Ljubljana,
22
Januar
2018
|
07:34
Europe/Amsterdam

Kaj bi storili, če bi vašo službo ogrožala tehnologija?

Optimizem zaposlenih glede vpliva prebojnih tehnologij na kariere pozdravljamo, a ga ne gre jemati za samoumevnega.

Tehnologija obljublja, da bo povsem preobrazila področje dela. Industrijska evolucija se bo v času tehnološke revolucije zgodila bodisi zelo hitro ali pa uresničila postopoma – v več desetletjih. O hitrosti sprememb lahko razpravljamo na dolgo in široko, a dejstvo je, da je ta preobrazba neizogibna.

V aktualni raziskavi je podjetje Epson preučevalo delovna mesta prihodnosti in intervjuvalo več mnenjskih voditeljev ter 7000 zaposlenih v evropskih podjetjih, saj je želelo podrobneje spoznati prihodnje spremembe delovnih mest in njihov širši vpliv. Raziskava je razkrila prihodnost delovnih mest, kjer bodo tehnologije, kot sta umetna inteligenca in obogatena resničnost, dvigale učinkovitost dela in povsem preobrazile delovna mesta, ki jih poznamo danes. Odziv podjetij na spremembe in integracija sodobnih tehnologij pa bosta lahko odločala o tem, ali bo posamezno podjetje ostalo konkurenčno ali pa drastično zaostalo.

Poleg organizacijskih sprememb bo tehnološko obarvana prihodnost dela zahtevala tudi razvoj individualnega razumevanja novih tehnologij. Zaposleni se bodo morali naučiti prilagajanja in razvijati spretnosti, ki jih bo zahtevala tehnološka revolucija.

Kako zaposleni razumejo spremembe

Epsonova raziskava ugotavlja, da se evropski zaposleni v splošnem zavedajo sprememb, ki jih prinaša tehnološki napredek in v veliki meri ostajajo optimistični. Ob predstavitvi sprememb, ki bodo preoblikovale njihova delovna mesta in delo, je bilo 72 odstotkov anketiranih optimističnih glede prihodnosti, pri čemer je 65 odstotkov anketirancev izrazilo pozitivno pripravljenost, da po potrebi prevzamejo nove vloge. Prav pripravljenost na spremembe in prilagajanje bosta bistvena pri oblikovanju prihodnosti posameznih delovnih mest.

Na organizacijski ravni bodo spremembe zahtevale znatno komuniciranje sprememb, če naj zaposleni te pozitivno sprejmejo na delovnem mestu. Epsonova študija presenetljivo ugotavlja, da bi 6 odstotkov zaposlenih namerno motilo uvedbo novih tehnologij, če bi menili, da te ogrožajo njihovo delo. Še bolj presenetljiv je podatek, da se ta delež dvigne na 17 odstotkov v primeru zaposlenih na višjih vodstvenih položajih.

Te ugotovitve vlečejo nekatere vzporednice iz zgodovine, ko je britansko industrijsko revolucijo spremljalo gibanje ludizma (delavci so razbijali stroje, saj so se bali za svoje delo). Prav v časih tehnološke revolucije je takšen odziv nekaterih delavcev tudi pričakovan. Medtem ko nekateri podpirajo močan odziv delavcev na nove tehnologije, je takšen protest večkrat neutemeljen, saj so tudi stroji olajšali delo ljudem. V novi tehnološki revoluciji si morajo zato organizacije prizadevati, da se zgodovina ne bo ponovila.

Spremembe in koristi

Konec koncev je tehnologija pripravljena prinesti znatne koristi podjetjem, zaposlenim in posameznikom. Raziskava ugotavlja, da je večina zaposlenih pripravljena sprejeti tehnološke spremembe. Toda ovire za njihovo implementacijo še vedno obstajajo, zato morajo podjetja nujno poskrbeti, da bodo novosti implementirala skupaj z zaposlenimi in v soglasju z njimi.

Panožne izzive, ki se med sektorji gospodarstva in v posameznih podjetjih lahko znatno razlikujejo – tako po naravi kot kompleksnosti – bomo podrobneje predstavili v prihodnjih člankih.

Ključno vprašanje tako ostaja – bomo posamezniki sprejeli odgovornost za uspešno rabo sodobnih tehnologij? Bomo v prihodnje znali in zmogli razviti ter razumeti veščine, ki jih bomo potrebovali za uspešno delo?

Želite več informacij?

Preberite si celotno poročilo, ki ga lahko tukaj prenesete s spleta.

Podjetje Epson je vodilno tehnološko podjetje, katerega cilj je povezovati ljudi, stvari in informacije na kar bolj učinkovit način z rabo natančnih tehnologij. Podjetje ima v pondbi brizgalne tiskalnike, sisteme za digitalni tisk, projektorje 3LCD, pametna očala, različne senzorje in industrijske robote. Epson se osredotoča na inoviranje in preseganje pričakovanj strank, tako na področju tiska, vizualnih komunikacij, nosljivih naprav ter robotike.

Pod okriljem japonske korporacije Seiko Epson Corporation skupina Epson zaposluje več kot 80 tisoč ljudi v 86 podružnicah po svetu, ki skrbijo za razvoj skupnosti, v katerih delujejo ter si prizadeva za kar najbolj trajnostno poslovanje s čim manjšim škodljivim vplivom na okolje.www.global.epson.com

O podjetju Epson Europe

Epson Europe B.V. je podružnica s sedežem v Amsterdamu, ki skrbi za razvoj poslovanja v Evropi, Srednjem Vzhodu, Rusiji in Afriki. Zaposluje 1750 ljudi, v poslovnem letu 2016 pa je ustvarila 1,7 milijarde evrov prihodkov.

http://www.epson.eu

Epsonova okoljska vizija 2050

http://eco.epson.com/