23
Oktober
2017
|
05:00
Europe/Amsterdam

Kako bo tehnologija spremenila naša delovna mesta?

Raziskava kaže, da evropski delavci pričakujejo, da bo tehnologija poskrbela za manj stresno, bolj prilagodljivo in ustvarjalno delo. Ali so pripravljeni?

 

Pri Epsonu želimo preučiti vpliv tehnološke preobrazbe na delovno mesto. S pomočjo nove raziskave postajajo razsežnosti tega vpliva bolj jasne. V našem prvem blogu v tej seriji »Kako bo tehnologija spremenila poslovanje?« smo raziskali pričakovanja evropskih delavcev glede sprememb poslovanja v naslednjem desetletju in kako naj se podjetja pripravijo na to. V tem članku bomo raziskali vpliv teh sprememb na posamezne delavce in njihove vsakodnevne vloge. Opazno je, da evropski delavci upoštevajo tehnološki vpliv.  Skoraj polovica (48 %) jih meni, da bo tehnologija neposredno ovirala njihovo vlogo na delovnem mestu, kar 6 odstotkov pa jih trdi, da čez deset let njihova delovna mesta ne bodo več obstajala. Ozadje tega emocionalnega pogleda predstavljajo resna globalna opozorila. V poročilu za leto 2016 je svetovni ekonomski forum ocenil, da bi lahko neto izguba delovnih mest zaradi robotske avtomatizacije v 15 vodilnih svetovnih gospodarstvih do leta 2021 dosegla 5,1 milijona1. Ali so lahko delavci upravičeno zaskrbljeni?

Učinkovita delovna mesta

Če se želimo izogniti pasti, da si tehnologijo predstavljamo le kot nevarnost za delovna mesta, moramo izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša tehnologija, kot je predstavljeno v ugotovitvah naše raziskave. V nasprotju z negativnimi naslovi, ki se osredotočajo na izgubo delovnih mest, med delovno silo prevladuje pozitivno mnenje o tem, kako naj bi se razvijala delovna mesta. Ena tretjina evropskih delavcev meni, da bodo njihova delovna mesta zaradi tehnologije postala učinkovitejša ter tudi produktivnejša, točnejša in bolj analitična, pri čemer se delavci v proizvodnji ter maloprodaji strinjajo, da bi večja učinkovitost prinesla večje prednosti. Po pričakovanjih pa se ne bo razvila le učinkovitost, ampak tudi narava našega delovanja.  Tako na primer 21 odstotkov delavcev verjame, da bodo zaradi tehnološke preobrazbe njihova delovna mesta postala bolj ustvarjalna.

Komunikacija na delovnem mestu, ki se spreminja

Tudi naša delovna okolja bodo enako podvržena tej spremembi. Skoraj polovica vprašanih meni, da bodo delovna mesta postala bolj opazovana in nadzorovana, pojavila pa se bo tudi prilagodljivost, saj 38 odstotkov vprašanih meni, da bo posledica tehnologije bolj prilagodljiv delovni čas. Po drugi strani pa jih le 19 odstotkov meni, da bo njihovo delo postalo bolj utrujajoče ter zahtevno, kar poudarja pričakovan trend boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Informiranje o vplivu te preobrazbe delovnega mesta bo ključnega pomena. Trenutno samo 62 odstotkov delavcev meni, da njihove organizacije opravljajo dobro oz. odlično delo pri informiranju o vplivu tehnoloških sprememb. Pri informiranju o spremembah določenih delovnih mest pa ta številka znaša le 57 odstotkov. Poleg tega je samo 54 odstotkov vprašanih izjavilo, da njihove organizacije opravljajo dobro oz. odlično delo pri vključevanju vpletenih delavcev v postopek odločanja. To pomeni, da skoraj polovica podjetji ne informira ustrezno glede vpliva ključne tehnološke spremembe.

Komunikacija na delovnem mestu, ki se spreminja

Tudi naša delovna okolja bodo enako podvržena tej spremembi. Skoraj polovica vprašanih meni, da bodo delovna mesta postala bolj opazovana in nadzorovana, pojavila pa se bo tudi prilagodljivost, saj 38 odstotkov vprašanih meni, da bo posledica tehnologije bolj prilagodljiv delovni čas. Po drugi strani pa jih le 19 odstotkov meni, da bo njihovo delo postalo bolj utrujajoče ter zahtevno, kar poudarja pričakovan trend boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Informiranje o vplivu te preobrazbe delovnega mesta bo ključnega pomena. Trenutno samo 62 odstotkov delavcev meni, da njihove organizacije opravljajo dobro oz. odlično delo pri informiranju o vplivu tehnoloških sprememb. Pri informiranju o spremembah določenih delovnih mest pa ta številka znaša le 57 odstotkov. Poleg tega je samo 54 odstotkov vprašanih izjavilo, da njihove organizacije opravljajo dobro oz. odlično delo pri vključevanju vpletenih delavcev v postopek odločanja. To pomeni, da skoraj polovica podjetji ne informira ustrezno glede vpliva ključne tehnološke spremembe.

Želite izvedeti več?

Celotno poročilo z vsemi informacijami lahko prenesete tukaj

1 http://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-employment-idUSKCN0UW0NV