13
srpanj
2017
| 09:12 Europe/Amsterdam
Grafima, međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije, desetljećima predstavlja dostignuća u ovim industrijskim sektorima. Istovremeno predstavlja dostignuća strojarske industrije, sofisticirane napredne tehnologije, namjenskih

DOGAĐAJI