01
huhtikuu
2016
|
09:30
Europe/Helsinki

Mitä sinä tulostat paperille? Pääsy- ja matkalippuja tulostetaan eniten

Yhteenveto

Maailman johtaviin tulostinvalmistajiin lukeutuva Epson selvitti, mihin suomalaiskuluttajat käyttävät tulosteita.

Epsonin teettämä tuore tutkimus paljastaa, että kotitalouksissa on edelleen tarvetta erilaisille tulosteille. Nuoret tulostavat eniten pääsylippuja, vanhemmat ruokareseptejä. Myös virallisia asiakirjoja, laskuja ja kuitteja tulostetaan ahkerasti. Kaikista eniten tulostetaan kuitenkin matkalippuja, koska niistä halutaan fyysinen paperikopio.

Maailman johtaviin tulostinvalmistajiin lukeutuva Epson selvitti, mihin suomalaiskuluttajat käyttävät tulosteita. Uunituore kotitalouksien tulostustottumuksia selvittänyt tutkimus kertoo, että tulosteita tarvitaan edelleen myös kotioloissa.

"Vaikka lähes jokaisella on nykyään tabletti tai älypuhelin tiettyjä asiakirjoja on vain helpompi lukea paperilta. Kyselyymme vastanneista 52,6 prosenttia ilmoitti mieluummin lukevansa paperilta", kertoo kuluttajatulostimien liiketoiminnasta vastaava Jani Koskela Epsonilta.

Kyselyn mukaan paperilta lukemisen mielekkyys korostuu iän myötä. Tutkimuksen mukaan selkeä raja on havaittavissa 45 ikävuoden kohdalla. Yli 45-vuotiaista peräti 61,2 prosenttia kertoo lukevansa mieluummin paperilta verrattuna alle 45-vuotiaiden ikäryhmään, jossa vastaava prosentti on 40,6.

Koskelan mukaan toinen tärkeä syy asiakirjojen tulostamiseen on dokumentin allekirjoittaminen. Tätä tukee myös kyselytutkimus, josta selviää että 47,1 prosenttia tulostaa asiakirjoja, koska ne vaativat allekirjoituksen.

"Tarvitsemme edelleen erilaisia asiakirjoja allekirjoitettuna, vaikka sähköinen allekirjoitus esimerkiksi pankkitunnuksilla on yleistynyt", Koskela selventää.

Joka kolmas tulostaa valokuvia

 

Kaikista vastaajista noin kolmannes (31,4 %) ilmoitti tulostavansa valokuvia. Lisäksi kotitalouksista 59,5 prosenttia ilmoitti tulostusjäljen olevan erittäin tärkeä tekijä.

”Nykyään melkein kaikki kuvat ovat digitaalisessa muodossa, mutta aina on myös tarvetta konkreettisille paperikuville. Nykyiset digikamerat ovat niin laadukkaita, että omista kuva-albumeista voi helposti tulostaa kotiin kuvia kehyksiin. Lisäksi erilaiset kiitoskortit, kutsut lasten kuvat ja muut vastaavat asiat on kätevä tulostaa itse kotona. Tästä syystä laadun merkitys korostuu kotitulostimissakin”,Koskela pohtii.

Nuoret tulostavat pääsylippuja, vanhemmat ruokareseptejä

Matkalle lähtiessä matkaliput tulostetaan mukaan, näin tekee 55,6 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tulostamisen syyksi 66,5 prosenttia vastaajista kertoo varmistavansa, että heillä on kopio mukana asiakirjasta.

Matkalippujen ohella 48,2 prosenttia vastanneista ilmoittaa tulostavansa erilaisia pääsylippuja. Pääsylippuja tulostetaan ahkerasti (51,3–55,7 %) kaikissa ikäryhmissä 44 vuoteen asti.

Kolmanneksi eniten tulostetaan virallisia asiakirjoja (45,6 %), sähköpostiviestejä ja kirjeitä (45,4 %) sekä laskuja tai kuitteja verkko-ostoksista (45,2 %). Sähköpostiviestejä ja kirjeitä sekä laskuja ja kuitteja tulostaa eniten vanhempi sukupolvi. Lapsiperheikäisissä (25–44-vuotiaat) tulostetaan erityisesti väritystehtäviä ja pelejä (16,5 %) ja harjoitusohjelmia sekä harrastusaikatauluja (20,6 %).

Kyselyn vanhempi vastaajakunta tulostaa lisäksi ahkerasti myös ruokareseptejä. 65–74-vuotiaista vastaajista 51,6 prosenttia tulostaa reseptejä ja nuorimmasta vastaajajoukosta, eli 18­–24-vuotiaista vain 23,0 prosenttia tulostaa ruokaohjeensa.

 

Lisätiedot:

 

Eeva Saari

Viestintä- ja markkinointivastaava, Suomen Epson

Eeva.saari@epson.eu

050 355 2344

 

Jani Koskela

Kuluttajatulostimien liiketoiminnasta vastaava, Suomen Epson

Jani.koskela@epson.eu

0400 604 503

 

Toimittajalle

 

Tietoja tutkimuksesta

Tutkimusyritys Norstat Finland Oy:n Epsonille teettämään kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 012 henkilöä valtakunnallisesti. Kysely toteutettiin internetpaneelina maaliskuussa 2016.