Vantaa,
15
maaliskuu
2018
|
09:00
Europe/Helsinki

Intohimona teknologia

Miksi monozukuri ei ole mielestäni vain taidokas valmistustapa vaan hyödyttää myös yhteiskuntaa

Kun aloitin insinöörinä tulostusalalla 1970-luvun lopulla, en olisi voinut kuvitellakaan, että Epsonista tulisi nykypäivän kaltainen yritys: maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka missiona on tehdä osansa paremman yhteiskunnan ja elinympäristön saavuttamiseksi. Monille on varmasti yllätys, että Epson on paljon muutakin kuin tulostimia valmistava yritys. Intohimonamme on toimia uranuurtajana uusilla aloilla kehittämällä uutta teknologiaa. Tarvitsemme nimenomaan tätä inspiraatiota kokeillaksemme uusia asioita aikakaudella, jossa teknologialla on yhä suurempi painoarvo. Jotkut saattavat suhtautua epäröivästi teknologian mukanaan tuomiin etuihin työpaikalla tuottavuuden lisäämiseksi. Samalla teknologia kuitenkin vähentää selvästi ihmisten työtaakkaa parantaen heidän työmotivaatiotaan. Valmistajana meidän on lievennettävä näitä pelkoja ja kehitettävä tuotteita, jotka auttavat ratkaisemaan todellisia ongelmia ja parantavat ihmisten elämää. Yrityksenä velvoitteenamme on integroida teknologia työpaikalle. Yhteiskunnan jäsenenä tehtävämme on tarttua teknologian suomiin mahdollisuuksiin. 

 

Positiivinen voima yhteiskunnassa

Minun on kuitenkin myönnettävä, että yrityksemme ei ole aina ollut näin asiakaskeskeinen ja että tiettyinä aikoina tunsimme syyllisyyttä pyrkiessämme pikemminkin kilpailuun asiakkaiden palvelemisen sijasta. Kun minusta tuli pääjohtaja, päätin keskittyä siihen, että yrityksemme saavuttaa tärkeän aseman yhteiskunnan positiivisena toimijana. Olen aina arvostanut perinteistä japanilaista monozukuri-henkeä eli valmistuksen taidetta ja tiedettä, joka pitää jalkamme maan tasalla ja auttaa tarjoamaan markkinoille innovatiivisia tuotteita. Mielestäni nyt oli aika palata näille juurille. Monozukuri on ollut kaiken toimintamme ydin jo siitä alkaen, kun aloimme valmistaa erittäin tarkan kellon osia 75 vuotta sitten. Samalla kun useat kilpailijamme ovat ulkoistaneet tuotantoaan, voimme olla ylpeitä vertikaalisesta integroidusta liiketoimintamallistamme. Sen mukaisesti emme vain valmista omia tuotteitamme vaan  vastaamme asiakkaiden tarpeisiin myös näiden tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kyse ei ole kuitenkaan vain kaikkien Epson-tuotteiden perustana olevasta filosofiasta vaan myös toimintatavastamme. Mielestäni näitä vanhanaikaisia arvoja voidaan soveltaa samalla tavoin sekä nykypäivän että tulevaisuuden maailmaan. Siirtyessämme aikakauteen, jossa monet ovat epävarmoja tulevasta, monozukurissa on kaksi periaatetta, jotka pätevät mielestäni myös nykypäivän yhteiskunnassa. 

 

 

Asiakaskeskeisyys

Ensiksi on “ keskityttävä asiakkaaseen ”. Vaikka visio onkin tärkeä – oli kyse sitten yksilöistä tai organisaatioista –, sen on oltava realistinen ja täytettävä meitä ympäröivien ihmisten tarpeet. Sovelsimme pitkälti tätä lähestymistapaa kehittäessämme Epsonin Moverio-älylasivalikoimaa. Samalla kun toiset valmistajat suuntasivat älylasivalikoimansa kuluttajille, Epson näki tässä ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää tuotetta teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Pohdimme tuotteen kehittämiseksi lukuisia vaihtoehtoja, mutta kuuntelimme ennen kaikkea asiakkaidemme toiveita, joita olivat muun muassa kestävämpi ja tukevampi rakenne, laadukkaampi kamera ja pidempi akun kesto. Halusimme luoda tuotteen, jota muut eivät voisi jäljentää sen sisältämän Epsonin teknologian vuoksi. Tuloksena oli erittäin käyttökelpoinen tuote, joka on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan markkinoilla, ja malli, jota kehitämme jatkossakin teollisuuden vaatimusten muuttuessa.

 

 

Jatkuvaa parannusta

Toinen periaate koskee jatkuvaa parannusta . Meidän olisi pyrittävä määrätietoisesti kaikessa toiminnassamme korkeampaan tavoitteeseen ja jatkuviin parannuksiin, joiden ansiosta voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Vaikka kohtaammekin haasteita, tämänkaltainen ajattelutapa rohkaisee jatkamaan, vaikka muut ympärillä luovuttaisivat. Tiimimme alkoi pohtia tämän vahvuuden innoittamana yhdessä tulostusta koskevaa visiotamme 1980-luvun lopulla pietsotekniikassa. Ajatus kypsyi 1990-luvulla, kun minusta tuli 80 ammattitaitoisen insinöörin muodostaman projektikehitystiimin johtaja mikropietsotekniikan kaupallistamiseksi. Meillä on tänään yksi innovatiivisimmista mustesuihkutulostinvalikoimista, joka hyödyntää tätä tekniikkaa sekä tarjoaa asiakkaille ympäristöön, tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyviä etuja. 

 

 

Epson johtavana teknologiayrityksenä

Teknologian lisäksi olen soveltanut tätä mantraa myös asemassani Epsonin pääjohtajana. Yhdistämällä sen insinööritaustaani olen pyrkinyt yksinkertaistamaan painotustamme yrityksenä keskittymällä vahvuuksiimme ja soveltamalla niitä aloille, joilla voimme tuottaa ainutkertaista arvoa ja todella muuttaa ihmisten elämää. Tämä idea toteutui vuonna 2016. Määritin silloin yritykselle vision, joka koskee innovaation neljää ydinalaa: mustesuihkutulostimia, visuaalista viestintää, puettavaa teknologiaa ja robotiikkaa. Sen tuloksena liiketoimintamme on kasvanut merkittävästi näillä strategisilla liiketoimintasegmenteillä. Itse asiassa Epson on nykyisin yksi maailman johtavista teknologiayrityksistä, jonka liikevaihto on noin 9 miljardia dollaria*. Konsernilla on yli 80 000 työntekijää 86 toimipisteessä. Sillä on vahva, ellei jopa markkinajohtajan, asema mustesuihkutulostimien, projektoreiden, älylasien ja teollisten robottien aloilla. Epson panostaa myös voimakkaasti innovaatioon. Varaamme päivittäin 1,4 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jätämme noin 4 000 uutta patenttia vuosittain (omistamme noin 50 000 patenttia maailmanlaajuisesti) ja konsernimme on äänestetty sadan tärkeimmän maailmanlaajuisen innovoijan joukkoon kuutena peräkkäisenä vuotena. #_ftn1 [1] . #_ftnref1 [1] Vuonna 2017 Philadelphiassa sijaitseva Clarivate Analytics, aiemmin Intellectual Property & Science business of Thomson ReutersEpson, nimesi Epsonin vuoden 2016 Top 100 Global Innovators -luetteloon . Epson on nimetty tähän luetteloon joka vuosi sen julkaisemisesta alkaen (2011).

 

 

Epsonin yritysvisio

Voimme nyt siirtyä kaikessa rauhassa seuraavaan vaiheeseen ja olen valmis viemään yrityksen eteenpäin. Kasvuun perustuvan yritysvisiomme (Epson 25 -yritysvisio) tavoitteena on luoda ja kehittää tuotevalikoimia, jotka tarjoavat arvoa ja jotka on suunniteltu erityisesti ihmiset, asiat ja tiedot yhdistävälle uudelle aikakaudelle. Pyrimme visiomme avulla saavuttamaan 1 700 miljardin jenin (noin 15 miljardin dollarin) maailmanlaajuiset tulot vuoteen 2025 mennessä. Visiomme perustuu kuitenkin edelleen ammattitaidon henkeen, asiakaskeskeisyyteen ja sitoutumiseen suojata yhteistä elinympäristöämme. Olen varma, että voimme olla paljon muutakin kuin tulostimia valmistava yritys. Vaikka se onkin nyt ja vastaisuudessa koko olemuksemme perusta, meillä on potentiaalia kehittää robotiikkaa, puettavaa tekniikkaa ja projektoreita tutkimuksen ja kehityksen sekä valmistusperintömme, monozukurin, ansiosta. Tavoitteeni on innovoida ja luoda uutta teknologiaa paremman maailman luomiseksi. Olen myös varma siitä, että tämä teknologia tulee muuttamaan ympäröivää maailmaamme. Mielestäni meidän kaikkien on nyt aika ottaa seuraava askel eteenpäin, ja toivon, että voimme tehdä sen yhteisvoimin.  

 

Boilerplate

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä. http://global.epson.com/
 

Ympäristövisio 2050 - eco.epson.com/