Praha,
22
Február
2018
|
09:00
Europe/Bratislava

Svetové novinky v technologických inováciách

Japonsko to skrátka stále vie: Prečo je hardvér stále na špici

Za posledné storočie Japonsko zvládlo umenie vyvíjať celú škálu „svetových noviniek“ technologických inovácií, ktoré znamenali revolúciu toho, ako sa hráme a pracujeme. Od vreckovej kalkulačky v 70-tych rokov minulého storočia, osobného prehrávača Walkman v roku 1979, ktorý zmenil spôsob počúvania hudby, po nedávnych androidov (humanoidných robotov), ktorí rozprávajú, dívajú sa a konajú ako ľudia. Všetky tieto prelomové produkty dokonale zapadli do života ľudí v danej dobe, vytvorili nové hodnoty a dokázali predvídať, čo ľudia potrebovali, ešte skôr, ako si to uvedomili oni sami. 

Vynára sa softvér

Napriek tejto dlhej a plodnej histórii inovácií sa zdá, že stredisko sa presunulo na Západ, keďže je veľa rozruchu okolo softvéru, ktorý je „vzrušujúcejší“ ako hardvér (napr. Google, Facebook, Twitter, YouTube, Apple, Uber a AirBnB). Hoci sa však dnes softvér teší hlavnej pozornosti aj vďaka neustále sa rozvíjajúcemu vývoju, ktorý sa snaží plniť naše každodenné potreby, hardvér zostáva základnou hybnou jednotkou pre súčasnú spoločenskú evolúciou. Nepochybne tiež zostáva rozhraním medzi ľuďmi a softvérom. 

 

Sila japonského hardwaru

Čo je teda zdrojom sily japonského hardwaru? Najčastejšie používam príklad kuchára pripravujúceho sushi, ktorý je motivovaný spokojným úsmevom svojho zákazníka, rovnako ako peniazmi, ktoré dostane na konci večera. Myšlienka šikovného remeselníka, ktorý pracuje priamo pred očami spokojného zákazníka, je kľúčovým prvkom jedinečného štýlu výroby známeho pod pojmem monozukuri, čo znamená kombináciu umenia a vedy vo výrobnom procese, a je predchodcom udržateľnej výroby. Hlavnou myšlienkou je, že pohľad zákazníka inspiruje remeselníka, ktorý usiluje o dosiahnutie cieľa a prekonáva všetky prekážky na ktoré môže naraziť počas svojej cesty. Zjednodušene povedané koncept monozukuri sa prekladá ako „poctivé remeselné spracovanie“ a táto zručnosť sa zlepšuje v priebehu času vďaka túžbe vyrábať špičkové produkty s ľahkosťou, minimom odpadu a s použitím presných technických parametrov. To všetko je hlboko zakorenené v duchu japonského riadenia podniku a výroby. Všetky produkty sú vytvárané pri nekonečnom cykle neustálych vylepšení a vždy s ohľadom na koncového zákazníka.

Výskum a vývoj

Japonsko nie je z geografického pohľadu bohaté na prírodné zdroje. Dostupné zdroje musia byť vždy využívané efektívne a suroviny na výrobu vysoko kvalitného hardwaru pre export musia byť importované. Krajina má vysokou hustotu obyvateľstva, čo je kľúčovým faktorom rozvoja kompaktnej a efektívnej infraštruktúry, vrátane technológií. Firmy využívajú skúsenosti a niekoľkoročnú tradíciu, ktorá umožňuje, aby výdaje smerovali do výskumu a vývoja a prinášali významné výsledky.

Japonsko do výskumu a vývoja intenzívne investuje. Podľa najaktuálnejších údajov je Japonsko tretím najväčším investorom v oblasti výskumu a vývoja s 3,49 % z HDP za rok a 10 z 1 000 zamestnancov sa aktívne podieľa na vývoji. V podnikateľskom sektore sa táto suma rovná 132 644 miliónom amerických dolárov z celkových nákladov na výskum a vývoj (PPP) vo výške 170 589 miliónov dolárov. Asi nie je žiadnym prekvapením, že z celej Ázie získalo Japonsko najvyšší počet Nobelových cien za vedu.

Zatiaľ čo Západ presadzuje pevný trh softwaru, ktorý poháňa neopozeraný spôsob myslenia a investori pre inovatívne začínajúce podniky, úspešní japonskí výrobcovia aj naďalej vylepšujú a zakladajú si na tom, čo vedia najlepšie: hardware vyvinutý vďaka hlboko zakorenenému étosu kvalitného a presného spracovania.

Naša spoločná budúcnosť bude postavená na základe týchto dvoch svetov a spoločenského vývoja, ktorý bude doplnený a obohatený o obidva aspekty.

Vedúce postavenie v oblasti inovácií

Faktom zostává, že bez dostupnosti a neustáleho zdokonaľovania vysoko presného hardwaru, ktorý slúži ako nositeľ softwaru, by nebola uskutočnená žiadna z týchto zmien. Rovnako tak je pre tento pokrok zásadné zachovanie investícií do technických zručností odborníkov. V tomto si Japonsko vedie stále najlepšie. Spoločnosť Epson usiluje o to, aby sa pre svojich zákazníkov stala skutočne nenahraditeľnou. Preto sa snaží stelesňovať tento étos vytváraním vysoko presného hardwaru a dodržiavaním zásad technológií monozukuri a sho - sho - sei (efektivita, kompaktnosť a presnosť) u všetkých svojich produktov. Nepopieram, že sme si prešli obdobím, kedy sa naša spoločnosť odvrátila od svojich zásad a zamerala sa viac na konkurenciu ako na svojich zákazníkov. Aký malo ale význam prekonávanie našich konkurentov poskytovaním lepších funkcií a vlastností, ktoré zákazníci nepotrebovali? Behom posledných niekoľkých rokov sme sa však znovu vrátili späť k svojim koreňom poctivého remeselného spracovania, zamerali sme sa opäť na potreby zákazníkov a na vyšší cieľ urobiť svet lepším miestom. A zatiaľ veľa našich konkurentov výrobu outsourcovala, my sme sa zamerali na svoj vertikálne integrovaný obchodní model. Vo vlastných továrňach, tak vyrábame vlastné produkty, vďaka čomu môžeme vytvoriť cyklus, ktorý pri navrhovaní a výrobe odráža potreby zákazníkov. Už 75 rokov má spoločnosť Epson vedúce postavenie v inováciách a teraz sa zameriava na inovácie v oblasti atramentových tlačiarní, vizuálnej komunikácie, prenosných technológií a robotiky. Spoločnosť Epson v tomto má dlhodobú tradíciu: Vyrobila prvé elektronické hodinky, prvý prenosný počítač na svete (Epson HX-20), prvú kompaktnú a ľahkú digitálnu tlačiareň a prvú farebnú atramentovú tlačiareň na svete, ich nástupkyne sú dnes míľnikom v novodobej histórií spoločnosti Epson. V centre všetkého stojí zákazník a jeho skúsenosti s hardwarom. Spoločnosť Epson každý deň investuje 1,4 milión amerických dolárov (1,2 miliónov eur), alebo presnejšie 5,2 % svojho ročného zisku, aby vo výskume a vývoji hardwaru dosiahla maximum

 

Hardware bude aj naďalej dôležitý a potrebný

Použijeme ako príklad inteligentných okuliarov – revolučné aplikácie, ktoré sú vyvíjaná v rozšírenej realite, sú dobré len tak, ako sú kvalitné okuliare, ktoré sú vyrobené k ich užívaniu. Inteligentné okuliare Moverio od spoločnosti Epson sú navrhnuté pre viac užívateľských aplikácií. Okuliare ponúkajú jedinečný binokulárny displej OLED na báze kremíku s vysokým počtom pixelov pre rozšírenú realitu, ktorá je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky aj na náročných pracoviskách. Originálne produkty a vlastné technológie (na rozdiel od outsourcovaného návrhu a výroby produktov) spoločnosť Epson nielenže ručia za kvalitu spracovania, ale rovnako za vytvorenie produktov od základu. Požiadavky zákazníkov sú hnacou silou vývoja produktu a určujúcich každý krok. Na potreby koncového zákazníka je brať ohľad na následnú spoluprácu so softwarovými vývojármi na vývoji konkrétnych aplikácií pre inteligentné okuliare Moverio. Od Silicon Valley až po výskumné a vývojové laboratória v Japonsku je konsenzus rovnaký: Hardware bude aj naďalej dôležitý a potrebný.

Pre udržateľnú budúcnosť bude hrať dôležitou úlohu ekologicky neškodný, ale rovnako účinný, kompaktný a presný hardware, ktorý pomôže podnikom a firmám znížiť ekologickú stopu. Nie je teda prekvapením, že napriek veľkému pokroku v oblasti softwaru nebude žiadna z týchto zmien realizovaná bez hardwaru, ktorý nám využívanie softwaru umožňuje. Vysoko presný, efektívny a sofistikovaný hardware zostane i v budúcnosti míľnikom nášho spoločenského vývoja a nositeľom digitálnych revolúcií. Spoločnosť Epson je i naďalej verná svojim tradíciám, ktoré vychádzajú z japonského poctivého remeselného spracovania zameraného na zákazníka, a je pripravená pokračovať na svojej ceste za objavovaním zásadných inovácií a výrobou najlepšieho hardwaru vo svojej triede.

 

Dlaždice pre sociálnej siete na preklad

Vizuálny materiál k článku:

Karta s citáciami / dlaždice pre sociálne siete – navrhované citácie:

  • „Technologický pokrok, ktorý dnes vidíme, by nebol možný bez pokroku v hardwaru. Je taktiež hlavným prostredníkom medzi ľuďmi a softwarom.”
  • „Hardware je prostredníkom medzi človekom a softwarom. Bez neho by nebolo možné uskutočniť žiadny významný technologický pokrok.“
Boilerplate

O spoločnosti Epson

Spoločnosť Epson je globálny technologický líder spájajúci ľudí, veci a informácie vďaka originálnym a presným technológiám v kompaktných rozmeroch. Ponuka produktov spoločnosti Epson pozostáva z atramentových tlačiarní a digitálnych tlačových systémov, projektorov 3LCD, inteligentných okuliarov, snímacích systémov či priemyselných robotov. Spoločnosť Epson sa snaží prinášať inovácie a prekonávať očakávania zákazníkov v oblasti atramentovej tlače, vizuálnej komunikácie, nositeľného príslušenstva a robotiky.

Skupina Epson, vedená spoločnosťou Seiko Epson Corporation so sídlom v Japonsku, zamestnáva viac ako 80 000 ľudí v 86 spoločnostiach po celom svete a je hrdá na svoj prínos komunitám, v ktorých pôsobí, a na svoje trvalé snahy o zníženie dopadu na životné prostredie.

www.global.epson.com

O spoločnosti Epson Europe

Spoločnosť Epson Europe B.V. sídli v Amsterdame a je riadiacim centrom skupiny Epson pre Európu, Stredný východ, Rusko a Afriku. Spoločnosť Epson Europe zamestnáva 1 750 ľudí a vo fiškálnom roku 2016 zaznamenala obrat 1,7 miliárd eur. http://www.epson.sk

Environmentálna vízia 2050

http://eco.epson.com/