Høvik,
18
Oktober
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Hvordan vil teknologien endre industri og næringsliv?

Den fjerde industrielle revolusjon vil få konsekvenser langt utover produksjonsindustrien, og den vil kreve stor tilpasningsdyktighet fra både myndighetene, undervisningssektoren, investorer og arbeidstakere.

Endringer i industrien

En teknologisk revolusjon vil medføre endringer over hele det industrielle landskapet. Og endringene vil ikke være ensartet. Disse forskjellene fremheves tydelig i Epsons nye undersøkelse, hvor vi har sett nærmere på hvordan arbeidslivet vil arte seg i 2025 og videre fremover. Vi intervjuet 17 ledende tenkere om teknologidrevne trender innen europeisk industri, og deretter spurte vi over 7 000 ledere og arbeidstakere i europeiske bedrifter og organisasjoner for å få en forståelse av deres bevissthet om og oppfatning av disse trendene, i tillegg til hvilke forventninger de har når det gjelder hvordan de selv vil bli påvirket. Når vi snakker om en industriell revolusjon, ser vi gjerne for oss nye maskiner som gir radikale endringer i produksjonsindustrien. Oppfatningene av denne nye (fjerde industrielle) revolusjon skiller seg ikke merkbart fra dette. Europeiske arbeidstakere la stor vekt på bilbransjen og annen industriell produksjon som områder som forventes å bli mest påvirket. Men det skal mer enn maskiner til for å skape en revolusjon.

Endringer av lover og forskrifter

Der denne revolusjonen muligvis skiller seg ut i forhold til dem vi har sett før, er at den har et mye bredere nedslagsfelt. Det moderne europeiske industrielle landskapet er et landskap preget av sammenholdende lover, regler og forskrifter, og disse vil ha stor innvirkning på endringene som kommer i fremtiden. Undersøkelsen vår viser at 73 prosent av europeiske arbeidstakere mener at ny teknologi vil føre til flere lover og forskrifter angående ansvar og prosedyrer. Det er her vår moderne revolusjon kan komme til å avvike betydelig fra historien, når bransjer som helsevesenet må tilpasse seg en mye mer betydelig forskriftsmessig belastning. Det er også her at offentlige myndigheter kan få den mest sektorspesifikke innvirkningen på den teknologiske utviklingen.

Ulike endringer i ulike sektorer

Den ulike effekten av teknologien i ulike sektorer er et nøkkelelement i Epsons forskning. Vi undersøkte fem viktige sektorer: helsevesenet, detaljhandelen, produksjonsindustrien, utdanning og generell forretningsdrift. Det er tydelig at til tross for de overveldende fordelene teknologien gir, vil disse bransjene stå overfor ganske like utfordringer når det gjelder den praktiske implementeringen. I detaljhandelen viste undersøkelsen vår at forbrukerne vil ha stor innvirkning på måten varer kjøpes og produseres på, med 3D-utskrift som skaper et landskap av lokal, tilpasset produksjon. Store data og kroppsnær teknologi vil videre legge til rette for en verden der forhandlere ikke lenger leverer ut varene selv, men gir forbrukerne lisenser til å skrive dem ut, enten hjemme eller et annet sted. Denne forskyvningen i handleatferd vil ha betydelig innvirkning på måten varer produseres på globalt. Denne sektoren viser en bemerkelsesverdig positiv holdning til fremtiden, til tross for anerkjennelsen av at den tradisjonelle produksjonsmodellen vil bli fullstendig forvandlet. I helsevesenet vil tilgangen til data demokratisere personlig pleie. Det vil gjøre pasienten i stand til å stille diagnoser og iverksette forebyggende tiltak i sine egne hjem i en grad som overgår alt vi har sett til nå.  Men som tidligere nevnt, kan lover og forskrifter få betydelig innvirkning på hvordan dette vil lykkes i praksis.

Tilpassing uansett sektor

Mens den umiddelbare innvirkningen i ulike sektorer nok kan variere, blir behovet for tilpassing et felles tema i alle bransjer. En EU-rapport fra 2016 om arbeidslivets fremtid1 fremhever det kontinuerlige i denne typen endringer, men også det helt vesentlige behovet for et lovgivende og regulerende miljø som forstår og tilpasser seg endringene, i tillegg til et rammeverk innen utdanning som bygger opp kunnskaper og ferdigheter for fremtidens arbeidsliv. Vår egen undersøkelse viser at de som arbeider innen utdanning forblir optimistiske i sitt syn på innvirkningene av teknologi innen deres egen sektor. Imidlertid vil finansiering til videreutdanning av lærere og riktig implementering fortsatt by på problemer. Den forventede virkeligheten er at i løpet av de neste ti årene og videre fremover vil næringslivet fortsette å tilpasse seg og endres som et resultat av kontinuerlig teknologisk innovasjon. Det vil si at det å sikre et utdanningssystem som forbereder morgendagens arbeidstakere på livslang læring og tilpasning og støtter dem underveis, vil være et svært viktig grunnlag for Europa i tiden som kommer.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den.

1 http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-2