03
marraskuu
2017
|
16:37
Europe/Helsinki

Mitä Euroopassa ajatellaan teknologian vaikutuksesta työnteon tulevaisuuteen?

Muutokset edellyttävät organisaatioiden sitoutumista niihin

 

Kuvittele tulevaisuus, jossa etätyöntekijät tekevät yhteistyötä tulevaisuuden työpaikoissa. Massatuotanto on korvattu paikallisella 3d-tulostuksella, ihmiset ehkäisevät sairauksia kotonaan edistyneen tekniikan avulla ja virtuaaliset kokoukset käydään hologrammien avulla. Tämä tulevaisuus saattaa olla lähempänä kuin kuvittelemmekaan. Visio työn tulevaisuudesta ei ole haihattelua, vaan jo nyt toteutuvaa todellisuutta. Näin kertoo myös Epsonin hiljattain tekemä tutkimus.

Kyselyssä tutkittiin eurooppalaisten yritysjohtajien ja työntekijöiden käsityksiä tulevaisuuden työpaikasta. Yli puolet (57 %) eurooppalaisista työntekijöistä esimerkiksi terveydenhuollossa, koulutusalalla, vähittäiskaupassa ja valmistavassa teollisuudessa uskoo, että tekniikan kehitys johtaa oman alan ja organisaatiomallien merkittävään muutokseen. Kuusi prosenttia odottaa oman työtehtävänsä häviävän 10 vuodessa. Onko tulevaisuus siis synkkä?

Positiivinen näkemys muutoksesta

Vaikka teknologian kehityksen odotetaan muuttavan asioita merkittävästi, 64 prosenttia eurooppalaisista työntekijöistä suhtautui myönteisesti 17 asiantuntijan ja futurologin kuvailemaan työnteon tulevaisuuteen. Optimismi ei kuitenkaan pelkästään riitä. Positiivisen muutoksen aikaansaaminen eri aloilla edellyttää organisaatioiden sitoutumista muutokseen. Tällä hetkellä ainoastaan 14 prosenttia työntekijöistä piti omaa organisaatiotaan ”erinomaisena” uuden tekniikan seuraamisessa ja vain 28 prosenttia piti organisaatiotaan erityisen hyvänä uuden tekniikan käyttöönotossa. Vastatessaan tähän haasteeseen organisaatioiden tulee olla tietoisia työntekijöidensä huolista.

Kaikkiaan 75 prosenttia tutkituista uskoi, että uuden teknologian myötä heidän toimialansa työntekijöiden määrä vähenee. Prosenttiosuus vaihteli merkittävästi maasta riippuen. Espanjalaiset työntekijät olivat kaikkien huolestuneimpia: kahdeksan kymmenestä ennusti työvoiman tarpeen vähenevän. Saksalaiset työntekijät olivat selvästi vähiten pessimistisiä. Heistä 67 prosenttia oli huolestuneita teknologian vaikutuksesta työntekijöiden määrään. Tämä suhteellinen optimismi saattaa toki johtua yleisestä työllisyystilanteesta näissä maissa, sillä Espanjan työttömyysaste on tällä hetkellä EU:n toiseksi korkein1 ja Saksan toiseksi alhaisin.

Optimismi toimialan mukaan

Toimialojen väliset vaihtelut paljastivat vähintään yhtä kiinnostavan trendin. Valmistavan teollisuuden työntekijät olivat yllättävän optimistisia: 75 prosenttia työntekijöistä ennakoi siirtymistä paikallisempaan tuotantomalliin ja 55 prosenttia odotti, että alan työntekijätarve pysyy samana tai kasvaa. Tämä pelkän 3d-tulostuksen merkittävä ennakoitu vaikutus on kiinnostava katsaus työntekijöiden positiivisiin näkemyksiin.

Opetusalan työntekijät olivat sen sijaan vähemmän optimistisia. Huolia oli paitsi lisääntyvän teknologian negatiivisesta vaikutuksesta oppimistuloksiin, myös asioista, jotka estävät sen käyttöönottoa. Opetusalan työntekijät pitivät tulevien sukupolvien koulutuksen suurimpina uhkina rahoitusta, opettajakoulutusta ja vanhentunutta teknologiaa. Itse asiassa 61 prosenttia alan työntekijöistä uskoo, että opettajilla ei seuraavan vuosikymmenen aikana tule olemaan välineitä tai taitoja opiskelijoiden teknisten taitojen kouluttamiseen.

Paneudumme tähän asiaan myös monissa muissa tämän blogisarjan kirjoituksissa. Mitä voimme oppia eurooppalaisten työntekijöiden näkemyksistä? Sen, että muutos on tulossa ja tähän muutokseen suhtaudutaan pääosin optimistisesti, mutta emme voi pysähtyä paikoillemme.

Todellinen kysymys onkin, kykenevätkö organisaatiot hyödyntämään teknologian kehityksen edut ja kuka ottaa vastuun siitä, että näin tapahtuu.

Haluatko lukea lisää?

Voit tutustua raporttiin tarkemmin lataamalla sen tästä.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics