18
Říjen
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Jak mohou nové technologie změnit různé obory naší činnosti?

Čtvrtá průmyslová revoluce se zdaleka neomezí jen na výrobní sektor a reagovat na ni budou muset regulační orgány, vzdělávací instituce, investoři i zaměstnanci

Změny v provozech

Technologická revoluce zásadně ovlivní celé spektrum lidských činností. Ne všech oblastí se ale dotkne stejnou měrou. Potvrzuje to i nedávný průzkum společnosti Epson, jehož cílem bylo popsat podobu pracovišť v roce 2025 a v dalších letech. Zeptali jsme se 17 předních teoretiků, jakým způsobem podle nich rozšíření nových technologií ovlivní evropský průmysl. Jejich hypotézy jsme pak předložili více než 7 000 evropských vedoucích pracovníků a zaměstnanců, abychom zjistili, do jaké míry si jsou nových trendů vědomi, jak je vnímají a co očekávají, že budou znamenat pro ně. Když hovoříme o průmyslové revoluci, většina lidí si ji spojí s pokrokovými stroji umožňující inovace ve výrobě. Stejné představy vyvolává i nová (čtvrtá průmyslová) revoluce. Evropští pracovníci se jednoznačně shodli na tom, že nejvýrazněji nové technologie ovlivní automobilový sektor a sektor průmyslové výroby. U strojů ale revoluce nekončí.

Změny právního rámce

To, v čem se současná revoluce patrně odlišuje od těch předcházejících, je šíře záběru. Chod moderních evropských odvětví se řídí předpisy, které jsou vzájemně úzce propojené. Ty také významně ovlivní charakter budoucí transformace. Z našeho průzkumu vyplynulo, že 73% evropských zaměstnanců věří, že si rozmach nových technologií vyžádá vytvoření dalších předpisů a zákonů, jež určí odpovědnost a standardní postupy. Právě v tom nejspíš bude naše moderní revoluce značně odlišná od těch minulých – sektory, jako je například zdravotnictví, se budou muset vyrovnat s podstatně výraznější legislativní zátěží. A právě to bude moment, v němž budou úřady moci nejsilněji ovlivnit technologie pro konkrétní obory.

Transformace v jednotlivých sektorech

Společnost Epson se ve svém průzkumu zajímala především o rozdílný dopad technologií na jednotlivé sektory. Zaměřila se na pět klíčových oblastí: zdravotnictví, maloobchod, výrobu, vzdělávání a svět korporací. A je jasné, že přestože nové technologie přinesou především výhody, jejich efektivní implementace si ve všech těchto oblastech vyžádá nemalé úsilí. Na chod maloobchodního sektoru – způsob prodeje i výroby zboží – budou mít podle našeho průzkumu velký vliv spotřebitelé. Výroba se díky 3D tisku přesune na místní úroveň a bude výrazně přizpůsobená preferencím zákazníků. Možnost rychlého zpracování velkých objemů dat a nositelné technologie usnadní přechod k systému, kdy prodejci nebudou dodávat vlastní zboží, ale budou nabízet licence, které zákazníkům umožní, aby si zboží sami vytiskli, ať už doma nebo jinde. Tato změna v nákupním chování bude mít zásadní vliv na celosvětový systém výroby zboží. Pracovníci ve výrobním sektoru do budoucna hledí s povzbudivým optimismem, ačkoli si uvědomují, že tradiční model výroby čeká kompletní transformace. Ve zdravotnickém sektoru můžeme díky novým možnostem práce s daty očekávat jakousi demokratizaci péče o zdraví. Pacienti budou moci v pohodlí domova provádět diagnostiku i preventivní péči v míře, jaká dosud naprosto není myslitelná.  Ale jak už bylo řečeno, možnost zavedení takových postupů bude z velké části záviset na právní úpravě.

Nutnost přizpůsobení sektorů

Konkrétní důsledky nové revoluce se v jednotlivých sektorech mohou lišit. Všechny sektory bez rozdílu se však budou muset aktivně přizpůsobit novým poměrům. Zpráva EU o budoucnosti práce1 z roku 2016 zdůrazňuje, že změny budou probíhat dlouhodobě a také že bude nezbytné vytvořit právní prostředí, které tyto změny dokáže správně vnímat a zohledňovat, a vzdělávací systém, jenž zajistí rozvoj dovedností pro budoucnost. Náš vlastní průzkum ukazuje, že pracovníci ve vzdělávacím sektoru se na vliv technologií na svůj obor dívají s optimismem. Uvědomují si ale, že jejich úspěšné využívání může zkomplikovat nedostatečné financování, vzdělávání učitelů a nevhodná strategie zavádění. Očekává se, že jednotlivé obory se v průběhu následující dekády a dalších let budou průběžně proměňovat a přizpůsobovat stále přibývajícím technologickým inovacím. Proto pro celou Evropu bude nesmírně důležité, aby se podařilo vytvořit vzdělávací systém, který novou generaci zaměstnanců připraví a vybaví na celoživotní učení a také adaptaci v měnících se podmínkách.

Chcete se dozvědět více?

Celé znění zprávy naleznete zde: http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-2