Amsterdam,
18
Oktober
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Kako bi lahko tehnologija spremenila industrijo?

Četrta industrijska revolucija ne bo vplivala samo na proizvodnjo, prilagoditi se bodo morali tudi regulativni organi, učitelji, vlagatelji in delavci.

Industrija, ki se spreminja

Tehnološka revolucija bo preobrazila celotno podobo industrije. Ta sprememba pa ne bo enotna. Razlike so jasno opredeljene v nedavni Epsonovi raziskavi o delovnem mestu leta 2025 in pozneje. Izprašali smo 17 vodilnih mislecev na področju tehnoloških trendov v evropski industriji, nato pa smo anketirali več kot 7000 evropskih poslovnežev in delavcev, da bi spoznali njihova stališča in mnenja o teh trendih ter tudi njihova pričakovanja o vplivih teh trendov. Ko govorimo o industrijski revoluciji, se nam v mislih prikazujejo slike transformativnih strojev, ki prinašajo inovacije v proizvodnjo. Tudi dojemanje nove (četrte industrijske) revolucije ni drugačno. Evropski delavci so kot področji, kjer bo čutiti največji vpliv, izpostavili avtomobilski sektor in industrijsko proizvodnjo. Vendar pa revolucija prinaša več kot samo stroje.

Predpisi, ki se spreminjajo

Ta revolucija se verjetno najbolj razlikuje od preteklih revolucij zaradi širšega okolja, v katerem se bo pojavila. Podobo sodobne evropske industrije vodijo medsebojno povezani predpisi, ki bodo opazno vplivali na preobrazbo v prihodnosti. Naša raziskava kaže, da 73 odstotkov evropskih delavcev meni, da bodo nove tehnologije vodile do novih predpisov in zakonov o odgovornosti ter praksah. Prav na tem področju se naša moderna revolucija opazno razlikuje od preteklih revolucij, saj panoge, kot je zdravstvo, sprejemajo posledično veliko bolj regulativno obremenitev. Tudi tukaj lahko vladni organi najbolj vplivajo na tehnologijo glede na posamezne sektorje.

Preobrazba sektorjev

Različen vpliv tehnologije na posamezne sektorje je ključni element Epsonove raziskave. Raziskali smo pet ključnih sektorjev: zdravstvo, maloprodajo, proizvodnjo, izobraževanje in splošni poslovni svet. Jasno je, da se bodo kljub izjemnim prednostim tehnologije te panoge soočale z enakim izzivom glede učinkovite uvedbe. Naša raziskava je ugotovila, da imajo kupci v maloprodaji pomemben vpliv na način nakupa in proizvodnje blaga, medtem ko 3D-tiskanje ustvarja prostor za lokalno proizvodnjo po meri. Veliki podatki in nosljive tehnologije bodo še olajšale prehod v svet, kjer prodajalci ne zagotavljajo blaga sami, ampak ponujajo kupcem licenco za tiskanje doma ali kje drugje. V proizvodnji bo imel ta premik v nakupovalnih navadah pomemben vpliv na globalno proizvodnjo blaga. Sektor izkazuje zelo pozitivne obete za prihodnost, kljub potrditvi, da se bo tradicionalni proizvodni model popolnoma preobrazil. V zdravstvu vloga podatkov demokratizira osebno oskrbo. Bolnikom bo omogočala možnosti diagnosticiranja in preventivne oskrbe v lastnih domovih v mnogo večjem obsegu kot sedaj.  A kot smo že omenili, lahko zakonodajna okolja opazno vplivajo na uspešnost tega.

Prilagajanje med sektorji

Medtem ko se lahko takojšnji vplivi v sektorjih razlikujejo, bo skupna tema potreba po pozitivnem prilagajanju panog. Poročilo EU o prihodnosti dela za leto 2016 1 kaže trajno naravo te spremembe ter tudi ključne potrebe po zakonodajnem okolju, ki razume in se prilagaja s spremembo, poleg izobraževalnega okvira, ki gradi veščine za prihodnost. Naša raziskava razkriva, da zaposleni na področju izobraževanja ohranjajo pozitiven odnos do vpliva tehnologije na njihov sektor. Kljub temu lahko financiranje, usposabljanje učiteljev in ustrezno uvajanje še vedno predstavljajo oviro za uspeh. Pričakovana resničnost je ta, da se bo v naslednjem desetletju in pozneje industrija še naprej prilagajala ter spreminjala kot posledica nenehnih tehnoloških inovacij. Tako bo ustvarjanje izobraževalnega sistema, ki pripravlja in podpira delovno silo prihodnosti na vseživljenjsko učenje ter prilagajanje glavni temelj za Evropo.

Želite izvedeti več?

Celotno poročilo z vsemi informacijami lahko prenesete

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics