06
Novembar
2017
|
07:00
Europe/Amsterdam

Kako tehnologija menja sektor zdravstvene nege iz korena

Revolucionarna tehnologija za sektor zdravstvene nege već postoji, ali da li će stručnjaci iz ovog domena imati vremena da se prilagode?

 

Tehnologija transformiše savremeni svet, a taj pomak je možda najvidljiviji upravo u oblasti zdravstvene nege. Napredna robotika, udaljeno praćenje pacijenata i 3D štampanje nude revolucionarne mogućnosti za domen zdravstvene nege. Međutim, kako bi trebalo da uklopimo tehnološku transformaciju u delatnost koja se suštinski zasniva na interakciji među ljudima? U sklopu istraživanja kompanije Epson o radnom mestu sutrašnjice, intervjuisali smo evropske radnike i stručnjake iz raznih delatnosti da bismo stekli uvid u to kako će tehnologija transformisati delatnosti. Dr Tobijas Ganter, futurista za domen zdravstvene nege, smatra da će tehnologija značajno uticati na ljudsku interakciju u domenu zdravstvene nege. Međutim, on veruje da će taj uticaj tehnologije poboljšati i unaprediti postojeće stanje. Nove tehnologije nude sisteme podrške za lekare, što im omogućava da efikasnije upravljaju vremenom i ostvare veću interakciju sa pacijentima.

Štampanje zdrave budućnosti

Sedamdeset dva odsto evropskih medicinskih stručnjaka koje je Epson anketirao saglasno je da 3D štampanje, kao i štampanje organa i bioštampanje, mogu da skrate vreme čekanja na operacije, dok 70% njih smatra da će ove tehnologije pospešiti uspeh operacija i terapija. U vezi sa ovim tehnološkim inovacijama, 64% ispitanika smatra da štampanje personalizovanih lekova koji se izdaju na recept može značajno da poboljša ishode lečenja. Napredno štampanje nudi revolucionarne promene u domenu zdravstvene nege, čije rezultate možemo da vidimo već danas. Ukupno 63% ispitanika smatra da će 3D štampanje uneti revolucionarne promene u zdravstvenu negu, počev od stvaranja novih organa i prilagođenih lekova, pa do rešavanja logističkih izazova. Ova promena nije tako daleka; 48% ispitanika smatra da će štampanje organa i bioštampanje doneti revolucionarne promene tokom narednih deset godina.

Proširena zdravstvena nega

Proširena stvarnost nudi dodatne mogućnosti za transformisanje budućnosti zdravstvene nege. Zamislite hirurge sa maskama preko kojih mogu da pristupe najvažnijim podacima o pacijentima u realnom vremenu ili kako označavaju tela preciznim mapama kardiovaskularnog sistema. Preliminarne verzije ovih tehnologija već se koriste u određenim klinikama. Tokom istraživanja smo otkrili da 50% ispitanika smatra da će proširena stvarnost uneti revolucionarne promene u hirurgiju, dok 45% njih smatra da će proširena stvarnost u potpunosti izmeniti obuku za hirurge. Ovo je budućnost u kojoj studenti medicine mogu da pregledaju detaljne proširene podatke o anatomiji i da istražuju telo iz različitih perspektiva, što dovodi do manjih ulaganja kapitala i vremena. Tehnologija će u velikoj meri uticati na medicinsko obrazovanje i saradnju. Zapravo, 76% ispitanika smatra da će nove tehnologije omogućiti bolje deljenje informacija zahvaljujući udaljenom pristupu i virtuelnoj saradnji, dok 72% ispitanika veruje da će lakši pristup podacima o pacijentima unaprediti negu pacijenata.

Pozitivna zdravstvena nega

Tehnologija je spremna da unese revolucionarne promene u zdravstvenu negu. Ako je suditi po našem istraživanju, i medicinski stručnjaci su spremni da je prihvate. Ona će doneti povećanu efikasnost, poboljšanu preciznost i deljenje podataka, a na kraju krajeva, i bolje ishode za pacijente. Napredna robotika je podjednako spremna da ponudi revolucionarne mogućnosti, što ćemo istražiti u narednim člancima. Ako vam se čini da je sve ovo previše dobro da bi bilo istinito, još uvek postoji jedna prepreka na putu, a to je sasvim očekivano za sektor zdravstvene nege – vremenska ograničenja. Nove tehnologije zahtevaju prilagođavanje sistema zdravstvene nege i samih zdravstvenih radnika, ali se 70% ispitanika ipak brine oko vremena koje je potrebno za usvajanje novih veština. Iako tehnologija na kraju može da donese revolucionarne promene u domen zdravstvene nege, da li će stručnjaci iz ovog domena imati vremena da ih primene?

Želite li da saznate više?

Kompletni izveštaj sadrži sve uvide, a možete ga preuzeti ovde.