08
december
2015
|
17:20
Europe/Amsterdam

Moet u voor het onderwijzen van 'kinderen van het digitale tijdperk' zelf ook digitaal onderlegd zijn?

Samenvatting
Geen enkele moderne generatie deelt exact de houdingen en ervaringen van haar voorgangers. Als we terugdenken aan de babyboomers, generatie X en nu de 'kinderen van het digitale tijdperk', wordt elke groep gevormd door een unieke set omstandigheden, die tot eigen gedrag en voorkeuren leiden.

Geen enkele moderne generatie deelt exact de houdingen en ervaringen van haar voorgangers. Als we terugdenken aan de babyboomers, generatie X en nu de 'kinderen van het digitale tijdperk', wordt elke groep gevormd door een unieke set omstandigheden, die tot eigen gedrag en voorkeuren leiden.

Als ik het onderzoek naar het gebruik van technologie in het onderwijs lees, wordt het me al gauw duidelijk dat er een 'digitale kloof' bestaat in Europa. En dat niet alleen tussen arm en rijk, maar ook in de houdingen van leerlingen en docenten ten opzichte van de rol van technologie in de klas.

Deze conclusie wordt ondersteund door onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd door het European Schoolnet. De conclusie was dat een hoge mate van implementatie van infrastructuur in scholen niet in verhouding stond tot "het gebruik van, het vertrouwen in en de houdingen ten opzichte van” technologie in de klas.

Voor een technologisch bedrijf als Epson speelt dit soort overwegingen een belangrijke rol voor het type en de functies van producten die we in de toekomst voor scholen ontwikkelen. Ik nodig iedereen dus uit commentaar te leveren op de conclusies die ik hieronder heb getrokken.

Wat de kinderen van het digitale tijdperk willen

In onderzoek met de titel 'Internet Technologies for an Engaging Classroom' (ITEC), dat werd gefinancierd door de Europese Commissie, gaven leerlingen uit heel Europa hun voorkeur aan voor een meer op het kind en op samenwerking gerichte aanpak voor het leren, in tegenstelling tot het conventionele model dat door de docent wordt gestuurd.

Leerlingen wezen met name op de volgende leerstijlen, die allemaal kunnen worden vergemakkelijkt en ondersteund door beschikbare technologieën zoals met de cloud verbonden intelligente projectoren.

  • Leren op basis van spellen
  • Spelen
  • Leren op basis van projecten en ontdekking
  • Leerlingen die in teamverband samenwerken
  • Docenten die inzicht krijgen in en een band opbouwen met de interesses van het kind buiten school

Docenten bekijken het anders

Hoewel het rapport van ICILS International aantoont dat ondervraagde docenten in de Europese Unie over het algemeen positief waren over het gebruik van ICT bij het onderwijzen en leren, kom ik na mijn literatuuronderzoek duidelijk tot de conclusie dat ze een andere houding hebben dan hun leerlingen over de manier waarop technologie moet worden geïntegreerd.

In het ICILS-onderzoek lijkt het er bijvoorbeeld op dat docenten vooral positief zijn over de mogelijkheden van technologie ter ondersteuning van toegang tot en beheer van informatie.

Bij het ITEC-onderzoek antwoordden docenten dat de "bruikbaarste" technologieën verband hielden met "door docenten geleide, didactische klassikale praktijken" (zoals gebruik van projectoren en interactieve whiteboards).

De zienswijze van docenten over het onderwerp geeft hun gevoeligheid weer over de vermeende educatieve tekortkomingen van onderwijs op basis van technologie. In het onderzoek werd bijvoorbeeld opgemerkt dat ondanks een in het algemeen positieve houding ten opzichte van technologie in het klaslokaal:

  • "Docenten gevoelig zijn voor mogelijk negatieve aspecten (zoals bijvoorbeeld in verband met de vaardigheden van leerlingen in het schrijven, rekenen en het doen van schattingen)"
  • "Onderdelen van onderwijs en leren die vaak complexer zijn (het ontwikkelen van kritische, intellectuele en sociale vaardigheden) de gebieden waren waarop ondervraagden de minste overtuiging toonden"
  • "Met uitzondering van Denemarken de meerderheid van docenten in alle deelnemende EU-landen het eens is dat ICT de mate aan persoonlijke communicatie tussen leerlingen beperkt"

Ook belangrijk zijn de praktische implicaties voor het onderwijzend personeel in scholen die uit het onderzoek naar voren kwamen, waaronder:

  • "Docenten erkenden de waarde van het gebruik van technologie op lange termijn, maar zien op korte termijn een invloed op de werkbelasting"
  • "Meer dan 25% vindt het nog steeds moeilijk om nieuwe technologieën in het onderwijzen in te passen, en een grote meerderheid van ondervraagden in alle landen wilde aanvullende training voor het gebruik van technologie in de klas"

Wie weet het beter?

Mijn persoonlijke opinie als 'kind van het digitale tijdperk' (hoewel ik er niet de leeftijd voor heb), is dat technologie enorme potentiële voordelen biedt voor zowel docenten als leerlingen. Ik heb de indruk dat vrijwel iedereen het eens zal zijn met deze bewering als je hem voorlegt aan de educatieve gemeenschap in Europa.

Als leidinggevende in een technologisch bedrijf dat streeft naar ondersteuning van docenten, kom ik hier vooral tot de conclusie dat wij meer moeten doen. Wellicht moeten we intuïtievere technologieën ontwikkelen? Of mogelijk moeten we instructievere ondersteuning bieden, zodat docenten het vertrouwen krijgen om vaker technologie te integreren in hun onderwijs?

Ik hoor heel graag van u over de rol die Epson volgens u kan spelen in het overbruggen van de generatiekloof.

Klik hier om meer te weten te komen over Epson's assortiment aan oplossingen voor het onderwijs.

Dit artikel is geschreven door Hans Dummer, Business Unit Owner EMEAR - Visual Instruments at Epson Europe.