Helsinki,
20
helmikuu
2018
|
08:15
Europe/Helsinki

Uuden tutkimuksen mukaan mustesuihkun hyödyt syrjäyttävät laserin ykköspaikalta

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on edelleen vallalla lasertulostusteknologiaa koskevia harhaluuloja, mutta lisääntyvät ympäristö-, kustannus- ja suorituskykyvaatimukset antavat mustesuihkulle tilaa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä ja vaikuttajista 74 % valitsee mustesuihkun, jos heille esitetään tulostusteknologian valintaan liittyvät tosiseikat.

Epson Europen ja Coleman Parkesin netissä toteuttamassa tutkimuksessa koottiin yli 8 000 ammattilaisen näkemykset 21:stä Euroopan maasta, myös Suomesta. Vastaajille esitettiin sarja väittämiä, jotka pohjautuivat puolueettomien tahojen vahvistamiin tietoihin mustesuihkutekniikan ja laserin suorituskyvystä yrityskäytössä. Vastausvaihtoehdot olivat ”tosi” ja ”epätosi”, ja väittämillä selvitettiin sitä, kuinka hyvin vastaajat ovat tilanteen tasalla. Tulokset yllättivät tutkijat. Niiden mukaan vallalla on vielä monia ikivanhoja väärinkäsityksiä siitä, kumpi teknologioista on ympäristön kannalta parempi ja suorituskykyisempi. Tämä koskee varsinkin laitteiden tuottaman jätteen määrää sekä tuottavuutta. Itse asiassa vain 7 % vastaajista tiesi, että yrityskäyttöön tarkoitettu mustesuihkuteknologia vie ykköstilan kaikilla viidellä testatulla osa-alueella: jätemäärässä, tuottavuudessa, nopeudessa, hiilidioksidipäästöissä ja energiankulutuksessa.

Pariisin ilmastosopimus edellyttää yrityksiltä ympäristötoimenpiteitä

Mustesuihkutekniikan hyödyt yritystulostuksessa ovat erityisen tärkeitä suuryrityksille. Niillä on nimittäin edessään jatkuvasti kiristyvä mukautuminen vuotuisiin raportointivaatimuksiin niin EU:ssa kuin kaukaisemmillakin talousalueilla. Nykyiset kansalliset politiikat ovat usein riittämättömiä, jotta pysyteltäisiin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteessa. Sen mukaan Maapallon keskilämpötilan nousu pitää pystyä rajoittamaan selvästi alle kahteen asteeseen. Kansainvälisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yrityksiltä etenkin sitä, että ne todistavat noudattavansa globaaleja mittapuita esimerkiksi kestävässä kehityksessä.

Kun tuloksia tarkastellaan alueittain, tulee näkyviin mielenkiintoisia maiden välisiä eroja eri puolilla Eurooppaa. Tässä keskitytään Suomeen. Vastaukset osoittavat, että huolimatta mustesuihkua koskevista väärinkäsityksistä ylivoimainen enemmistö vastaajista eli 62 % valitsisi mustesuihkuteknologian sen jälkeen, kun he olivat tulleet tietoisiksi tulostusvalintoja koskevista tosiseikoista.

Vastaajien enemmistö (62 %) oli virheellisesti sitä mieltä, että lasertulostin tuottaa vähemmän hiilidioksidia. 65 % taas oli siinä väärässä käsityksessä, että laser tuottaa mustesuihkua vähemmän jätettä. Lisäksi 70 % vastaajista luuli virheellisesti, että tuottavuus on parempi lasertulostinta käytettäessä vähempien käyttökatkojen ja vähäisemmän huoltotarpeen ansiosta.

Epsonilla on pitkät perinteet erilaisten tulostusratkaisujen innovoijana. Jo siksikin yhtiö haluaa lisätä tietoisuutta mustesuihkutekniikan eduista yrityskäytössä. Kyseinen teknologia on parempi yrityksen talouden kannalta, ja lisäksi se pienentää ympäristövaikutuksia.

”Lasertulostimet ovat hallinneet toimistotulostusta pitkään”, kertoo Suomen Epsonin maajohtaja Jorma Lempinen. ”Käyttäjät ovat kuitenkin alkaneet vaatia parempia lopputuloksia halvemmalla, nopeammin ja energiatehokkaammin. Epsonilla todettiin, että odotuksiin saattoi vastata vain tehostamalla alun perin teolliseen tulostukseen suunnitellun Epson-mustesuihkuteknologian kehitystä. Teollisessa ympäristössä tuottavuus ja laatu ovat keskeisiä kriteereitä”, Lempinen jatkaa.

Epson on investoinut uusiin tuotantolaitoksiin 585 miljoonaa euroa Japanissa ja muilla markkinoilla. Summasta 185 miljoonaa on varattu Epsonin PrecisionCore-teknologian kehitystyöhön. Kyseinen innovaatio on jo nykyisellään mullistanut yritysten mustesuihkumarkkinat.

Jatkokehitystyön tuloksena syntyi yrityskäyttöön tarkoitettuja mustesuihkutuotteita, joissa on jopa 100 sivun minuuttinopeus, edulliset sivukustannukset sekä jopa 99 prosenttia vähäisempi jätemäärä ja 96 prosenttia pienempi energiankulutus kuin lasertulostimissa. Lisäksi laitteiden huolto- ja käsittelytarve on jopa 98 prosenttia vähäisempi kuin lasertuotteissa 1.

Tietoja tutkimuksesta

Epson järjesti kyselytutkimuksen sosiaalisessa mediassa, nettimedioissa ja suorapostituskanavissa 21:ssä Euroopan maassa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Kroatia, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta). Tutkimus toteutettiin syyskuun ja marraskuun 2017 välisenä aikana, ja siihen saatiin 6 326 vastausta. Tavoitteena oli tutkia ihmisten tietämystä mustesuihkuteknologian eduista laseriin verrattuna ja selvittää, kumman vaihtoehdon vastaajat valitsisivat tutustuttuaan ensin faktoihin.

Täydentävän tutkimuksen teki Epsonin puolesta verkossa Coleman Parkes Research marraskuussa 2017. Sen tulokset sisältävät palautteen, joka on koottu organisaatioissa eri puolilla Eurooppaa työskentelevältä 1 818 ammattilaiselta.

1 BLI:n helmikuussa 2017 päättyneiden kahden kuukauden testien tulosten mukaan. Epsonin teettämissä testeissä oli vertailuvastuksena joukko kilpailijoiden laitteita.

Mustesuihku valtaa osuuksia tulostusmarkkinoilla. Markkinatutkija IDC:n mukaan mustesuihkun odotettu kasvu Länsi-Euroopassa on 10,2 % (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti, CAGR) vuoteen 2020 mennessä 2. Tietämyksessä on silti vielä aukkoja, joten Epson päätti alistaa kysymyksen tulostustekniikan valinnasta markkinoille – havainnollistaakseen mustesuihkun ja laserin todellisia eroja sekä vaikutuksia, joita jokaisella tulostustekniikan valinnalla on.”

2 IDC:n julkaisu: Western Europe Business Inkjet Market Shares, 2015.

Viime aikoina yritysvastuuta koskevat (niin sosiaaliset kuin ympäristöön liittyvät) vaatimukset ovat nousseet yhä tarkeämmiksi kysymyksiksi työpaikoilla kaikkialla Euroopassa. Epsonin päätös panostaa mustesuihkuun vaikuttaa viisaalta, sillä enemmistö (74 %) eurooppalaisista vastaajista valitsi mustesuihkun, kun oli ensin saanut muistutuksen tekniikkavalinnan todellisista vaikutuksista.

Boilerplate

Tietoja Epsonista

Epson on maailmanlaajuinen teknologiajohtaja, jonka tavoitteena on olla yhteiskunnalle merkityksellinen yritys, joka yhdistää ihmiset, asiat ja tiedot tehokkaiden, kompaktien ja tarkkojen teknologioiden avulla. Yritys on sitoutunut edistämään innovaatiota ja ylittämään asiakkaiden odotukset mustesuihkutulostuksen, visuaalisen viestinnän, puettavan tekniikan ja robotiikan alueilla. Epson on ylpeä yrityksen jatkuvista panostuksista kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Japanilaisen Seiko Epson Corporationin johtaman maailmanlaajuisen Epson-konsernin vuosittainen myynti on yli 1 biljoonaa jeniä. http://global.epson.com/
 

Ympäristövisio 2050 - eco.epson.com/