Zagreb,
02
ožujak
2021
|
14:00
Europe/Amsterdam

Novo Epsonovo izvješće o indeksu održivosti

Unatoč zahtjevima kupaca i zaposlenika, manje od četvrtine tvrtki smatralo je da su održivost i socijalna pitanja najvažnija tri prioriteta u 2020., ali su očekivanja nakon COVID-19 obećavajuća

Sažetak

Tijekom krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 manje od četvrtine europskih i bliskoistočnih tvrtki smatralo je održivost i socijalna pitanja među svojim glavnim trima prioritetima.

To je bilo u suprotnosti s općim stanovništvom, od kojeg je 71 % (kao kupci i zaposlenici) ekološka i socijalna pitanja smatralo važnima.Usto, 83 % tvrdilo je da je posvećenost ekološkim i socijalnim pitanjima u pogledu proizvoda i usluga koje kupuju bila važna. Zaposlenici, koji rade u uredu kao i oni koji rade od kuće, tvrdili su da ekološki čimbenici moraju imati ključnu ulogu u proizvodima koji su namijenjeni njihovoj upotrebi (70 % navodeći da tehnologije za rad od kuće moraju biti dugotrajne ili energetski učinkovite ili stvarati manje otpada).

Dok je 81 % zaposlenika otkrilo da im je važno da njihov poslodavac podržava socijalna i ekološka pitanja,donositelji odluka u IT sektoru predvode u vezi s pozitivnim ekološkim planiranjem za budućnost. To će nedvojbeno pridonijeti onim

tvrtkama koje nastoje dati prioritet tim pitanjima nakon panedmije bolesti COVID-19 te se bolje uskladiti s očekivanjima kupaca i zaposlenika.

Očigledne su regionalne i generacijske razlike, no većina se slaže da postoje poslovne prednosti održivog i društvenog djelovanja.

Novo izvješće o indeksiranju koje je Epson pokrenuo pregledava prioritete i očekivanja koji se odnose na održivost i socijalna pitanja, trenutačno i nakon pandemije bolesti COVID-19. U izvješću se ne traži samo utvrđivanje djelovanja tvrtki, nego i mogućnosti i prijetnji koje proizlaze iz očekivanja njihovih kupaca i zaposlenika. Demografske i regionalne varijacije također se pregledavaju.

Izvješće uključuje rezultate istraživanja provedenog tijekom ljetnih mjeseci pandemije bolesti COVID-19, u kojem se oko 4000 ispitanika diljem Europe i na Bliskom istoku postavljaju pitanja o njihovim djelovanjima i stavovima prema održivosti. [1] Nakon toga uslijedio je niz rasprava koje su održane u posljednjem tromjesečju 2020. kako bi se ispitali rezultati istraživanja.

„Za Epson je održivost već dugo temelj poslovnog sektora, kako u dizajnu i proizvodnji naših proizvoda, tako i u vlastitom ponašanju i poslovanju. Ne vjerujemo da smo sami u težnji održivijem pristupu poslovanju, ali pandemija je promijenila mnoge prioritete”, komentira Darren Phelps, potpredsjednik Epson Europe. „Željeli smo učiti te se prilagoditi svojim partnerima i potrošačima kako bismo utvrdili kada tehnologija može pridonijeti usklađivanju i podržavanju planova za održiviju i gospodarski sigurniju budućnost. U ovom se izvješću iznosi uvid koji smo prikupili u pogledu aktualnog i planiranog djelovanja te očekivanja dionika koja mogu utjecati na poslovni uspjeh.”

Položaj održivosti – trenutačno i nakon pandemije bolesti COVID-19

Razumljivo je da su novi pritisci koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID-19 potaknuli tvrtke na promjenu prioriteta. Nažalost, održivost i socijalna pitanja naizgled su zanemareni, uz 76 % ispitanika koji tvrde da se ne nalaze među glavnim trima prioritetima njihova poslovanja. S druge strane, očekuje se ponovno posvećivanje pažnje tim pitanjima nakon završetka krize, uz 65 % ispitanika koji tvrde da će ta pitanja postati važnija nakon pandemije bolesti COVID-19.

Održivost i troškovna učinkovitost mogu ići ruku pod ruku kada se radi o uredskim tehnologijama. No, ta rješenja često se zanemaruju uz makro trendove kao što su vjetroturbine i solarni paneli koji mnogima daju naslutiti da održivost može biti nedostupna i skupa.

Donositelji odluka u IT sektoru potencijalni su prvaci u održivosti.

Donositelji odluka u IT sektoru predvode kada je riječ o pozitivnom planiranju za budućnost, uz 79 % ispitanika koji očekuju povećanje važnosti ekoloških i socijalnih pitanja nakon pandemije bolesti COVID-19. To se može objasniti činjenicom da imaju bolji uvid i znanje o jednostavnim tehnološkim rješenjima na raspolaganju te da su bolje pozicionirani za njihovo provođenje i praćenje njihova utjecaja.

„Već smo svjesni da tehnologija tintnih pisača ima velike prednosti za okoliš u odnosu na laserske pisače i već dugi niz godina zalažemo se za prijelaz”, kaže Darren Phelps. „Jednostavno govoreći, kada bi se svi laserski pisači u Europi zamijenili Epsonovim poslovnim tintnim pisačima bez upotrebe topline, mogli bismo svake godine uštedjeti dovoljno energije za smanjenje emisija CO2 za 410 milijuna kilograma i troškove energije za do 152 milijuna EUR godišnje. [1]

Prilika održivosti

Manje materijalne koristi također postoje za tvrtke koje se i dalje posvećuju ekološkim i socijalnim naporima, pri čemu 82 % donositelja odluka i 78 % onih koji ne donose odluke smatraju da ti napori mogu znatno utjecati na poslovnu učinkovitost.

  • 44 % vjeruje u percepciju brenda
  • 40 % u odanost zaposlenika
  • 38 % u produktivnost zaposlenika

Nadalje, od onih koji se usredotočuju na ekološke i socijalne napore, 86 % očekuje povećanje poslovne dobiti u narednoj godini / pet godina.

Kao potrošači ili kupci, 83 % ispitanika tvrdi da je posvećenost ekološkim i socijalnim pitanjima u pogledu proizvoda i usluga koje kupuju važna. Usto, ti su čimbenici važni za 81 % zaposlenika, koji žele da ih njihovi poslodavci podržavaju. Ključan čimbenik u pogledu budućeg planiranja radne snage.

Zaposlenici žele da se veća pažnja posveti opremi (kod kuće i u uredu) bez obzira na njihovu dob

Kada je riječ o osiguranim proizvodima, zaposlenici žele i u tom području vidjeti napore u pogledu održivosti, pri čemu 70 % njih tvrdi da je bitno da su proizvodi napravljeni da budu dugotrajni, energetski učinkoviti i/ili da smanjuju otpad.

Premda je generacijska razlika očigledna, s više od 76 % osoba mlađih od 22 godine i 71 % osoba od 23 do 37 godina koje očekuju da će društvena i ekološka pitanja postati sve važnije nakon pandemije bolesti COVID-19 u odnosu na 55 % osoba od 54 i više godina, starija demografska skupina potiče potražnju za energetskom učinkovitosti, dugotrajnosti i smanjenjem otpada u pogledu proizvoda.

[1] Istraživanje je u ime Epsona u lipnju 2020. provela tvrtka B2B International.

[1] Na temelju Epsonovih izračuna. Metodologija koju je potvrdio TÜV Rheinland, temeljena na „Uobičajenoj potrošnji energije”, utvrđena u okviru i/ili simulirana u skladu s postupkom ispitivanja Energy Star i prikazana u kWh godišnje. Modeli identificirani pomoću alata za praćenje HCP tvrtke IDC za drugo tromjesečje 2019. (podaci od prvog tromjesečja 2015. do četvrtog tromjesečja 2018.) i ugrađena baza za 2018. u poduzećima EU22 o kojima je IDC izvijestio („Instalirana baza vertikalno, drugo tromjesečje 2019.”). Usporedni izračuni mogu se pronaći ovdje: https://www.epson.eu/neop-footnotes

Napomene uredniku:

Pogledajte više o tome što Epson poduzima kako bi podržao održivost: https://www.epson.eu/greenreport