaltion hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden edustajien kanssa. Järjestön tavoitteena on ollut sopia työelämän normeista ja saada aikaan ohjelmia, joilla edistetään miesten ja naisten ihmisarvoisia työoloja. ILO on laatinut kahdeksan perustavanlaatuisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta, joita yritysten on määrä noudattaa. Lapsityövoiman käyttökiellon ohella (työntekijän vähimmäisikä 16 vuotta) näissä yleissopimuksissa korostuvat henkilöstön järjestäytymisvapaus sekä tasa-arvoinen palkkaus.

 

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä. http://global.epson.com/
 

Ympäristövisio 2050 - eco.epson.com/