20
huhtikuu
2016
|
10:41
Europe/Helsinki

Suomalaisyritykset eivät usko paperittomaan toimistoon

Yhteenveto

Suomalaista pk-yritystä 90 prosenttia ei ole paperittomia. Yrityksissä ei myöskään uskota paperittoman toimiston toteutumiseen tulevaisuudessa. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 65 prosenttia oli sitä mieltä, että paperiton toimisto on vastaisuudessakin epätodennäköinen skenaario.

Paperittoman toimiston toteutumista on povattu pitkään. Epsonin teettämä tutkimus osoittaa, että paperittomuus ei ole toistaiseksi toteutunut yrityksissä, eikä siihen uskota tulevaisuudessakaan.

Suomalaista pk-yritystä 90 prosenttia ei ole paperittomia. Yrityksissä ei myöskään uskota paperittoman toimiston toteutumiseen tulevaisuudessa. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 65 prosenttia oli sitä mieltä, että paperiton toimisto on vastaisuudessakin epätodennäköinen skenaario. Vain seitsemän prosenttia vastaajista on täysin vakuuttuneita tulevaisuuden toimiston paperittomuudesta. Tiedot ilmenevät Epsonin tuoreesta suomalaisten pk-yrittäjien keskuudessa teettämästä kyselytutkimuksesta*.

– Tulokset osoittavat, että tulostaminen on yrityksissä hyvin tärkeää. Esimerkiksi sähköiset dokumentinhallinnan järjestelmät tai pilvipalvelut eivät ole tätä muuttaneet, kommentoi Epson Suomen Branch Manager Jorma Lempinen.

Yritystulostaminen on monipuolistunut – dokumenttien skannaaminen arkipäivää

Enemmistö vastaajista (55 %) näkee, että yritystulostaminen on monipuolistunut.

– Tulostamisen monipuolistumisella tarkoitetaan sitä, että tulostimella on monta käyttötarkoitusta: mustavalkoisten tekstisivujen lisäksi tulostetaan värillisiä dokumentteja, grafiikkaa ja markkinointimateriaaleja, tulostin toimii langattomasti ja sillä voi tulostaa suoraan mobiililaitteesta, tulostimeen on integroitu laadukas skannaustoiminto ja niin edelleen, Lempinen selventää.

Selvityksen mukaan yritystulostimen tärkein lisäominaisuus on skanneri. Peräti 91 prosenttia vastaajista pitivät skannaustoimintoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

– Yrityksille myydyistä tulostimista lähes kaikki ovat skannerilla varustettuja monitoimitulostimia. Vaikkakin paperiset dokumentit ovat edelleen tärkeitä yrityksissä, dokumentit halutaan myös skannata sähköiseen muotoon esimerkiksi sähköistä tallennusta tai lähettämistä varten, Lempinen summaa.

Epsonilla uskotaan vakaasti, että tulostaminen ei häviä – sen sijaan tulostaminen monipuolistuu edelleen, mikä vaatii entistä enemmän myös tulevaisuuden tulostinratkaisuilta.

Lisätietoja

Jorma Lempinen, Branch Manager, Epson Suomi

puh. 0400 439141, sähköposti: jorma.lempinen@epson.eu

Eeva Saari, Marketing Services, Epson Suomi

puh. 050 355 2344, sähköposti: eeva.saari@epson.eu

 

Toimittajalle

 

*Tietoja tutkimuksesta

Epson toteutti Tulostaminen pk-yrityksissä -kyselytutkimuksen helmikuussa 2016 Web-lomakkeella. Osoitelähteenä käytettiin MicroMedian Ostajahakua. Aineisto muodostui pk-yritysten IT-päättäjistä. Kyselyyn vastasi 87 yrityksen edustajaa, joista enemmistö 51% toimii Uudellamaalla. PK-yritysten toimialoista 21 % toimii tukku- ja vähittäiskaupan alalla, 22 % teollisuudessa , 17 % muussa palvelutoiminnassa ja 15 % Informaatio- ja viestintäalalla. Enemmistö 52 % yrityksistä oli yksitoimipaikkaisia ja 88 %:ssa yrityksistä työskenteli alle 100 henkilöä.