07
maaliskuu
2017
|
08:30
Europe/Helsinki

Tulostetulla tekstillä yhä merkittävä rooli työelämässä

Yhteenveto

Tutkimuksen mukaan paperi on merkittävässä roolissa nykytoimistossa ja suurin osa työntekijöistä ei usko paperittomaan toimistoon tulevaisuudessakaan.

Täysin paperitonta toimistoa ei nähdä realistisena.

Tämän päivän digitaalisessa ja ruutu-painotteisessa yhteiskunnassa paperilla on yhä tärkeä merkitys sille, miten työskentelemme. Epson Europen tilaaman kyselyn mukaan 79 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista työntekijöistä käyttää tulostimia päivittäin. Nämä työntekijät tulostavat keskimäärin yhdeksän tulostetta eli noin 25 sivua joka päivä[1]. Kyselyssä kartoitettiin asioita, jotka vaikuttavat toimistotyöntekijöiden tuottavuuteen. Kysely toteutettiin alkuvuodesta 2017 ja siihen vastasi 2 400 toimistotyöntekijää eri EMEA-maista[2].

Työpaikalla useimmin tulostettuja asiakirjoja ovat sopimukset ja raportit. Suomalaisista työntekijöistä 59 prosenttia kertoo tulostavansa useimmiten sopimuksia, ja 42 prosenttia raportteja tai esitteitä. Tämä selittynee sillä, että nämä kohteet ovat tyypillisesti tekstipainotteisia, ja niitä käytetään usein ohjaamaan päätöksentekoprosesseja, joten ne edellyttävät tekstin täydellistä ymmärrystä. Kyselyyn vastanneista suomalaisista työntekijöistä 68% kokee, että virheiden mahdollisuus on suurempi, kun turvaudutaan vain elektroniseen versioon dokumentista. Sen sijaan sähköpostiviestejä, verkkosivuja, kuvia ja sähköpostin liitetiedostoja selaillaan mieluiten näytöltä.

Suomalaisista työntekijöistä 84 prosenttia kokee, että dokumenttien digitalisointi on kasvavassa määrin tärkeää. Suurin osa (83 %) on myös sitä mieltä, että paperi on kriittisessä roolissa työn teossa heidän alallaan, ja että paperisilla dokumenteilla on rooli työpaikoilla tulevaisuudessakin. Suuri osa (77 %) näkee myös täysin paperittoman toimiston epärealistisena.

Toimittajalle

 

Tietoja EpsonistaEpson on kansainvälinen teknologian edelläkävijä, jonka tavoitteena on yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot alkuperäisten tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen

[1] Coleman Parkes Research Ltd., Epsonin tilaama, 2017

[2] Tsekki, Slovakia, Puola, Unkari, Romania, Belgia, Tanska, Suomi, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Etelä-Afrikka, Israel ja Kreikka.