25
augustus
2016
|
13:00
Europe/Amsterdam

Make the Switch: Epson pleit voor een nieuw businessmodel dat bijdraagt tot een duurzamere toekomst

Samenvatting
- Nieuw onderzoek wijst uit dat Europese bedrijven nauwelijks gebruik maken van energie-efficiënte IT
- Epson engageert zich om de klanten te helpen bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk
- Strategische transitie van inkjetprinters voor consumenten naar zakelijke inkjetprinters zet zich voort
  • Nieuw onderzoek wijst uit dat Europese bedrijven nauwelijks gebruik maken van energie-efficiënte IT
  • Epson engageert zich om de klanten te helpen bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk
  • Strategische transitie van inkjetprinters voor consumenten naar zakelijke inkjetprinters zet zich voort
  • Epson geeft het lichtende voorbeeld door ook zelf steeds op zoek te gaan naar milieuvriendelijke en kostenbesparende maatregelen

Epson, een wereldwijd innoverende marktleider op het vlak van printing, draagbare toestellen, robotica en visuele communicatie, maakt bekend dat het zich engageert voor een duurzame zakelijke toekomst. Het bedrijf wil klanten helpen bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk, en baseert zich hiervoor onder meer op een recent onderzoek naar duurzaamheid en eco-innovatie binnen de bedrijfsmuren. Epson ziet zich uitstekend geplaatst om klanten te helpen bij hun initiatieven om de werkplek duurzamer te maken.

Epson zag zich gesterkt in zijn ambitie om werk te maken van de zakelijke markt door de resultaten van een onderzoek dat werd gehouden door onderzoeksbureau Quocirca. Uit dit onderzoek, dat plaatsvond in april en mei 2016 bij 500 Europese organisaties, bleek dat de meeste Europese ondernemingen geen gebruik maken van de beschikbare duurzame milieuvriendelijke technologie. Nochtans worden organisaties steeds meer gedwongen om de “triple bottom line” (met zowel een sociaal en ecologisch als een financieel luik) te rapporteren, en intern naar meer eco-innovatie te streven.

Dominic Schouderden, Branch Office Manager Epson Europe - bijkantoor België, stelt duidelijk: “De ambities van onze onderneming inzake duurzaamheid reiken verder dan louter de technologie die de milieu-impact van onze producten vermindert. Zoals het onderzoek aantoont, kan een duurzame toekomst enkel worden bereikt als er ook zakelijk actie wordt ondernomen. Epson wil fundamenteel het gedrag en de manier van zakendoen veranderen bij onze klanten door producten, diensten en functies te leveren die zowel een efficiëntere werkomgeving als een betere, duurzamere toekomst opleveren.”

Onderzoek

Ondanks de druk om kostenefficiënter en duurzamer te ondernemen, bleek uit het onderzoek dat amper 23% van de Europese ondernemingen volop het potentieel van energie-efficiënte technologie realiseren.* Er vielen ook grote verschillen in attitude te noteren tussen grote ondernemingen en KMO’s: 74% van de grote ondernemingen beschouwen duurzaamheid als een topprioriteit tegenover slechts 33% van de KMO’s. Grotere ondernemingen (39%) bleken dan ook al vaker energie-efficiënte IT te gebruiken dan kleinere organisaties (8%). KMO’s zagen vooral de kost als grootste obstakel*.

Nochtans hoeven duurzame initiatieven ook voor KMO’s niet te leiden tot hogere kosten, benadrukt Dominic Schouderden: “Overschakelen van laser naar inkjetprinters, bijvoorbeeld, zorgt bij bedrijven voor een energiebesparing tot 96%, een tot 92% lagere CO2-uitstoot en tot 95% minder afval. Zo zorgt de switch naar inkjetprinters niet alleen voor een kostenbesparing maar ook voor energiebesparingen.” Meer dan de helft van de respondenten (56%) heeft plannen om in het komende jaar de overstap naar inkjet te maken.

“Het beste moet nog komen”, besluit Dominic Schouterden, “we blijven onze technologie verbeteren in alle domeinen waar we innoveren (inkjet, visuele communicatie, draagbare technologie en robotica) om onze toegevoegde waarde voor onze klanten te verhogen en om onze bijdrage aan ecologische verbeteringen te verhogen. We hebben ambitieuze doelstellingen maar de schaal van de milieu-uitdagingen waar onze planeet voor staat, vereist een krachtig antwoord, en wij willen bij de eersten zijn om het verschil te maken. Het is onze plicht als leverancier.”

Epson 25: visie voor de komende jaren

Epson heeft voor zijn volgende groeifase een nieuwe bedrijfsvisie ontwikkeld met een pad voor de komende jaren, en een businessplan op middellange termijn voor de eerste fase om die visie te realiseren. De Epson 25 Corporate Vision houdt rekening met veranderingen in de zakelijke omgeving en met wereldwijde megatrends, en beschrijft waar Epson wil staan in 2025. Een grote rol is hierin weggelegd voor Epsons ‘3 pijlers’-verhaal, verduidelijkt Schouterden: “Wij zijn ervan overtuigd dat elk duurzaam bedrijfsmodel voor de komende jaren en decennia gebaseerd is op drie even belangrijke pijlers: de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de milieuverantwoordelijkheid en de financiële verantwoordelijkheid, tegenover aandeelhouders en werknemers. Het is perfect mogelijk om tegelijk financieel winstgevend te zijn en bij te dragen tot een schonere en socialere wereld. Met onze producten willen we de bouwstenen aanreiken om dit doel te bereiken. En als bedrijf willen we dagelijks aantonen dat de drie pijlers elkaar niet uitsluiten maar integendeel versterken.”

*Quocirca