23
Oktober
2017
|
05:00
Europe/Amsterdam

Hvordan vil teknologi endre jobbene våre?

Forskning viser at europeiske arbeidstakere forventer at teknologi vil gjøre arbeidet mindre hektisk, mer fleksibelt og mer kreativt – er de klare til det?

Hos Epson vil vi gjerne utforske hvilken innvirkning den teknologiske revolusjonen vil ha på arbeidsplassen. Ved hjelp av nyere forskning blir omfanget av disse virkningene ganske tydelig. I den første bloggen i denne serien, «Hvordan vil teknologi endre måten vi driver forretninger på?» snakket vi om hvordan europeiske arbeidstakere forventer at bedriftene deres vil endres i løpet av det neste tiåret, og hvordan de bør forberede seg på disse endringene. I denne artikkelen går vi over til å undersøke virkningen av disse endringene på de enkelte arbeidstakerne og deres rolle på arbeidsplassen. Det er tydelig at teknologisk innvirkning er en faktor for europeiske arbeidstakere.  Nesten halvparten (48 %) mener at teknologi vil ha direkte innvirkning på deres rolle på arbeidsplassen, og 6 prosent går så langt som å mene at deres rolle ikke lenger vil eksistere om ti år. Denne følelsen må ses mot en bakgrunn av kraftige globale advarsler. I en rapport fra 2016 anså World Economic Forum at et nettotap av arbeidsplasser bare til automatisering og robotteknologi ville komme opp i 5,1 millioner i 15 ledende globale økonomier innen 2021.1 Så har arbeidstakerne rett i sine bekymringer?

Effektive roller

Hvis vi skal unngå fellen med å tenke på teknologi bare som en trussel mot arbeidsplasser, må vi også ta inn over oss de mulighetene den åpner opp for, som undersøkelsen vår viser. På tross av de negative overskriftene om tap av arbeidsplasser har mange arbeidstakere en positiv holdning til det de forventer at blir den kommende utviklingen av rollene deres på arbeidsplassen. En tredel av europeiske arbeidstakere mener at rollene deres vil bli mer effektive som et resultat av teknologisk utvikling, og i tillegg at de vil bli mer produktive, mer nøyaktige og mer analytiske, og arbeidstakerne innen produksjonsindustri og detaljhandel er enige om at økt effektivitet vil gi de største fordelene. Men det handler ikke bare om effektiviteten i arbeidet, arbeidets innhold kommer også til å utvikle seg.  21 prosent av arbeidstakerne mener for eksempel at den teknologiske utviklingen vil føre til at rollene deres blir mer kreative.

Kommunikasjon i et arbeidsliv i endring

Miljøet på arbeidsplassene vil også bli endret. Nesten halvparten av respondentene mente at arbeidsplassen vil bli mer overvåket og kontrollert, men at det også vil bli større fleksibilitet – 38 % av respondentene tror at teknologi vil føre til mer fleksibel arbeidstid. Derimot tror bare 19 prosent at arbeidet vil bli mer slitsomt og krevende, noe som bekrefter en forventet trend mot en bedre balanse mellom arbeid og privatliv. Henne innvirkningen den teknologiske utviklingen vil få på arbeidsplassen, formidles, vil være avgjørende. Bare 62 prosent av arbeidstakerne mener for øyeblikket at organisasjonene deres er gode eller svært gode på kommunikasjon om virkningen av teknologiske endringer. Dette tallet reduseres til bare 57 prosent når det gjelder kommunikasjon rundt bestemte arbeidsroller. Videre svarer bare 54 prosent av respondentene at organisasjonene deres er gode eller svært gode på å involvere de påvirkede arbeidstakerne i beslutningsprosessen. Det betyr at nesten halvparten av bedriftene ikke klarer å kommunisere klart om innvirkningen av viktige teknologiske endringer.

Forberedelser er avgjørende

Hvis organisasjoner vil plassere seg slik at de kan utnytte de teknologiske endringene, må de enkelte medarbeiderne være forberedt. Bare 65 prosent av respondentene mener at organisasjonene deres er gode eller svært gode på opplæring av ansatte i bruk av teknologi, og bare 47 prosent mener at organisasjonene er gode på å gi ny opplæring til potensielt overflødige medarbeidere. I et miljø der 60 prosent av europeiske arbeidstakere mener at organisasjonene deres er gode eller svært gode til å rekruttere nye medarbeidere, viser undersøkelsen vår en mulig fremtid der ferdigheter er noe man anskaffer, ikke noe man utvikler. I et arbeidsliv i rask endring kan støtte til arbeidstakere mens de skaffer seg de nødvendige nye ferdighetene, bli en avgjørende faktor.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her

1 http://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-employment-idUSKCN0UW0NV