Søborg,
18
Oktober
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Hvordan kan teknologien ændre industrien?

Den fjerde industrielle revolution vil have konsekvenser langt ud over produktion og vil kræve tilpasning fra både myndigheder, undervisere, investorer og medarbejdere.

Ændringer i industrien

En revolution inden for teknologi vil medføre transformation på tværs af hele det industrielle landskab. Denne ændring vil ikke være ensartet. Disse forskelle fremhæves tydeligt i nyere forskning fra Epson, hvor man ser på arbejdspladsen fra 2025 og fremefter. Vi interviewede 17 førende tænkere om teknologidrevne tendenser inden for europæisk industri, og derefter spurgte vi over 7.000 europæiske virksomhedsledere og medarbejdere for at få en forståelse af deres bevidsthed og opfattelse af disse tendenser samt deres forventning til, hvordan de vil blive påvirket. Når vi taler om den industrielle revolution, dukker der billeder frem af moderne maskiner, der leverer innovation til produktionsbranchen. Opfattelserne af den nye (fjerde industrielle) revolution er ikke anderledes. Europæiske medarbejdere fremhævede i høj grad bilindustrien og den industrielle produktion som områder, der forventes at blive mest påvirkede. Men en revolution består af andet end maskineri.

Ændringer af bestemmelser

De steder, hvor denne revolution er anderledes end tidligere tiders revolutioner, er måske, at den strækker sig over et meget større område. Det moderne europæiske industrielle landskab er styret af indbyrdes forbundne bestemmelser, og disse bestemmelser vil have stor indflydelse på morgendagens transformation. Vores forskning fremhæver, at 73 % af de europæiske medarbejdere mener, at nye teknologier vil føre til flere bestemmelser og lovgivning om ansvar og praksisser. Det er her, vores moderne revolution i høj grad kan adskille sig fra tidligere tider, da brancher som sundhedssektoren skal tilpasse sig bestemmelser med langt større konsekvenser. Det er også her, at offentlige institutioner kan tilbyde den mest sektorspecifikke indflydelse på teknologi.

Transformation efter sektor

Teknologiens forskellige indflydelse på forskellige sektorer er et nøgleelement i Epsons undersøgelse. Vi undersøgte fem vigtige sektorer: sundhedssektoren, detailhandlen, produktionsbranchen, uddannelsessektoren og den generelle forretningsverden. Det står klart, at disse brancher, på trods af de overvældende fordele ved teknologi, står over for lignende udfordringer, når det gælder effektiv implementering. For detailhandlen viste vores undersøgelser, at forbrugerne vil få en betydelig indflydelse på den måde, som varerne købes og produceres på, med 3D-udskrivning der vil skabe et landskab af lokal, tilpasset produktion. Big data og wearable-teknologi vil være endnu et skridt i retning af en verden, hvor detailhandlerne ikke længere selv leverer varer og i stedet tilbyder forbrugerne licenser til at udskrive derhjemme eller et andet sted. Inden for produktion vil dette skift i købsadfærd have en væsentlig indflydelse på den måde, som varer produceres på globalt. I denne sektor har man et optimistisk syn på fremtiden, selvom man erkender, at den traditionelle produktionsmodel vil blive fuldstændig transformeret. I sundhedssektoren vil dataenes rolle demokratisere personlig pleje. Dette giver mulighed for at diagnosticere patienterne og yde forebyggende pleje i deres egne hjem på en måde, som er meget langt fra det, vi i øjeblikket kan. Men som tidligere bemærket, kan det lovgivningsmæssige miljø have betydelig indflydelse på, hvordan dette kommer til at gå.

Tilpasning på tværs af sektorer

Mens den umiddelbare indflydelse i forskellige sektorer kan variere, vil et fælles tema for de forskellige sektorer være behovet for en positiv tilgang. En EU-rapport fra 2016 om fremtidens arbejde1 fremhæver det kontinuerlige i denne type af forandringer og behovet for et regulerende miljø, hvor man forstår og tilpasser sig ændringerne, sammen med en uddannelsesmæssig struktur, hvor man opbygger færdigheder til fremtiden. Vores egen undersøgelse viser, at medarbejdere i uddannelsessektoren forbliver optimistiske i deres syn på teknologiens indflydelse på deres sektor. Men økonomi, uddannelse af undervisere og korrekt implementering vil fortsat være hindringer til succes. Den forventede realitet er, at i løbet af de næste ti år og længere vil industrien fortsætte med at tilpasse sig og ændre sig som følge af løbende teknologisk innovation. Det at sikre et uddannelsessystem, der forbereder og støtter morgendagens arbejdsstyrke i livslang læring og tilpasning, vil derfor være et vigtigt grundlag for Europa.

Vil du vide mere?

Den fulde rapport indeholder alle oplysningerne, og du kan hente den her.

1 http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-2