Amsterdam,
12
februari
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Er vindt een verandering plaats in de rol van de docent in de klas, om zodoende de voordelen van onderwijstechnologie optimaal te benutten ten behoeve van de beroepsbevolking van de toekomst

Maak kennis met de docenten van de toekomst

Wie was uw beste docent? Waarschijnlijk kunnen de meeste mensen zich de namen van ten minste een paar favoriete docenten (en een paar die niet zo geliefd waren) nog wel herinneren. Inspirerend, autoritair, sympathiek, veeleisend, leuk – docenten zijn er in vele soorten. Maar de meeste basisprincipes van het onderwijs en de relatie tussen student en docent zijn herkenbaar gebleven van generatie tot generatie.

Dit alles staat nu op het punt om te veranderen en de nieuwste innovaties voor het onderwijs zullen niet voortkomen uit nieuwe vormen van sociaal gedrag, maar door disruptieve technologie en de vereisten van de werkplek van de toekomst. De werkplek van 2025 zal dynamischer en technologisch geavanceerder zijn en behoefte hebben aan een beroepsbevolking die gericht is op samenwerking en die flexibel en moeiteloos kan inspelen op nieuwe vaardigheden en rollen. Meta-leren, ofwel de kunst van zelfstandig studeren, zal een onmisbare vaardigheid worden. De kerndoelen van het onderwijs en de rol van de docent zijn daarom aan het veranderen.

Een 'coach aan de zijlijn' in plaats van een 'allesweter op een voetstuk'

In zijn nieuwste onderzoek naar de impact van technologie in de belangrijkste sectoren, heeft Epson 17 toonaangevende denkers gevraagd om een beschrijving van de onderwijsnormen in 2025. Hun veronderstellingen werden vervolgens getoetst onder leidinggevenden en werknemers binnen de verschillende sectoren. Russel Stannard, onderwijstechnoloog en oprichter van Teacher Training Videos, heeft voorspeld dat er ”een verschuiving in onderwijsvaardigheden zal optreden naarmate docenten meer de rol van 'coach aan de zijlijn' in plaats van 'allesweter op een voetstuk' gaan vervullen”.

70 procent van de Europese beroepsbevolking was het eens met deze interpretatie, en verwacht dat docenten meer een begeleider worden van de student in zijn leerproces. 64 procent was het ermee eens dat het onderwijssysteem van de toekomst zich voornamelijk zal richten op de toepassing van informatie en analytische vaardigheden. Deze verschuiving wordt mogelijk gemaakt door een hele reeks nieuwe technologieën zoals interactieve projectoren, 3D-printers, Augmented Reality en cobots (samenwerkende robots), die online en offline leren zal faciliteren in steeds meer gevarieerde combinaties. Augmented Reality zal bijvoorbeeld bepaalde wetenschappelijke demonstraties praktisch haalbaarder en veiliger maken, en ook minder tijdrovend zodat ze eenvoudig in een lesplan in te passen zijn.

David White, Head of Digital Learning aan de University of the Arts in Londen zegt: “het onderwijs in het gebruik van technologieën is verouderd; belangrijk voor studenten van de toekomst is dat zij praktische vaardigheden ontwikkelen en leren hoe ze verschillende platforms door elkaar kunnen te gebruiken.“

De voordelen van een 'coach aan de zijlijn'

Naarmate docenten minder worden belast met het uitsluitend overdragen van kennis, zullen ze beter in staat zijn om de parallelle rol van levenscoach op zich te nemen. 72 procent van de Europeanen verwacht daarom dat het leerproces steeds meer op maat wordt aangepast en gepersonaliseerd voor de individuele student. Het onderwijs zal in 2025 naar verwachting ook dynamischer en efficiënter zijn. 71 procent van de ondervraagden is van mening dat 'blended learning', het gecombineerde gebruik van online en offline trainingsmateriaal, hieraan zal bijdragen.

Docenten ondersteunen bij het aanpassen aan nieuwe prioriteiten

Onze docenten bevinden zich in de frontlinie wat betreft de aanstaande verschuiving in de cultuur van de werkplek. Om een bijdrage te kunnen leveren in de ontwikkeling van de vaardigheden die de werkplek van de toekomst vereist, moeten de docenten van vandaag hun eigen vaardigheden en aanpak aanpassen over de komende tien jaar. Dit zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Hoewel 63 procent van de Europese ondervraagden positief staat tegenover de implementatie van technologie, is 61 procent er eveneens van overtuigd dat docenten momenteel niet voldoende bekwaam zijn om studenten te trainen in de vaardigheden die ze nodig hebben om gebruik te maken van de technologie die de komende tien jaar in het onderwijs wordt geïntegreerd.

Ons onderzoek heeft nog enkele bedreigingen voor de onderwijskwaliteit in de toekomst geïdentificeerd. Het grootste deel van de ondervraagden is van mening dat financiering (47 procent), docentenopleidingen (40 procent) en verouderde technologie (34 procent), de belangrijkste obstakels zijn voor de aanpassing van scholen en docenten aan de nieuwe prioriteiten in het onderwijs.

De favoriete docent van de toekomst

Ons onderzoek maakt duidelijk dat het belangrijk is dat docenten, beleidsmakers, technologiebedrijven en scholen samenwerken om een brug te slaan tussen de huidige onderwijsnormen en die van 2025. Het lijkt echter eveneens duidelijk dat de favoriete docent van de toekomst goed overweg moet kunnen met de techniek van meta-leren, blended learning en gepersonaliseerde lesdoelen. Het is bemoedigend dat 60 procent van de ondervraagde docenten aangeeft bereid te zijn om zich om te scholen voor deze toekomstige rol.

Wilt u meer weten?

Het volledige rapport bevat alle inzichten en je kunt het aan de rechterkant downloaden.

 

Over Epson

Epson is wereldwijd toonaangevend op het gebied van technologie en toegewijd om een onmisbaar bedrijf te worden voor de maatschappij, door mensen, dingen en informatie met elkaar te verbinden door middel van zijn efficiënte, compacte en precisie-technologieën. Het bedrijf richt zich op het stimuleren van innovaties en het overtreffen van de verwachtingen van de klant op het gebied van inkjet, visuele communicatie, wearables en robotica. Epson is trots op zijn bijdragen aan het realiseren van een duurzame samenleving en op zijn continue inspanningen om de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling te realiseren.

De Epson-groep, geleid door het in Japan gevestigde Seiko Epson Corporation, genereert jaarlijks een omzet van meer dan 1 biljoen JPY. global.epson.com

Ecologische visie 2050 - eco.epson.com