Warszawa,
18
października
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Jak technologia może zmienić przemysł?

Czwarta rewolucja przemysłowa będzie mieć wpływ daleko większy niż tylko na produkcję oraz będzie wymagać przystosowania ustawodawców, dydaktyków, inwestorów i pracowników

Zmieniający się przemysł

Rewolucja w technologii spowoduje transformację w całym przemyśle. Te zmiany nie będą jednolite, a różnice ujawniły się wyraźnie w ostatnim badaniu firmy Epson dotyczącym zmian w miejscach pracy do roku 2025 i później. Przeprowadziliśmy wywiady z 17 czołowymi ekspertami dotyczące trendów rozwoju technologicznego w europejskim przemyśle, a następnie wykonaliśmy sondaż pośród 7000 europejskich pracowników i menedżerów firm, aby poznać ich znajomość i postrzeganie tych trendów, a także oczekiwania dotyczące tego, jaki wywrą na nich wpływ. Gdy mówimy o rewolucji przemysłowej, to pojawiają się nam przed oczami obrazy zaawansowanych maszyn umożliwiających innowacyjną produkcję. Postrzeganie nowej, czwartej z kolei rewolucji przemysłowej nie jest inne. Europejscy pracownicy bardzo wyróżniali przemysł motoryzacyjny i produkcję przemysłową jako obszary, w których jej efekt będzie największy. Ale dotyczy ona nie tylko samych maszyn.

Zmiana przepisów

To, czym ta rewolucja różni się od poprzednich, jest jej szerszy zakres. Obraz współczesnego europejskiego przemysłu jest sterowany przez zazębiające się przepisy i te przepisy będą mieć znaczny wpływ na przyszłą transformację. Nasze badanie wykazało, że 73 procent europejskich pracowników uważa, że nowe technologie będą wymagały więcej regulacji i przepisów dotyczących odpowiedzialności i praktyki. Właśnie w tym nasza nowa rewolucja może się różnić od poprzednich, gdyż branża, taka jak ochrona zdrowia, będzie musiała dostosować dużo więcej ważnych obciążeń prawnych. Właśnie tu organy rządowe mogłyby zaproponować najbardziej znaczący, zależny od sektora, wpływ na technologię.

Transformacja zależna od sektora

Najważniejszym elementem badania firmy Epson było zróżnicowanie wpływu technologii w różnych sektorach. Badaliśmy pięć sektorów — związany z ochroną zdrowia, handlem detalicznym, produkcją, edukacją i ogólnie rozumianym światem korporacji. Jest jasne, że pomimo niewątpliwych korzyści wynikających z technologii, wszystkie stają przed jednakowym wyzwaniem dotyczącym jej efektywnego wprowadzania. W sektorze handlu nasze badanie wykazało, że konsumenci mają znaczny wpływ na to, jak towary są sprzedawane i produkowane, a druk 3D stwarza możliwość lokalnej, niestandardowej produkcji. Duża ilość danych i wearable technologies ułatwią w przyszłości przejście do modelu, w którym sprzedawcy nie dostarczają towarów sami, lecz oferują konsumentom licencje pozwalające drukować im w domu lub gdziekolwiek indziej. W sektorze produkcyjnym ta zmiana w zachowaniach związanych z kupowaniem może mieć znaczący wpływ na to, jak towary będą produkowane globalnie. Ten sektor wykazuje pokrzepiająco pozytywną ocenę przyszłości, pomimo stwierdzenia, że tradycyjny model produkcji zupełnie się zmieni. W sektorze związanym z ochroną zdrowia rola danych uczyni opiekę bardziej demokratyczną. Udostępni to pacjentom możliwości diagnostyki i opieki prewencyjnej w domu w stopniu, jakiego dotąd nie znaliśmy. Jednak jak już wcześniej wspomniano, sukces zależy w znacznym stopniu od regulacji prawnych.

Przystosowania pomiędzy sektorami

Chociaż natychmiastowe efekty w poszczególnych sektorach mogą być różne, wspólnym tematem jest potrzeba pozytywnej adaptacji pomiędzy nimi. Raport UE z 2016 roku dotyczący przyszłości pracy1 podkreśla trwającą naturę tych zmian, ale także wielką potrzebę powstania otoczenia regulacyjnego, które rozumie te zmiany i dostosowuje się do nich, a także struktury edukacyjnej, która tworzy umiejętności przydatne w przyszłości. Nasze własne badania wykazały, że pracownicy oświaty mają optymistyczny pogląd, jeśli idzie o wpływ technologii na ich sektor. Jednak sprawy finansowe, szkolenie nauczycieli i odpowiednia implementacją mogą nadal stanowić bariery do osiągnięcia sukcesu. Oczekiwana rzeczywistość jest taka, że w ciągu dekady, a także w dalszym okresie, będą trwać zmiany i przystosowanie się branży ze względu na stałe innowacje technologiczne. Dlatego stworzenie takiego systemu edukacji, który będzie wspierał i przygotowywał przyszłych pracowników do ciągłego uczenia się i przystosowywania, będzie niezbędnym warunkiem dla Europy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pełny raport można pobrać.

1 http://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/future-work_en#h-2